Fortsätt till innehåll

Tillgång­sin­for­ma­tion

Etteplan hjälper dig att hantera din tillgångsinformation. I enlighet med ISO-standarder utvärderar, utvecklar och implementerar vi robusta system som tryggar din verksamhets framtid.

Projektinformationstjänster

Upptäck Etteplans tjänster för projektinformation, skräddarsydda för att möta behoven i investeringsprojekt inom bygg och konstruktion, i linje med ISO 19650-1:2019. Från att fastställa krav och processer till effektivt informationsutbyte, informationsförsäkran och överlämning som möjliggör effektivt utförande och underhåll.

Tjänster för tillgångsinformation

Utforska möjligheterna med tillgångsinformation tillsammans med Etteplan. Genom vårt öppna tillvägagångssätt får organisationer stöd i att effektivisera verksamheten, förbättra underhållspraxis och främja långsiktig prestanda för tillgångar. Upptäck våra mångsidiga tjänster för en effektiv hantering av tillgångsinformation.

Lås upp kraften i din tillgångsinformation 

Vi erbjuder tjänster för hantering av tillgångsinformation som hjälper företag att maximera värdet på sina tillgångar och effektivisera sin verksamhet. Med våra heltäckande lösningar hjälper vi företag att hantera information, säkerställa efterlevnad av regelverk och möjliggöra en smidigare verksamhet.

På Etteplan tror vi på samarbete och hjälper engagerat organisationer med noggranna utvärderingar av befintliga processer, verktyg och system för hantering av tillgångsinformation. Dessa bedömningar gör det möjligt för oss att identifiera områden som kan förbättras samt utveckla en anpassad strategi som är i linje med våra kunders affärsmål.

Vi följer internationella riktlinjer som ISO 55000, ISO 19650 och ISO 81346 för att säkerställa att hanteringen av er tillgångsinformation följer branschstandarder. Genom att samarbeta med oss kan du lita på att er tillgångsinformation hanteras med precision och noggrannhet.

Effektiv datahantering och lösningar som följer ISO 19650

Etteplan använder ledande praxis vid implementeringen av robusta informationshanteringssystem. Dessa system fungerar som ett centralt lagringsutrymme för all data relaterad till tillgångar, inklusive teknisk dokumentation, underhållsregister och information om efterlevnad av regler och lagar. Genom att följa ISO 19650 möjliggör vi effektiv datahantering som underlättar enkel åtkomst, bibehåller integriteten hos data samt främjar effektivt samarbete mellan team och avdelningar – oavsett om det är data kopplat till kapitalinvesteringar eller till drift och underhåll.

Vårt engagemang sträcker sig bortom implementeringen. Etteplan erbjuder kontinuerliga tjänster för att säkerställa tillgänglighet och pålitlighet i er tillgångsinformation. Genom att överlåta de tekniska aspekterna till våra experter kan ni fokusera på er kärnverksamhet samtidigt som vi proaktivt tacklar eventuella problem och säkerställer överensstämmelse med branschstandarder.

Framtidssäkra er verksamhet med Etteplans tjänster för hantering av tillgångsinformation.

Relaterade referenscase

Etteplan hjälper Meyn Food Processing att förbättra sin tekniska dokumentation

Ställ en fråga till vår expert

Helena Nyman

Head of Asset Information Management

Obligatoriskt fält

När du skickar in detta formulär kommer vår specialist att kontakta dig via e-post eller telefon. Genom att skicka in formuläret accepterar du vår integritetspolicy.