Fortsätt till innehåll

Pro­duk­tion­sut­veckling

Inom diskret tillverkning är flexibilitet och felaktighetsfria leveranser avgörande framgångsfaktorer. Att effektivisera batchproduktion samtidigt som man implementerar rigorös kvalitetskontroll är avgörande.

Omtolkning av diskret tillverkning

Produkt- och utrustningstillverkare hanterar ofta en varierande produktmix som inkluderar standardprodukter, anpassade moduler och varianter av befintliga produkter. Denna komplexitet kräver effektiv schemaläggning, lagerhantering och resursallokering.

Flexibilitet, simuleringbaserad utveckling och skickliga medarbetare spelar en avgörande roll inom diskret tillverkning, oavsett om det handlar om enskilda produkter eller distinkta produktserier.

Som experter inom processdesign för tillverkning, mjukvarudesign, ingenjörstjänster, optimering av montering och teknisk kommunikation bjuder vi in dig att transformera dina tillverkningsprocesser för ökad effektivitet, flexibilitet och precision utan felaktigheter.

Hantera variationer och kvalitetsutmaningar

Nyckelstrategier innefattar:

  • Balans mellan effektivitet och anpassningsbarhet inom batchproduktion.
  • Implementering av rigorösa kvalitetskontrollåtgärder.
  • Fokus på säkerhet och ergonomi i produktion.

Kvalitetskontroll är avgörande för att minimera felaktigheter och säkerställa kundnöjdhet. Genom att integrera Manuafcturing Execution Systems (MES) och digital tvillingteknik effektiviseras produktionen, beslutsfattandet förbättras och en högkvalitativ utdata av unika varianter erhålls.

Etteplan kan hjälpa dig att utvärdera, designa och analysera din tillverkningsprocess, produktmix och produktvarianter. Dessa steg är viktiga när man transformerar tillverkningsprocesser för att bli mer effektiva, flexibla och precisa, samtidigt som man möter de föränderliga trenderna och kraven inom branscher som industriell maskinteknik, medicinsk teknik och halvledare.

Förnya din produktionseffektivitet och drift tillsammans med oss. Vår strategi betonar kontinuerlig innovation, tvärgående industriell erfarenhet och global närvaro grundad i partnerskap med ledande teknologileverantörer.

Etteplans tjänster för pro­duk­tion­sut­veckling

Flödesanalys av material och in­ves­te­ringspla­ne­ring

En övergripande analys av processen för att fånga in initial data och produktionsparametrar är utgångspunkten för produktionsutveckling. Genom att intervjua alla intressenter i projektet från materialhantering till slutmontering och leverans skapar vi en digital representation av fabrikslayouten och dess funktionalitet. Slutligen har vi identifierat de viktigaste parametrarna som påverkar produktionsflödet.

Ett affärsfall och beräkning av återbetalning krävs för alla investeringar. Etteplan kan hjälpa till med genomförbarhetsstudier och upprättande av nödvändig dokumentation för begäran om information/förslag, för att fånga kostnadsuppskattningar och förbereda budgetar för investeringsförslag.

Simulering och visualisering

En digital representation av produktionslayouten och monteringsprocessen är nyckeln till produktivitet. Den digitala tvillingen kan användas för att verifiera teknikval, utmana leverantörer att ge optimala lösningar samt säkerställa att flaskhalsar och potentiella problem upptäcks i tid för att undvika problem och slutligen förbättra OEE (Overall Equipment Effectiveness).

MES-lösningar och in­tegre­ringst­jäns­ter

Välutformade integrationer säkerställer sömlös dataöverföring och realtidsynkronisering mellan dina system. Vi hjälper dig att bygga integrationslösningar som stödjer din verksamhet, oavsett om ditt behov ligger inom OT/IT-dataflöde, MES/ERP-integration, lagerhantering eller äldre system.

Analys av data

Ett företag som inkluderar analys och data i sin produktionsverksamhet kan skapa en betydande konkurrensfördel genom att använda information för produktionsutveckling. Dataprocessanalys leder till processoptimering genom att ge insikter om procedurer, processer och människor.

Pro­duk­tion­sau­to­ma­ti­se­ring

Genom att simulera och optimera produktionsprocessen samt öka automatiseringen av relevanta steg i produktionen kan vi öka materialflödet och förbättra diskret produktion när det gäller säkerhet, kvalitet och kostnadseffektivitet. Samtidigt kan vi behålla eller till och med öka produktionens flexibilitet.

Monterings- och testlösningar

Oavsett om du behöver optimering av montering, arbetsplatser för manuell montering, produktionsverktyg eller en helt automatiserad produktionscell kan Etteplan leverera lösningar. Vi tillhandahåller även lösningar för produktionstestning, mätsystem (Data Acquisition and Control) och analys av testdata.

På Etteplan har vi erbjudit heltäckande lösningar för produkttestning av kretskort (PCBAs) och slutprodukter sedan 2005. Du kan välja mellan din egen plattform, Etteplans Procket-plattform eller en skräddarsydd lösning.

Produktions- och kva­li­fi­ka­tions­verk­tyg

För att uppnå bästa möjliga produktivitet måste man inte bara undersöka produktionsprocesser och lösningar noggrant utan även ha hjälpverktyg och utrustning. Oavsett om du behöver manuell montering, produktionsverktyg eller testriggar så kan Etteplan leverera.

Ope­ra­tör­strä­ning och underhåll

Vårt utbildningsmaterial riktar sig till individer, team och organisationer inom tillverkningsindustrier. Etteplan erbjuder operatörsträning och onboarding-lösningar genom att tillhandahålla högkvalitativt utbildningsinnehåll som omfattar e-learning-moduler, klassrumsutbildning, infografik, arbetsinstruktioner, virtuell verklighet med mera.

Underhållstjänster samt reserv- och slitagedelar är en integrerad del av våra system- och utrustningsleveranser.

Relaterade referenscase

Active alignment och limning av CMOS-sensor och lins för Adimecs högpres­tan­da­ka­me­ror

Förenkla int­ra­lo­gis­ti­kut­ma­nin­gar genom industriell digitalisering med Cimcorp

Etteplan deltar i utvecklingen av miljöteknik för Valmet

Ställ en fråga till vår expert

Iiro Aalto

Vice President, Production Solutions

Obligatoriskt fält

När du skickar in detta formulär kommer vår specialist att kontakta dig via e-post eller telefon. Genom att skicka in formuläret accepterar du vår integritetspolicy.