Przejdź do treści

Rozwiązania

Wybierając Etteplan na swojego partnera zyskujesz korzyści biznesowe na każdym etapie cyklu życia Twojego produktu lub usługi.

Skoncentruj się na tym, co robisz najlepiej

Projektujemy i rozwijamy produkty, jak i infrastrukturę produkcyjną. Integrujemy je z inteligentnymi rozwiązaniami, które pozwalają na przeprowadzenie analizy danych.

Nasze doświadczenie + znajomość Twojego biznesu

Myślenie interdyscyplinarne i współtworzenie przychodzą nam w sposób naturalny. Dzięki naszemu doświadczeniu i wiedzy biznesowej dostarczamy rozwiązania, które przekraczają oczekiwania klientów.    Nie tylko świadczymy usługi; jesteśmy Twoim partnerem i dostosowujemy się do Twoich wymagań oraz specyficznych potrzeb projektu i interesariuszy, aby opracować spersonalizowane rozwiązania, które spełniają wymogi prawne, normy branżowe oraz regulacje dotyczące bezpieczeństwa i cyberbezpieczeństwa. Jako partner strategiczny zapewniamy pełne wsparcie, tak abyśmógł skupić się na tym, co robisz najlepiej.

Rozwój badań (R&D)

Aby opracowywać produkty i usługi o wysokiej wartości, które odpowiadają na potrzeby klientów i cele zrównoważonego rozwoju, kluczowe jest osiągnięcie doskonałości w dziedzinie badań i rozwoju (R&D). Wewnętrzne operacje należy zoptymalizować, aby zapewnić efektywność zasobów i umożliwić wejście na rynek w odpowiednim czasie.

Od zamówienia do dostawy

Precyzyjnie zoptymalizowany proces realizacji zamówień (“order-to-delivery”) tworzy większą wartość dla klienta, wzmacniając jednocześnie zaufanie i lojalność klientów . Otwiera to możliwości uzyskania strategicznych korzyści, takich jak większa elastyczność, wysoka jakość łańcucha dostaw, efektywność operacyjna oparta na danych oraz ostatecznie większy udział w rynku.

Rozwój produkcji

W produkcji dyskretnej, kluczem do sukcesu jest elastyczność i dostawy wolne od wad. Ważne jest poprawienie produkcji seryjnej przy jednoczesnym wprowadzeniu rygorystycznej kontroli jakości.

Rozwiązania w zakresie usług posprzedażowych

Dostarczanie rozwiązań w zakresie usług posprzedażowych, takich jak wsparcie techniczne, konserwacja, części zamienne, modernizacja cyklu życia i informacje o zasobach, ma zasadnicze znaczenie dla producentów OEM, dostawców technologii i dostawców wyłącznie usług. Rozwiązania te umożliwiają budowanie dobrych relacji z klientami i zdobycie pozycji lidera na rynku, a tym samym zwiększenie przychodów. Nie można zapomnieć o minimalizacji przestojów, która jest kluczowa dla sprawnej produkcji.

Rozwój zasobów

W firmach przemysłowych dokonywanie realnych inwestycji w duże zakłady produkcyjne wiąże się z poważnymi wyzwaniami i sporym ryzykiem. Uniknięcie rozczarowań wymaga dojrzałych rozwiązań na rzecz rozwoju zasobów i zarządzania nimi w oparciu o solidne podstawy stosowanych technologii.

Operacje i konserwacja zasobów

Skuteczna produkcja przemysłowa wymaga wydajnych procesów i skrupulatnego zarządzania zasobami, operacjami i konserwacją. Konieczne jest zachowanie równowagi między zabezpieczeniem produkcji, jakością produktu końcowego i rentownością. Dzięki specjalistycznej wiedzy w zakresie cyfryzacji przemysłowej, analizie i zarządzania podejmujesz lepsze decyzje biznesowe.