Fortsätt till innehåll

Forskning och utveckling (FoU)

Att uppnå effektiv FoU är avgörande för att utveckla produkter och tjänster som medför ett verkligt kundvärde och möter hållbarhetsmål på ett kostnadseffektivt sätt. Genom att effektivisera interna processer säkerställs resurseffektivitet och snabb marknadsintroduktion.

Innovation: En resa genom FoU-excellens

Hur säljer man produkter som erbjuder bästa värde för kunderna samtidigt som man garanterar kostnadseffektivitet och hållbarhet under deras livslängd? Inom branscher som försvar och rymd, industriell maskinteknik samt energi och kraft är kompetensen inom forskning och utveckling (FoU) särskilt avgörande. 

Modern FoU handlar om att fatta rätt designbeslut, optimera produkten och effektivisera leverantörskedjorna. Genom att samarbeta med en expertorganisation kan man fylla kunskapsluckorna i teamet, påskynda innovation och uppnå snabbare marknadsintroduktion. 

Innovation under press

Vanliga utmaningar inom FoU: 

  • Kundfokus: Att skynda på produktlanseringar för att tillfredsställa kundförväntningar kan leda till att vitala steg i FoU-processen hoppas över, vilket kan innebära risker för säkerhet och kvalitet. 
  • Regulatoriska krav: Olika regulatoriska krav i olika regioner med krav på strikt efterlevnad i ett omfattande regelverk av lagar och gällande standarder. 
  • Miljöaspekter: Miljöhänsyn blir alltmer ofrånkomlig vid produktutveckling. 

För att övervinna utmaningar på dessa tre områden måste företag lansera produkter snabbt utan att kompromissa med kvalitet, säkerhet eller hållbarhet. Etteplan hjälper företag att skapa en enhetlig produktplattform, effektivisera produktledningsprocesser och validering av FoU-koncept. Detta gör det möjligt för våra kunder att snabbt anpassa sig och svara upp mot kundfeedback och förändringar på marknaden eller inom lagstiftningen. 

Inkrementellt affärsvärde från FoU

Varje fas i FoU-processen, innovation, produktledning, design, utveckling och produktion ökar värdet på slutprodukten och affärsresultatet. För att bibehålla innovation och konkurrenskraft måste företag odla en kreativ kultur med tvärfunktionella samarbeten, robusta utvecklingsstrategier samt rigorös testning. 

Genom att samarbeta med Etteplan får ni expertstöd genom alla faser av FoU-processen. Vi är passionerade när det kommer till FoU och kan vara er engagerade partner genom hela värdekedjan. Vi använder vår erfarenhet och kunskap från flera olika branscher för att införa bästa praxis och bidra med nya perspektiv i era projekt. Vi utformar och utvecklar fysiska produkter och enheter, implementerar intelligenta funktioner och connectivitet, samt integrerar i större system. Vi gör det också möjligt att använda och underhålla produkterna effektivt genom att ta fram relevant teknisk information. 

Etteplans tjänster för forskning och utveckling

Relaterade referenscase

Samarbete mellan VTT och Etteplan banar väg för finsk innovation inom medicinteknik

Etteplan – Fastems partner för pro­gram­va­ruut­veckling

Etteplans experter stöder Kalmars verksamhet på flera fronter

Ställ en fråga till vår expert

Maciej Sibiński

VP Embedded SW & HW Solutions

Obligatoriskt fält

När du skickar in detta formulär kommer vår specialist att kontakta dig via e-post eller telefon. Genom att skicka in formuläret accepterar du vår integritetspolicy.