Przejdź do treści

Rozwiązania

Wybierając Etteplan na swojego partnera zyskujesz korzyści biznesowe na każdym etapie cyklu życia Twojego produktu lub usługi.

Skoncentruj się na tym, co robisz najlepiej

Posiadamy bogate doświadczenie w wielu branżach. To pozwala nam patrzeć szerzej i proponować jeszcze lepsze rozwiązania. Bazujemy na dobrych praktykach, wykorzystujemy dostępne zasoby oraz możliwości technologiczne, a także specjalistyczną wiedzę. Dzięki temu poszerzamy horyzonty i patrzymy z zupełnie innej perspektywy na rzeczywistość. Projektujemy i rozwijamy produkty, jak i infrastrukturę produkcyjną. Integrujemy je z inteligentnymi rozwiązaniami, które pozwalają na przeprowadzenie analizy danych.  Myślenie interdyscyplinarne i współtworzenie przychodzą nam w sposób naturalny. Dzięki naszemu doświadczeniu i wiedzy biznesowej dostarczamy rozwiązania, które przekraczają oczekiwania klientów.  

 Nie tylko świadczymy usługi; jesteśmy Twoim partnerem i dostosowujemy się do Twoich wymagań oraz specyficznych potrzeb projektu i interesariuszy, aby opracować spersonalizowane rozwiązania, które spełniają wymogi prawne, normy branżowe oraz regulacje dotyczące bezpieczeństwa i cyberbezpieczeństwa. Jako partner strategiczny zapewniamy pełne wsparcie, tak abyśmógł skupić się na tym, co robisz najlepiej. 

Rozwój badań (R&D)

Aby opracowywać produkty i usługi o wysokiej wartości, które odpowiadają na potrzeby klientów i cele zrównoważonego rozwoju, kluczowe jest osiągnięcie doskonałości w dziedzinie badań i rozwoju (R&D). Wewnętrzne operacje należy zoptymalizować, aby zapewnić efektywność zasobów i umożliwić wejście na rynek w odpowiednim czasie.

Od zamówienia do dostawy

Precyzyjnie zoptymalizowany proces realizacji zamówień (“order-to-delivery”) tworzy większą wartość dla klienta, wzmacniając jednocześnie zaufanie i lojalność klientów . Otwiera to możliwości uzyskania strategicznych korzyści, takich jak większa elastyczność, wysoka jakość łańcucha dostaw, efektywność operacyjna oparta na danych oraz ostatecznie większy udział w rynku.

Rozwój produkcji

W produkcji dyskretnej, kluczem do sukcesu jest elastyczność i dostawy wolne od wad. Ważne jest poprawienie produkcji seryjnej przy jednoczesnym wprowadzeniu rygorystycznej kontroli jakości.

Rozwiązania w zakresie usług posprzedażowych

Dostarczanie rozwiązań w zakresie usług posprzedażowych, takich jak wsparcie techniczne, konserwacja, części zamienne, modernizacja cyklu życia i informacje o zasobach, ma zasadnicze znaczenie dla producentów OEM, dostawców technologii i dostawców wyłącznie usług. Rozwiązania te umożliwiają budowanie dobrych relacji z klientami i zdobycie pozycji lidera na rynku, a tym samym zwiększenie przychodów. Nie można zapomnieć o minimalizacji przestojów, która jest kluczowa dla sprawnej produkcji.

Rozwój zasobów

W firmach przemysłowych dokonywanie realnych inwestycji w duże zakłady produkcyjne wiąże się z poważnymi wyzwaniami i sporym ryzykiem. Uniknięcie rozczarowań wymaga dojrzałych rozwiązań na rzecz rozwoju zasobów i zarządzania nimi w oparciu o solidne podstawy stosowanych technologii.

Operacje i konserwacja zasobów

Skuteczna produkcja przemysłowa wymaga wydajnych procesów i skrupulatnego zarządzania zasobami, operacjami i konserwacją. Konieczne jest zachowanie równowagi między zabezpieczeniem produkcji, jakością produktu końcowego i rentownością. Dzięki specjalistycznej wiedzy w zakresie cyfryzacji przemysłowej, analizie i zarządzania podejmujesz lepsze decyzje biznesowe.