Fortsätt till innehåll

Etteplan hjälper Meyn Food Processing att förbättra sin tekniska dokumentation

Meyn Food Processing Technology är en global leverantör av lösningar för fjäderfäindustrin. Lösningarna sträcker sig från hantering av levande fåglar till paketering och består av många olika typer av maskiner för hela kedjan av fjäderfäbearbetning.

”Det är viktigt att ställa rätt frågor”

”Etteplan gör skillnad i kvalitet och ledtid för vår tekniska dokumentation.” 

”Varför gör vi skillnad? Vi ser inte varandra som en affärskontakt utan som en familj som arbetar tillsammans”, säger Viji Ann John. ”Meyn var ett av mina första projekt som teknisk författare på Etteplan. Som projektledare samordnar och leder jag dokumentationsprocessen. Det fanns inte så mycket samordning i början. Det gav mig möjlighet att lära mig mer om maskinerna och komma i kontakt med ingenjörerna på Meyn-sidan. Det har varit en stor utmaning att förstå alla de olika linjernas teknik, och det är denna förståelse av teknisk information, tillsammans med kunskap om dokumentationsprocessen, som gör dig till en bättre teknisk författare.”   

”De tekniska skribenter som vi arbetar med på Etteplan är professionella användare av Simplified Technical English och innehållsskapare i content management-system. Detta tillsammans med ett välfungerande partnerskap resulterar i högkvalitativ dokumentation producerad i en effektiv process.”

Nina de la Motte

Team leader för manualer på Meyn

Det blir ganska omfattande

Nina de la Motte, Team leader för manualer på Meyn, började på Meyn som teknisk skribent 2014. ”Jag ansvarade också för content management-systemet. Innan dess skapade Meyn sitt innehåll i konventionella redigeringsprogram, men från den tidpunkten ville vi skapa all dokumentation i ett content management-system. Med många olika maskiner och linjer arbetar vi fort-farande med det. Varje maskin har en användarmanual, och ofta har maskinen olika konfigurationer. Det blir snart ganska omfattande. De flesta manualer har överförts, men det är fortfarande ett pågående projekt att se till att allt finns i databasen. Tillsammans med Etteplan ökar vi kvaliteten på vår tekniska dokumentation och minskar både ledtid och kostnader.” 

Meyn bedriver verksamhet i mer än 90 länder över hela världen, men utvecklingen av fjäderfämaskiner började i närheten av Amsterdam, i Oostzaan, där Meyns huvudkontor fortfarande ligger. ”Vi är ett globalt företag med en stark familjehistoria”, förklarar Nina de la Motte. Även om företaget har varit en del av det amerikanska företaget CTB (ägt av Berkshire Hathaway) sedan 2012, finns det fortfarande en stark familjeanda här. Vi har en stark vilja att titta på vad kunden verkligen behöver och skapa en skräddarsydd lösning.” 

”Tekniskt skrivande ses kanske som mycket torrt skrivande och tecknande”, säger Viji Ann John. ”Men om man tittar på vad som verkligen sker i konstruktionen, vad ingenjörerna gör och varför, blir det mer intressant och vi som tekniska skribenter kan ge ett verkligt mervärde. De flesta av oss är inte ingenjörer själva, men när vi faktiskt får en helhetssyn på Meyns konstruktionsvärld kan vi i vår tur erbjuda skräddarsydda lösningar för dokumentationen.”

Enastående partnerskap

”Det råder en nära kontakt mellan tekniska författare och innehållsägare på Meyn”, tillägger Nina de la Motte. ”Och de tekniska författarna är skickliga på att ställa rätt frågor. Det är viktigt. Etteplan ställer kritiska frågor som hjälper Meyn att skapa manualer på hög nivå. Det är den här typen av samarbete som gör vårt samarbete så framgångsrikt. Det är mer av ett partnerskap, och det är ganska anmärkningsvärt för relationen mellan en kund och en leverantör. Det finns en flexibilitet hos båda parter och en vilja att alltid uppnå goda resultat." 

”Den tekniska dokumentationen har utvecklats enormt de senaste åren”, säger Viji Ann John. ”Etteplan rör sig alltmer mot den digitala världen. När en mekaniker ska installera något behöver han inte nödvändigtvis ha en bok framför sig. Han använder en surfplatta och klickar bara på det han behöver. Vi försöker minska ner på texten och göra det mer visuellt. Allt handlar om att skapa högkvalitativa tekniska dokument med tydlighet samt minska ledtider och kostnader. Vi lät den specifika frågan som Meyn har styra teamets sammansättning. Vi tittar på varje projekt för att se vilka kunskaper och färdigheter som behövs. Alla kan arbeta på olika maskiner men också samarbeta som ett team, internt på Etteplan men även med ingenjörerna på Meyn.”  

Ställ en fråga till vår expert

Manuel Comiche

Sales Manager

Obligatoriskt fält

När du skickar in detta formulär kommer vår specialist att kontakta dig via e-post eller telefon. Genom att skicka in formuläret accepterar du vår integritetspolicy.