Fortsätt till innehåll

Tjänstedesign

Inom digitala branscher fungerar tjänstedesign som metoder för att utveckla tjänster, förbättra kundupplevelser och forma affärsstrategier genom att anta helhetssyn för omfattande resultat. Denna kundcentrerade approach säkerställer att tjänsterna uppfyller verkliga behov hos både kunder och anställda, vilket resulterar i hållbar tillväxt för företaget. Dessutom utgör tjänstedesign ryggraden i digital innovation, genom att säkerställa att utvecklingen baseras på data och användarinsikter genom hela den iterativa processen.

Att stärka industrin det digitala landskapet

Inom industriella miljöer går tjänstedesign bortom användarupplevelse för att ta itu med komplexa affärsutmaningar. Genom att utnyttja kundinsikt och samarbete skapas en djupare förståelse för människors behov, vilket leder till mer värdefulla och hållbara tjänster. Tjänstedesign fungerar som en strategisk tillgång för att utveckla kundcentrerade och datadrivna tjänster. Genom att sammanföra människor, teknik och affärsmål skapas möjligheter för industrier att bygga betydelsefulla lösningar och få en konkurrensfördel i det digitala landskapet. 

Genom att kombinera analys, kreativitet, data och intuition gräver vi djupt in i kundförståelsen. Inom industriella tillämpningar är tjänstedesign värdefull genom att effektivt förena människor, enheter och teknik. Genom att anpassa tjänster efter användarnas behov skapar vi meningsfulla tjänsteinnovationer. 

Våra metoder inom tjänstedesign, snabba iterationer och en mångfald av kompetens resulterar i världsklassiga upplevelser av dina digitala tjänster. Vårt fokus på hållbarhet ser till att dina tjänster inte bara uppfyller kundens behov, utan också förblir genomförbara att utveckla och driva under lång tid.  

Hur våra lösningar driver tillväxt och innovation

Vi hjälper dig med digitala tjänster och produkter. Vi är med dig i din digitala transformationsprocess genom att underlätta förändringen, identifiera nya möjligheter för din verksamhet att växa samt validera din initiala idé för en ny digital produkt och förbättra den med användar- och affärsinsikter. 

Skapa validerat tjänstekoncept med vår expertis

Vad vi erbjuder inom tjänstedesign: 

  • Hjälper dig lyckas med digitala strategier och digital transformation: Våra experter hjälper dig att nå digitala mål genom att definiera och kommunicera nästa steg, underlätta förändringen samt engagera människor med design thinking-metoder för att skapa en långsiktig positiv påverkan.
  • Identifierar affärsbehov och digitala möjligheter: Vi hjälper till att klargöra affärsfördelarna och användarbehoven. Vi upptäcker möjligheter att erövra marknaden och hjälper till att förstå den verkliga effekten av din digitala tjänst på olika affärsområden. Vi omvandlar initiala idéer till lönsamma verksamheter och framgångsrika produkter.
  • Validerat tjänstekoncept baserat på initial idé: Med användning av data och insikt siktar vi mot lösningar som är önskvärda, genomförbara och realiserbara. Utifrån din initiala idé hjälper vi till att ta reda på vad som är värdefullt för användaren och därefter definieras det digitala tjänstekonceptet och de funktioner som behövs. 
  • Kontinuerlig utveckling genom data och insikt: Genom att kombinera analytiskt och kreativt tänkande med data och branschkunskap gräver vi djupt i kundförståelsen. Vi utför forskning men producerar även insikter och idéer för att stimulera utvecklingen genom hela livscykeln för din digitala tjänst.

Ställ en fråga till vår expert

Max Falenius

VP Service Solutions

Obligatoriskt fält

När du skickar in detta formulär kommer vår specialist att kontakta dig via e-post eller telefon. Genom att skicka in formuläret accepterar du vår integritetspolicy.