Fortsätt till innehåll

EHTA Test Factory: Omvandlar biprodukter till biobränsle

Tammerfors universitet är ett av de mest mångvetenskapliga universiteten i Finland. Det sammanför forskning och utbildning inom teknik, hälsa och samhälle. Universitetet är känt för sin spetskompetens inom undervisning och forskning, och samarbetar med hundratals universitet och organisationer över hela världen. Dess community består av 21 000 studenter och över 4 000 anställda från mer än 80 länder.

I en värld av hållbar energi är det avgörande att hitta innovativa lösningar för att utnyttja industriella biprodukter. EHTA Test Factory är en testanläggning som drivs av Tammerfors universitet. Målet är att omvandla biprodukter från massa till biobränsle, och de vände sig till Etteplan för att ta sig an denna utmaning.

Etteplans End-to-End-lösning

Etteplan framstod som den främsta partnern genom att erbjuda en komplett paketlösning som överensstämde med universitetets all akrva. Beslutet att välja Etteplan baserades på vår förmåga att leverera helhetslösningar som omfattar varje aspekt av projektet.

"Etteplans erbjudande var balanserat både vad gäller innehåll och värde. Särskilt deras erfarenhet från liknande projekt var avgörande för vårt leverantörsval", förklarar Tero Joronen, forskningsledare vid Tammerfors universitet.

Bilder från EHTA-Test Factory på Tammerfors universitets campus.

Design och konstruktion från samma leverantör

Etteplans helhetslösning spände över olika faser av design och konstruktion. Etteplans team planerade noggrant utformningen av anläggningen för att säkerställa optimal funktionalitet och effektivitet. De levererade inte bara design, utan även utrustning, el, instrumentering, automation och processdesign. Dessutom tillhandahöll de utrustningslistor för upphandling. För att säkerställa en smidig implementeringsfas integrerade de även teknisk riskhantering och modellering.

"Etteplan tillförde utmärkta ingenjörsresurser inom de valda områdena. Både elektrisk och mekanisk design, inklusive hållfasthetsberäkningar, layoutdesign och preliminär processdesign, genomfördes med professionalism."

Tero Joronen

Forskningsledare vid Tammerfors universitet

Framgångsrikt samarbete genom transparent och effektiv kommunikation

Projektet inleddes sommaren 2017 och slutfördes med sina sista ändringar 2021, vilket innebar en total tidsram på fyra år. Projektets dynamiska karaktär krävde kontinuerlig utveckling genom frekventa idéer, iterationer och omfattande tester för att förfinas över tid.

Samarbetet var avgörande för projektets framgång. Etteplan prioriterade nära samarbete mellan deras team och EHTA-koelaitos. Veckomöten hölls regelbundet för att säkerställa effektiv kommunikation och anpassning. Tydlig och effektiv intern kommunikation mellan olika avdelningar inom Etteplan var av central betydelse. En stor del av arbetet genomfördes på ett samordnat sätt bakom kulisserna, där teamet samarbetade sömlöst för att leverera en mångsidig uppsättning tjänster. Projektet drevs av en gemensam engagemangsnivå och en enhetlig vision, med all nödvändig expertis tillgänglig under ett och samma tak.

Hållbara initiativ driver branschen framåt

Samarbetet mellan EHTA Test Factory och Etteplan utgör ett framstående exempel på hur strategiska partnerskap kan vara en stark drivkraft för hållbara initiativ och framsteg inom branschen. Genom att utnyttja sin tekniska expertis, övergripande lösningar och samarbetsinriktade arbetssätt fortsätter Etteplan att göra en varaktig inverkan inom förnybar energi. De revolutionerar hur biprodukter används och öppnar upp nya möjligheter för en grönare framtid.

Relaterade referenscase

Automatisering, instrumentering och processtyrning 

Etteplans experter stöder Kalmars verksamhet på flera fronter

Automatisering, instrumentering och processtyrning 

Stötta Henkels ef­fek­ti­vi­tet­sut­ma­nin­gar i projekt på flera fronter

Ställ en fråga till vår expert

Antti Hiljanen

Department Manager, Engineering Analysis

Obligatoriskt fält

När du skickar in detta formulär kommer vår specialist att kontakta dig via e-post eller telefon. Genom att skicka in formuläret accepterar du vår integritetspolicy.