Przejdź do treści

Rozwój badań (R&D)

Aby opracowywać produkty i usługi o wysokiej wartości, które odpowiadają na potrzeby klientów i cele zrównoważonego rozwoju, kluczowe jest osiągnięcie doskonałości w dziedzinie badań i rozwoju (R&D). Wewnętrzne operacje należy zoptymalizować, aby zapewnić efektywność zasobów i umożliwić wejście na rynek w odpowiednim czasie.

Zwiększanie poziomu innowacji drogą przez doskonałość w dziedzinie R&D

Jak sprzedawać produkty, które oferują największą wartość klientom, jednocześnie dbając o ich opłacalność i zrównoważoność na przestrzeni całego cyklu życia? W szczególności w branżach takich jak obrona i lotnictwo, maszyny przemysłowe oraz energia i energetyka, zdolności w zakresie badań i rozwoju (R&D) odgrywają kluczową rolę. 

Nowoczesne R&D polega na wyborze optymalnych rozwiązań projektowych, zoptymalizowanych cechach produktu i efektywnych łańcuchach dostaw. Współpraca z ekspertami może pomóc w uzupełnieniu braków w umiejętnościach zespołu, przyspieszyć innowacje i prowadzić do szybszego wejścia na rynek. 

Innowacje pod presją

Wspólne wyzwania w obszarze R&D: 

  • Orientacja na klienta  może skutkować pośpiechem przy wprowadzaniu produktów na rynek, aby sprostać oczekiwaniom klientów. Może to prowadzić do pominięcia istotnych kroków w procesie R&D i narażenia się na ryzyko związane z bezpieczeństwem i jakością. 
  • Zróżnicowane regulacje w zależności od regionu i branży wymagają ścisłego przestrzegania przepisów i standardów. 
  • Kwestie środowiskowe stają się coraz bardziej istotne. 

Firmy muszą wprowadzać produkty na rynek szybko, lecz nie kosztem jakości, bezpieczeństwa ani standardów środowiskowych. Jednolita platforma produktowa, efektywne zarządzanie produktami i procesy walidacji koncepcji R&D pozwalają firmom szybko dostosowywać się do opinii klientów oraz zmian na rynkach lub w przepisach. 

Przyrost wartości biznesowej z R&D

Każda faza R&D, w tym innowacje, zarządzanie produktem, projektowanie, inżynieria i rozwój produkcji, zwiększa wartość produktu oraz efektywność biznesu. Aby utrzymać innowacyjność i konkurencyjność, firmy muszą pielęgnować kreatywność, współpracę między działami oraz rygorystyczne standardy projektowania i testowania. 

Współpracując z Etteplanem, uzyskasz wsparcie ekspertów na wszystkich kluczowych etapach R&D. Jesteśmy nie tylko pasjonatami R&D, ale również całkowicie zaangażowanymi w prowadzenie Cię przez cały łańcuch wartości. 

Wykorzystujemy nasze doświadczenie w wielu branżach, aby wzbogacić projekty o najlepsze praktyki, wiedzę branżową i świeże perspektywy. Projektujemy i konstruujemy produkty fizyczne, integrujemy je z inteligentnymi funkcjami oraz łącznością, a także umożliwiamy efektywne użytkowanie i konserwację dzięki odpowiednim informacjom technicznym. 

Nasze usługi w zakresie R&D

Zadaj pytanie

Maciej Sibiński

VP Embedded SW & HW Solutions

Pole obowiązkowe

Po przesłaniu formularza nasz specjalista skontaktuje się z Tobą drogą mailową lub telefoniczną. Przesłanie formularza oznacza akceptację naszej polityka prywatności.