Fortsätt till innehåll

Produktion- och an­lägg­ning­sut­veckling

Står du inför utmaningen att utveckla en fabrik eller anläggning? Med vårt breda utbud av tjänster säkerställer vi kostnadseffektivitet, säkerhet och transparens genom hela din anläggningens livscykel.

Med Plant Engineering-experter i Europa och Kina möjliggör vårt mångdisciplinära samarbete en skräddarsydd lösning som optimerar din produktionsmiljö, från tidig fas med studier i genomförbarhet till projektavslutning. Genom att välja Etteplan får du tillgång till ett dedikerat team som prioriterar effektiv kommunikation och säkerställer produktivt samarbete under hela projektets gång.

Vårt erbjudande

Genomförbarhetsstudier och projektförstudie: Vi hjälper dig avgöra genomförbarheten i ditt projekt och gör noggranna förstudier för att identifiera potentiella utmaningar och möjligheter.

  • Projektplanering och inköp: Vårt team hjälper till med att utveckla omfattande projektplaner och säkerställa effektiva inköpsprocesser som uppfyller dina krav.
  • Grundläggande teknik: Vi ger vägledning vid definiering av de grundläggande specifikationerna och kraven för ditt projekt.
  • Detaljerad design: Vår expertis inom detaljerad designutveckling och sömlös leverans från leverantör säkerställer effektiv implementering enligt dina projektmål.
  • Driftsättning: Vi stöttar dig under den kritiska fasen av driftsättning och garanterar en smidig övergång från design till drift.
  • Projektavslut: Vi hjälper till att avsluta ditt projekt genom noggranna utvärderingar och vi tillhandahåller nödvändig dokumentation för anpassning till framtida förändringar i marknadsvillkor och teknologiska framsteg

Genom höga standarder och vår expertis erbjuder vi kostnadseffektiva lösningar som möter dina behov samtidigt som vi minskar de totala projektkostnaderna. Vi är transparenta och ger tydliga insikter i projektets framsteg och utmaningar, och implementerar effektiva lösningar. Detta gör att du kan fokusera på din kärnverksamhet genom hela projektet.

Välj Etteplan som din betrodda partner för alla dina behov inom produktion- och anläggningsutveckling. Kontakta oss idag för att diskutera hur vi kan bidra till framgången för ditt nästa projekt.

Relaterade referenscase

EHTA Test Factory: Omvandlar biprodukter till biobränsle

Etteplans experter stöder Kalmars verksamhet på flera fronter

Stötta Henkels ef­fek­ti­vi­tet­sut­ma­nin­gar i projekt på flera fronter

Ställ en fråga till vår expert

Johan Ehrnrooth

Vice President, Smart Factory

Obligatoriskt fält

När du skickar in detta formulär kommer vår specialist att kontakta dig via e-post eller telefon. Genom att skicka in formuläret accepterar du vår integritetspolicy.