Fortsätt till innehåll

Utveckling av elekt­ro­nik­kom­po­nen­ter

Behöver du hjälp med att hantera din komponentkatalog? Våra specialister, med över 20 års erfarenhet av att samarbeta med komponenttillverkare, kan erbjuda lösningar för övervakning och underhåll av tillgängliga komponenter.

Vi genomför noggranna riskbedömningar, undersöker alter alternativa leverantörer och erbjuder alternativ för omkonstruktion när ersättningar är svåra att hitta. Genom att samarbeta med oss minskar du riskerna, påskyndar time-to-market och frigör dina FoU-resurser.

Etteplan erbjuder ett brett utbud av tjänster för att säkerställa smidig drift av elekt­ro­nik­kom­po­nen­ter. Våra specialister kan hjälpa till med

Upphandling: Våra experter hjälper dig med upphandling av komponenter och kan undersöka alternativa lösningar vid behov
Komponentspecifikation: Vi tillhandahåller omfattande komponentspecifika tekniklösningar anpassade efter dina specifika behov.
Optimering av BOM (bill of materials): Våra specialister optimerar dina materialförteckningar (BOM) för att förbättra effektiviteten och minska kostnaderna.
Inköp: Vi hjälper till med inköpsprocesserna för att säkerställa snabb anskaffning av komponenter.
Produktlivscykelhantering: Vi ger stöd under hela produktlivscykeln, från design till end-of-life-hantering.
Underhåll av komponentdatabasen: Vårt team upprätthåller en uppdaterad databas över komponenter för enkel referens.
Miljöfrågor: Vi tar hänsyn till miljöfaktorer vid val av komponenter och erbjuder vägledning inom hållbarhetspraxis.
Skapande av CAE-symboler: Våra specialister skapar exakta CAE-symboler för effektiv kretskonstruktion.
PCB-layout: Vi tillhandahåller PCB-layouttjänster för att optimera prestanda och tillförlitlighet.
PCB-dokumentation: Vårt team genererar omfattande dokumentation för dina PCB-designer.
Ärendeservice för komponenter: Vi erbjuder system för ärendehantering, för hantering frågor och förfrågningar relaterade till komponenter.

Ubderhåll din komponentkatalog med Etteplan Component Engineering

Etteplans tjänster inom komponentteknik erbjuder en omfattande lösning för att upprätthålla din komponentkatalog. Oavsett om det gäller nya eller gamla komponenter är det av yttersta vikt att kunna övervaka statusen för dina delar. Våra experter ser till att tillgängligheten på dina komponenter håller sig på en hög nivå med följande tre sätt: 

Riskanalys baserad på komponent: Våra erfarna komponentspecialister genomför noggranna riskbedömningar genom att använda korsreferenstekniker mellan din katalog och komponentdatabaser. Denna metod visar tillgångsnivåer för olika komponenter och tilldelar riskvärden, vilket gör att du proaktivt kan hantera eventuella utmaningar vid inköp. 

Alternativa sekundära leverantörer: Etteplan söker aktivt efter sekundära leverantörer av komponenter för era kommande behov, vilket ökar tillgängligheten och stärker din förhandlingsposition. Denna strategiska metod säkerställer inte bara en stabil försörjning, utan även din förmåga att förhandla fram gynnsamma villkor. 

Förslag till omkonstruktion: I situationer där bristen på komponenter är akut och ersättningar är svårfunna, föreslår vi alternativa komponenter och leverantörer som säkrar kontinuiteten för dina avgörande processer. Om behovet uppstår är vi beredda att hjälpa till med omkonstruktion av din produkt utifrån tillgängliga komponenter, så att du är rustad för att möta marknadens krav. 

Värden genom samarbete

Genom att överlåta dina komponentrelaterade utmaningar till Etteplan får du en mängd konkreta fördelar: 

Minskat risktagande och snabbare time-to-market: Genom att noggrant analysera risker och planera för kontinuitet minskar vi betydligt de negativa konsekvenserna av brist på komponenter i din verksamhet. Tillsammans med vår snabba respons på inköp och designutmaningar säkerställer detta att dina produkter når marknaden snabbt. 

Förbättrad resursanvändning: Genom att låta Etteplan hantera de komplexa aspekterna av komponentteknik möjliggör du för ert FoU-team att fokusera på innovation och utveckling av nya produkter, vilket förstärker din konkurrenskraft. 

I den dynamiska världen av elektronik och teknologi är Etteplan Component Engineering din strategiska partner, rustad för att hantera möjliga brister i tillgången på komponenter, säkerställa snabbare time-to-market och leverera överlägsen kvaliutet till dina kunder. Med en beprövad track record av att bistå företag inom olika branscher är vi redo att tillsammans med er driva er framgång. 

Ställ en fråga till vår expert

Alexander Tollsner

Sales Director

Obligatoriskt fält

När du skickar in detta formulär kommer vår specialist att kontakta dig via e-post eller telefon. Genom att skicka in formuläret accepterar du vår integritetspolicy.