Przejdź do treści

Usługi do zarządzania odpadami

W Etteplan oferujemy usługi z zakresu zarządzania odpadami, które mają na celu budowę gospodarki obiegu zamkniętego oraz wsparcie firm w dążeniu do zrównoważonej przyszłości. Odpowiednie zarządzanie odpadami pozytywnie wpływa na środowisko, ale i generuje oszczędności. Skorzystaj z wiedzy i doświadczenia naszych specjalistów w zakresie zarządzania odpadami.

Oferujemy usługi związane z zarządzaniem odpadami, które obejmują projektowanie systemów osobnej zbiórki, obliczanie śladu węglowego na poziomie organizacji dla firm zajmujących się gospodarką odpadami oraz ocenę skutków różnych środków mających na celu ograniczenie emisji. Ponadto, wspieramy badania dotyczące zarządzania odpadami i gospodarki o obiegu zamkniętym.  

Kształtowanie zbiórki odpadów, a wpływ na środowisko

Dostarczamy informacje dotyczące gromadzenia różnych rodzajów odpadów, kosztów orazwpływu na środowisko w konkretnym obszarze. Wyniki mogą być obliczane zarówno dla bieżącej sytuacji, jak i dla różnych alternatywnych scenariuszy. Te informacje mogą posłużyć do: 

  • Planowania zbiórki odpadów oraz oceny jej wpływu na koszty związane z gospodarką odpadami i emisje.
  • Optymalizacji metod zbierania odpadów dla różnych rodzajów nieczystości: Jakie są rozsądne poziomy usług sortowania odpadów, które jednocześnie są uzasadnione pod względem kosztów i skutków środowiskowych? Czy przejście na odnawialne paliwa wpływają pozytywnie na system zarządzania odpadami?

Narzędzie JEKO™ do kształtowania procesu zbiórki odpadów 

Narzędzie JEKO™, w połączeniu z oprogramowaniem LCA for Experts Software (dawniej GaBi), umożliwia kompleksowe badanie wpływu zbierania i przetwarzania odpadów na środowisko w skali regionalnej. Nasze modele uwzględniają różne rodzaje odpadów, łańcuchy przetwarzania, emisje oraz kredyty emisyjne uzyskane dzięki recyklingowi. 

Nasi eksperci przeprowadzili modelowanie procesu zbierania odpadów w większości Finlandii, obejmując gospodarkę odpadami komunalnymi dla ponad 60% całej populacji. Dodatkowo, współpracowaliśmy przy reformie prawa dotyczącego odpadów, dostarczając Ministerstwu Środowiska studia i informacje na temat skutków zmian legislacyjnych dla wskaźników recyklingu, środowiska, kosztów i zatrudnienia. 

Dla firm zajmujących się gospodarką odpadami oferujemy usługę opartą na mapie. Nasze opracowane oprogramowanie umożliwia planowanie oddzielnej zbiórki odpadów, obsługę klienta w zakresie gospodarki odpadami oraz wsparcie organów administracji publicznej. Oprogramowanie to pozwala na różnego rodzaju badania i dostarcza informacje, takie jak liczba nieruchomości, mieszkań i mieszkańców. 

Obliczanie śladu węglowego w identyfikacji emisji gazów cieplarnianych z działalności Twojej firmy

Obliczanie śladu węglowego jest kluczowe do lepszego zrozumienia emisji gazów cieplarnianych związanych, która pochodzi z operacji. Wyniki obliczeń śladu węglowego dostarczają rocznych informacji dotyczących zarówno własnego śladu węglowego Twojej firmy, jak i działań w łańcuchu dostaw. Obliczamy ślad węglowy Twojej firmy zgodnie z wytycznymi GHG Protocol. 

Dzięki tym kalkulacjom możemy Ci pomóc monitorować, a w konsekwencji redukować emisje gazów cieplarnianych generowaną przez operacje oraz procesy przetwarzania odpadów. Identyfikacja głównych źródeł emisji pozwala skutecznie kierować działaniami rozwojowymi. Roczne monitorowanie śladu węglowego potwierdza efektywność tych działań. 

Inne badania i usługi

Nasza oferta zawiera również inne badania i usługi związane z zarządzaniem odpadami i gospodarką o obiegu zamkniętym. Wśród nich są m.in.: 

  • Badania potencjału redukcji emisji na poziomie obiektu i działań.
  • Ocena wpływu cyklu życia środków redukcji emisji (programy redukcji emisji).
  • Usługi konsultingowe dotyczące rozwoju kalkulatorów śladu węglowego.

Skontaktuj się z nami jeszcze dziś, aby dowiedzieć się więcej o tym, jak nasze usługi zarządzania odpadami mogą pomóc Twojej firmie wkroczyć do zrównoważonej i opłacalnej przyszłości. 

Zadaj pytanie

Tomasz Badowski

Sales Director

Pole obowiązkowe

Po przesłaniu formularza nasz specjalista skontaktuje się z Tobą drogą mailową lub telefoniczną. Przesłanie formularza oznacza akceptację naszej polityka prywatności.