Fortsätt till innehåll

Förenkla int­ra­lo­gis­ti­kut­ma­nin­gar genom industriell digitalisering med Cimcorp

Cimcorp Group – en del av Murata Machinery, Ltd. (Muratec) – är en ledande global leverantör av nyckelfärdig automatisering för intralogistik med hjälp av avancerad robotteknik, materialhantering och programvara. Förutom att tillverka och integrera banbrytande materialhanteringssystem för däckindustrin utvecklar Cimcorp unika robotlösningar inom order- och lagerhantering för branscher som livsmedel, detaljhandel, e-handel, dagligvaror och posttjänster.

Cimcorp optimerar materialflödet genom en effektiv kombination av beprövad robotteknik och intelligent programvara. Etteplan har hjälpt Cimcorp i deras digitaliseringsprocess med vår breda expertis inom modern programvaruutveckling och industriell digitalisering. Cimcorp är en ledande specialist inom intralogistikautomatisering med över 40 års erfarenhet av att i nära samarbete med kund ta fram strategiska, effektiva lösningar för lager-, distributions- och däcktillverkningsanläggningar.

Etteplan tillhandahåller programvaruexpertis åt Cimcorp inom många områden

Kärnan i Cimcorps system utgörs av portalrobotar med stor räckvidd som kan hantera en mängd olika operationer. I nära samarbete med Cimcorp har Etteplan utvecklat robotens HMI-lösning med hjälp av webbteknik. Etteplan har tillhandahållit kompetens inom områdena programvaruarkitektur, tjänstedesign, UX- och UI-design samt frontend- och backend-utveckling.

Som expert på industriell digitalisering har Etteplan även tillhandahållit värdefull kunskap och erfarenhet under utvecklingsarbetet.

”Med modern webbteknik har vi byggt en modulär arkitektur som stöder dynamiskt konfigurerbara användargränssnitt. Detta påskyndar frontend-utvecklingen för olika robotkonfigurationer och gör det lättare att skräddarsy lösningen efter slutkundens behov”, förklarar Arto Salminen, Software Architecture Lead på Etteplan.

Nyckeln till framgång: Användarcentrerade designmetoder och sömlöst samarbete

Arbetet inleddes med att ta fram en vision för ett webbaserat gränssnitt för styrning av enheter med hjälp av metoder baserade på designtänkande. I det fortsatta arbetet kommer Etteplans experter att vara en integrerad del av Cimcorps programvaruutvecklingsteam.

Under processen har Cimcorps designsystem för användargränssnittet, som har en micro frontend-arkitektur, utformats och implementerats med React. Designsystemet kommer att stödja den framtida utvecklingen av digitala lösningar.

”UX- och UI-designarbetet har skett i nära samarbete med kunden, det tekniska teamet och andra intressenter. Användarcentrerade designmetoder i kombination med sömlöst samarbete har gjort det möjligt för oss att nå framgång”, förklarar Heli Sillanpää, Senior UX Designer på Etteplan.

Lösningarna kommer att hjälpa Cimcorps kunder att stärka sin konkurrenskraft

Med dessa lösningar kommer Cimcorp att befästa kundernas konkurrensfördelar genom situationsmedvetenhet, snabbare inlärning och förbättrad operativ effektivitet. Ökad situationsmedvetenhet syftar också till att minska stilleståndstiden i produktionslinjerna genom användarvänlighet och den tid som krävs för kundsupport.

Cimcorp är nöjda med det nära och flexibla samarbetet

”Cimcorp har en lång och framgångsrik historia av samarbete med Etteplan inom många aspekter av industriell automatisering. Det var logiskt att utöka samarbetet med nya områden när Cimcorp växte från enhetsleverantör till systemintegratör.”

Jyrki Anttonen

Technology Director på Cimcorp

 ”Vi på Cimcorp är mycket nöjda med den kompetens och expertis som Etteplan har kunnat erbjuda oss även inom programvaruutveckling och UX-design”, avslutar Sakari Mikkola, Head of Software Development på Cimcorp.
 

Relaterade referenscase

Tjänste- och UX-design 

Effektiv trans­portför­valt­ning och användarvänlig bokning med BusU-tjänsten

Tjänste- och UX-design 

Mer tillgänglig laddning av elbilar med Neste

Tjänste- och UX-design 

Användning av designmetoder för att bygga affärer med Vointy

Tjänste- och UX-design 

Utveckling av två mobilappar och förbättring av kundupplevelsen för ABAX

Tjänste- och UX-design 

Utveckling av en SaaS-par­ke­rings­lös­ning tillsammans med Hi Tech Mobility

Ställ en fråga till vår expert

Hanna Remula

Head of Design, Cloud and Applications

Obligatoriskt fält

När du skickar in detta formulär kommer vår specialist att kontakta dig via e-post eller telefon. Genom att skicka in formuläret accepterar du vår integritetspolicy.