Fortsätt till innehåll

Tjänster för av­falls­han­te­ring

Etteplans tjänster för avfallshantering förbättrar den cirkulära ekonomin och hjälper företag att bygga en hållbar framtid. Många gånger kan företagen även uppnå kostnadsbesparingar. Med vår kunskap och omfattande erfarenhet av olika utvecklingsprojekt inom avfallshantering genomför vi anpassade studier för dina behov.

Våra tjänster för avfallshantering omfattar modellering av separat insamling, beräkning av koldioxidutsläpp på organisationsnivå för avfallshanteringsföretag och bedömningar av olika sätt att undvika utsläpp. Dessutom hjälper vi till med andra studier relaterade till avfallshantering och cirkulär ekonomi. 

Modellering av separat insamling av avfall bidrar till att identifiera miljöpåverkan

Genom modellering av separat insamling ger vi information om ackumulationen av olika typer av avfall, kostnader och miljöpåverkan i ett önskat område. Resultaten kan beräknas för den nuvarande situationen samt för alternativa scenarier. Denna information kan användas för att: 

  • Planera utvidgningen av separat insamling för olika typer av avfall till mindre fastigheter och bedöma dess påverkan på avfallshanteringskostnader och utsläpp. 
  • Optimera metoderna för avfallsinsamling för olika typer av avfall: Vad är en rimlig servicenivå för avfallssortering som fortfarande motiveras ur kostnad- och miljöperspektiv? Hur påverkar till exempel flerkärlssortering, djup avfallsinsamling, hushåll- och kvartersinsamling eller övergång till förnybart bränsle kostnader och miljöpåverkan i avfallssystemet? 

Vi har utvecklat verktyget JEKO™ för modellering av separat insamling av avfall

Vårt verktyg JEKO™ modellerar avfallsinsamling med hänsyn till alla insamlingssteg, såsom överföringar, tömning av behållare och vägtransport. Vi använder regionspecifik data och parametrar som bestämts utifrån resultaten från många studier inom avfallshantering. JEKO™-verktyget tillsammans med LCA for Experts Software (tidigare GaBi) möjliggör en omfattande undersökning av miljöpåverkan från insamling och hantering av avfall på regional nivå. Våra modeller omfattar olika typer av avfall, deras behandlingskedjor, utsläpp och utsläppspoäng som uppnås genom återvinning. 

Våra experter har modellerat avfallsinsamlingen för större delen av Finland, vilket täcker hanteringen av hushållsavfall för över 60 % av den totala befolkningen. Vi har även varit involverade i reformen av avfallslagstiftningen genom att tillhandahålla bakgrundsstudier och information till Miljöministeriet om effekterna av lagändringar på återvinningsgrad, miljö, kostnader och sysselsättning. 

Vi erbjuder också en kartbaserad tjänst för avfallshantering. Den mjukvara vi har utvecklat kan användas vid planering av separat avfallsinsamling, inom kundservice för avfallshantering samt för att stödja myndigheter i deras arbete. Mjukvaran möjliggör olika undersökningar och tillhandahåller information exempelvis om antalet fastigheter, lägenheter och invånare. 

Beräkning av koldioxidutsläpp hjälper till att identifiera företagets växthusgasutsläpp

Beräkning av koldioxidutsläpp är en väg för att bättre förstå de växthusgasutsläpp som är relaterade till ditt företags verksamhet. Resultaten från beräkningen ger årlig information både från ditt företags egna verksamheters koldioxidavtryck och värdekedjeaktiviteter. Vi beräknar ditt företags koldioxidavtryck enligt organisationens riktlinjer för beräkning (GHG Protocol). 

Genom beräkning av koldioxidavtryck hjälper vi dig att övervaka och minska dina växthusgasutsläpp som genereras från verksamheten och olika avfallshanteringsprocesser. Genom att identifiera de mest betydande utsläppskällorna i den nuvarande situationen kan utvecklingsåtgärder riktas på ett rimligt sätt. Den årliga övervakningen av koldioxidavtrycket verifierar effektiviteten i dessa åtgärder. 

Andra studier och tjänster

Vi tillhandahåller även andra studier och tjänster inom avfallshantering och cirkulär ekonomi, bland annat: 

  • Studier om potential för minskade utsläpp på anläggnings- och aktionsnivå. 
  • Livscykelbedömningar av åtgärder för utsläppsminskning (program för utsläppsminskning). 
  • Konsulttjänster för utveckling av koldioxidavtrycksberäknare. 

Kontakta oss idag för att få veta mer om hur våra tjänster för avfallshantering kan hjälpa ditt företag att uppnå en hållbar och kostnadseffektiv framtid. 

Ställ en fråga till vår expert

Johan Dahlström

Department Manager

Obligatoriskt fält

När du skickar in detta formulär kommer vår specialist att kontakta dig via e-post eller telefon. Genom att skicka in formuläret accepterar du vår integritetspolicy.