Fortsätt till innehåll

Från order till leverans

En väl optimerad process för order-till-leverans skapar kundvärde, förtroende och lojalitet bland dina kunder. Sådan optimering kan ge signifikanta strategiska fördelar, så som förbättrad flexibilitet, ökad kvalitet i leverantörskedjan, datastyrd operationell effektivitet vilket slutligen kan leda till en större marknadsandel.

Att driva kundvärde genom optimering av order-till-leverans

Att förfina din process när det gäller order-till-leverans kan lyfta ditt företag från en konventionell leverantör till en ovärderlig strategisk partner för dina kunder. För teknik- och systemleverantörer samt utrustning- och komponenttillverkare står prestandan i processerna för beställning och leverans ofta i centrum för denna skillnad.

På Etteplan förstår vi de unika behoven hos B2B-leverantörer när det gäller processen för order-till-leverans: strävan efter operationell effektivitet och flexibilitet, behovet av att samla in och spåra information om den installerade basen samt rigorös kvalitetskontrollhantering, för att nämna några.

Vi erbjuder en unik kombination av hårdvaru- och mjukvaruutveckling, inbyggda system, processlösningar och teknisk information. Vi skapar operationella möjligheter och erbjuder effektiva tjänster som säkerställer en sömlös kundupplevelse från det att slutkunden lägger sin beställning till att den levereras och överlämnas.

Varför samarbeta med Etteplan för B2B-lösningar inom order-till-leverans?

Vi gör mer än att bara erbjuda en tjänst; vi samarbetar nära med våra kunder och anpassar oss efter era slutkund- och projektsspecifika krav för att utforma skräddarsydda lösningar som uppfyller lagstiftning, branschstandarder, säkerhet och cybersäkerhetsregler.

Våra kontinuerliga tjänster anpassas efter dina projektmodeller och arbetsmetoder, vilket återspeglar vårt engagemang för one-stop-shopping och konsoliderade, agila tjänstelösningar. Tack vare vår möjlighet till närvaro vid eller utanför företaget kan vi erbjuda samma tjänster var som helst i världen.

Vi är teknikoberoende, vår serviceleverans är kontinuerlig och ger mycket goda integrationsmöjligheter för mjukvaruintensiva lösningar. Våra tjänster integreras sömlöst med dina processer och erbjuder anpassningsbara lösningar som lätt kan skalas upp för att möta kundkrav.

Etteplans tjänster för sömlös order-till-leverans

An­vän­da­rupple­velse och pro­dukt­kon­fi­gu­ra­tion

Vi hjälper dig att visa värdet och demonstrera komplex system- och driftsfunktionalitet för din kund med hjälp av virtuella showrooms och digitala tvillingar. Vi tar fram den optimala konfigurationen eller kombinationen av alternativ som bäst motsvarar dina kunders behov, begränsningar och preferenser. Genom kravhantering, reservdelskatalogisering och integreringstjänster kan du modulera, standardisera och automatisera din erbjudande utveckling vad gäller produkter, lösningar och försäljningsfunktioner.

Kun­dan­pass­nin­gar

Att anpassa och utveckla unika lösningar baserade på specifika kundbehov kräver nära samarbete, specialiserad kompetens och skräddarsydd projektledning. Våra detaljkonstruktionstjänster som mekanisk- och elektrisk design, beräkning och produktinformationsexpertis svarar mot dessa behov.

Leverans av mjukvara

Vi erbjuder dig en användaranpassad tjänstedesignsapproach för att utveckla digitala lösningar och verktyg som medför att användare bättre kan hantera kundrelationer, beställningar och projekt. När projektets specifika mjukvarukonfiguration och design kräver testning och leverans säkerställer våra konfigurerings-, integrations- och implementeringsförmågor en smidig driftsättning.

Accep­tans­test­ning

Våra test och verifieringstjänster hjälper dig att kvalitetssäkra systemlösningar genom hela processen, både före installation och väl på plats, för att minimera defekter. Med hjälp av digital driftsättning och mjukvarutestning kan teknisk acceptans och användaracceptans genomföras som en del av processen.

Installation, driftsättning och träning

Installation och driftsättning är avgörande faser vid implementering av ett nytt system eller delsystem. Våra tjänster för arbetsledning, installationsövervakning och driftsättningsstöd hjälper till att omvandla utrustningsleveransen till en fungerande och operativ verklighet samtidigt som den uppfyller avsedda specifikationer och prestandakrav.

Våra digitala tränings-tjänster, såsom e-learning-verktyg, teknisk dokumentationsplattform Etteplan HowTo och digitala tvillingstjänster, hjälper dig att erbjuda effektiva lär-och-träna-lösningar till operatörer och slutanvändare av dina produkter.

Teknisk information

Vi hjälper dig att samla in, sammanställa, producera och hantera all teknisk information från konstruktionen av din produkt eller anläggning ända fram till dess modernisering eller återvinning. Projektspecifik data och dokumentation samlas in och sammanställs snabbt och effektivt med våra projektinformationslösningar.

Relaterade referenscase

Etteplan – Fastems partner för pro­gram­va­ruut­veckling

En långsiktigt partnerskap – utveckling av ett modernt ERP-system för JIS-automation

Ställ en fråga till vår expert

Juha Nieminen

Director, Engineering Services Development

Obligatoriskt fält

När du skickar in detta formulär kommer vår specialist att kontakta dig via e-post eller telefon. Genom att skicka in formuläret accepterar du vår integritetspolicy.