Fortsätt till innehåll

Utveckling av styr- och reglersystem

Etteplan har omfattande kunskap inom utveckling av styr- och reglersystem inom flera olika tillämpningsområden. Oavsett om du behöver specialanpassade komponenter, kommersiella plattformar eller HMI/SCADA-utveckling kan vi vara din betrodda partner. Vi kan leverera skräddarsydda lösningar som uppfyller dina specifika behov samtidigt som vi tar hänsyn till tillförlitlighet, säkerhet och sybersäkerhet.

Experter på utveckling av styrsystem

På Etteplan är vi experter på utveckling av styrsystem. Med vår omfattande kunskap och erfarenhet specialiserar vi oss inom olika områden, så som fabriksautomation, styrning av produktionssystem, maskinstyrning samt processkontroll- och mättekniker. Vår expertis sträcker sig över en rad teknikplattformar, arkitekturer och krav på bland annat cybersäkerhet, vilket gör att vi kan erbjuda anpassade lösningar som möter dina behov. 

Simuleringsbaserad utveckling

En av våra främsta styrkor är vår expertis inom utveckling baserad på simulering. Simuleringsmodeller medför en mer automatiserad och heltäckande testning jämfört med när man bara använder traditionalla manuella testmetoder. Genom att använda modellbaserad systemutveckling och digitala tvillingtekniker skapar vi virtuella kopior av ditt system för att simulera dess beteende under olika förhållanden. Detta gör det möjligt för oss att förbättra designen innan implementation, vilket sparar tid och minimerar risker. 

Funktionsbeskrivningar och kravspecifikationer

Vi använder oss av funktionsbeskrivningar baserade på kravspecifikationer. Dessa fungerar som ritningar för kontrollsystemets funktionaliteter och säkerställer att alla nödvändiga kriterier uppfylls. Genom att noggrant dokumentera och följa upp dessa kriterier garanterar vi att det slutliga systemet uppfyller dina förväntningar. Vid implementation bidrar vi också med vår kompetens och bransherfarenhet vid avgörande teknikval. När arkitekturen och teknologin är fastställd använder vi vårt ramverk för applikationsdesign och kodning för att sömlöst integrera med befintliga infrastrukturer. En rigorös testning utgör en integrerad del av vår utvecklingsprocess för att säkerställa tillförlitlighet och funktionalitet.  

Teknologiurval och implementering

Vi använder både manuella verifieringstekniker och metoder för testautomatisering för att säkerställa grundlig täckning över olika teknikplattformar och arkitekturer. Vår expertis omfattar anpassade lösningar för inbyggda system, liksom olika PLC:er (Programmable Logic Controller) och DCS-system (Distributed Control Systems) på fabriksnivå. Vi kan också med fördel utnyttja virtuella miljöer för effektiv testning utan att störa pågående operationer (Digital Twin).  

Våra tjänster sträcker sig till fabriksacceptanstestning (FAT) och platsacceptanstestning (SAT), formella förfaranden som innefattar validering av styrsystem mot fördefinierade kriterier och säkerställande av deras smidiga drift i verkliga scenarier. Genom att följa dessa acceptanstester säkerställer vi tillförlitlighet.  

Med vår expertis inom bland annat simuleringar, arkitektur för styr- och reglersystem, teknologival, kodning och rigorös testning underlättar vi en framgångsrik implementering av robusta styrsystem skräddarsydda för att möta dina specifika behov. 

Ställ en fråga till vår expert

Malin Ling

Senior Service Solution Manager

Obligatoriskt fält

När du skickar in detta formulär kommer vår specialist att kontakta dig via e-post eller telefon. Genom att skicka in formuläret accepterar du vår integritetspolicy.