Fortsätt till innehåll

Byggnadsteknik

Vi är en ledande expert inom HVAC, elektrisk design och automatiserade varningsystem för olika anläggningar. Med vårt omfattande utbud av tjänster som täcker alla aspekter av byggnadsteknik, besitter vi den kompetens och erfarenhet som krävs för att erbjuda exceptionella lösningar. Vårt fokus ligger på att genomföra noggranna tillståndsbedömningar och ge tillsyn under installationen för att säkerställa smidigt genomförande. Vårt team av högt kvalificerade designers är skickliga på att anpassa sin approach för att möta de specifika kraven i varje projekt.

På Etteplan erbjuder vi ett omfattande utbud av tjänster som täcker varje steg i processen för byggnadsteknik, från förstudier till dokumentation efter färdigställandet. Vårt team är utrustat med kunskap och erfarenhet för att erbjuda toppklassiga lösningar. Vi är också specialiserade på tillståndsbedömningar och ger installationsövervakning för att säkerställa en smidig implementation. 

Varför välja oss som samarbetspartner

Behöver du hjälp med byggnadstekniska lösningar? Vårt team av experter tillför en stor mängd erfarenhet och kunskap till varje projekt vi tar itu med. Vi levererar högkvalitativa lösningar som driver meningsfulla framsteg och skapar varaktig förändring inom olika sektorer.  

Vårt erbjudande

Vi erbjuder support vid design av olika system för byggnadsteknik, inklusive: 

 • Uppvärmningssystem 
 • Vatten- och avloppssystem 
 • Regnvattensystem (byggnad) 
 • Regnvattensystem (utomhusområde) 
 • Klimatanläggningssystem 
 • Ventilationssystem 
 • Kylning av luftkonditionering 
 • Kylsystem för utrymmen 
 • Gastekniska system 
 • Tryckluftsystem 
 • Pneumatiska transportsystem 
 • Avfallshanteringssystem 
 • Kylsystem 
 • Mekanisk rökborttagning 
 • Naturgas-system 
 • Ångsystem 
 • Brandbekämpningssystem (brandslangar) 
 • Brandslänknings-system 
 • Lokal utsugningsventilation-system 
 • Smörjsystem 
 • Mätsystem 
 • Bränslesystem 
 • Poolvattenbehandling 
 • Brandspjällsreglering och övervakningssystem 
 • Hjälputrustning för reservelverk (kyla, brännolja, etc.) 
 • Byggnadsautomatiseringssystem 
 • Rökkontroll och övervakningssytem 
 • Brandspjällsreglering och övervakningsytem 

Ställ en fråga till vår expert

Sofie Sundgren

Director Service Solutions

Obligatoriskt fält

När du skickar in detta formulär kommer vår specialist att kontakta dig via e-post eller telefon. Genom att skicka in formuläret accepterar du vår integritetspolicy.