Fortsätt till innehåll

Etteplans experter stöder Kalmars verksamhet på flera fronter

Kalmar har det största utbudet av lösningar och tjänster inom lasthantering för hamnar, terminaler, distributionscentraler och tung industri. Kalmar är branschledande inom terminalautomatisering och energieffektiv containerhantering, och var fjärde containerrörelse runt om i världen hanteras av en Kalmar-lösning. Genom sin omfattande produktportfölj, sitt globala servicenätverk och förmågan att smidigt integrera olika terminalprocesser förbättrar Kalmar effektiviteten för varje rörelse.

Kalmar utökar sitt erbjudande inom hamnautomation, vilket inkluderar autonoma maskiner. Företaget behövde en samarbetspartner som kunde tillhandahålla specifika kompetenser och resurser inom olika områden. Exempel på sådana områden var kvalitetssäkring, Robot Framework och programmerbara PLC-system för automationssäkerhet. Etteplan valdes som partner baserat på vår djupa och breda expertis, vårt tidigare samarbete med Kalmar och närheten till Kalmars anläggningar.

Testautomatisering, säkerhets-PLC och styrsystem

Cirka 20 Etteplan-experter arbetar på Kalmar inom områdena testautomatisering, säkerhets-PLC och styrsystem. Dessa experter arbetar inom Kalmars organisation. Kalmars positiva företagskultur i kombination med Etteplans erfarna experter har resulterat i en produktiv arbetsprocess. Kalmars omfattande system ställer höga krav på kommunikationen mellan Kalmars och Etteplans programutvecklare.

– Kalmar har en bra programmeringskultur. Deras medarbetare har välkomnat och hjälpt oss att komma igång på bästa sätt, säger Elina Lukkarinen, Software Designer på Etteplan. – E-postadressen är det enda som skiljer Etteplans experter från Kalmars, säger Saara Sassi, SW Test Engineer från Etteplan.

Fördelar för Kalmar

Tack vare stödet från Etteplans experter kan Kalmar testa och publicera nya programversioner i snabbare takt och inom tidsramarna. Samarbetet möjliggör också ständig utveckling, särskilt med hjälp av testautomatisering. Kalmar har på ett flexibelt sätt fått tillgång till utvecklare, testexperter och annan utvecklingskompetens från Etteplan. Teamet har vuxit snabbt, vilket tyder på ett väl fungerande samarbete och starkt förtroende mellan bolagen.

Dessutom har Etteplans kompetenta, projektinriktade utvecklingsexperter gjort det möjligt för Kalmar att lägga mer fokus på sin kärnverksamhet. Att kunna samla experter från olika områden under samma tak är även kostnadseffektivt för Kalmar. Etteplan kan med kort varsel erbjuda nyckelfärdiga utvecklare med tillgång till nödvändiga verktyg.
 

Relaterade referenscase

Automatisering, instrumentering och processtyrning 

EHTA Test Factory: Omvandlar biprodukter till biobränsle

Automatisering, instrumentering och processtyrning 

Stötta Henkels ef­fek­ti­vi­tet­sut­ma­nin­gar i projekt på flera fronter