Przejdź do treści

Operacje i konserwacja zasobów

Skuteczna produkcja przemysłowa wymaga wydajnych procesów i skrupulatnego zarządzania zasobami, operacjami i konserwacją. Konieczne jest zachowanie równowagi między zabezpieczeniem produkcji, jakością produktu końcowego i rentownością. Dzięki specjalistycznej wiedzy w zakresie cyfryzacji przemysłowej, analizie i zarządzania podejmujesz lepsze decyzje biznesowe.

Dążenie do doskonałości operacyjnej

Przemysł opiera się na różnorodnych zasobach, takich jak maszyny, urządzenia, obiekty i kompleksowe linie produkcyjne, a także systemy IT/OT, dane, oprogramowanie i prawa własności intelektualnej. Skuteczne zarządzanie zasobami jest niezbędne w przemyśle procesowym, takim jak przemysł chemiczny, papierniczy, metalurgiczny, farmaceutyczny i spożywczy. Dotyczy to również dostawców technologii i górnictwa. 

W Etteplan dążymy do osiągnięcia doskonałości operacyjnej razem z naszymi klientami, którzy stoją przed złożonymi wyzwaniami związanymi z poprawą wydajności produkcji i konserwacji, jakości oraz ogólnej efektywności sprzętu (OEE), minimalizacją przestojów i optymalizacją alokacji zasobów. Zmienne zapotrzebowanie i zachodzące cykle rynkowe wymagają skupienia na produkcji wysokiej jakości i zdolności pomiarowych, podczas gdy operacje muszą dostosowywać się do zmieniających warunków.  

Strategiczna konserwacja, dane i nowe kompetencje

Zapewnienie niezawodności i dostępności zasobów dla operacji minimalizuje przestoje i wydłuża żywotność produktów. Kluczem jest wykorzystanie solidnych strategii konserwacji i podniesienie świadomości na temat sytuacji poprzez cyfryzację, analizy i inteligentną produkcję. To umożliwia przejście od konserwacji zapobiegawczej do konserwacji przewidywanej, a nawet tworzenie inteligentnych fabryk. 

W miarę wzrostu wymagań związanych z zrównoważonym rozwojem, ocena cyklu życia (LCA) oferuje cenne spojrzenie na redukcję negatywnego wpływu na środowisko. 

Integracja nowych technologii dostarcza rozwiązań, ale generuje ryzko i wymaga rozwoju nowych kompetencji wśród pracowników. Standaryzowane procesy pomagają w przekazywaniu wiedzy między pokoleniami w zespołach. 

Zwiększanie możliwości zasobów przemysłowych

Razem z nami wyruszysz w podróż ku doskonałości operacyjnej, niezależnie od etapu cyklu życia produktu. Jesteśmy elastyczni i dostosowujemy się do Twoich potrzeb, zapewniając Ci płynny przebieg operacji inżynieryjnych.

  • Dzięki naszej silnej lokalnej i globalnej sieci wsparcia, gwarantujemy obsługę na najwyższym poziomie w dowolnym miejscu. Nasza wiedza z zakresu inżynierii utrzymania zapewnia trwałość i efektywność zasobów, wspierana solidnym zarządzaniem informacjami o zasobach. 
  • rozwoju oprogramowania i automatyzacji, co przyczynia się do wzrostu efektywności operacyjnej i produktywności. Nasze kompleksowe podejście wielotechnologiczne skoncentrowane jest na człowieku i użytkowniku, wpisując się w koncepcję Przemysłu 5.0. 

Nasze usługi w zakresie operacji i konserwacji zasobów

Planowanie i koordynacja

Zapewniamy efektywne planowanie oraz zarządzanie projektami i pakietami pracy, w tym inżynierią utrzymania. Tworzymy i dostarczamy usługi, które wspierają Twoje działania operacyjne. Przeprowadzamy badania wykonalności, aby dopasować rozwiązania do Twoich potrzeb – zarówno pod kątem operacyjnym, jak i technicznym.

Zarządzanie informacjami o zasobach (AIM) i zarządzanie wydajnością zasobów

Nasze usługi informacyjne dla operacji i konserwacji zasobów Etteplanu pomagają w zarządzaniu i organizacji ważnych informacji o zasobach. Dzięki temu zespoły konserwacyjne mają łatwy dostęp do tych danych. Oferujemy szeroki zakres usług, takich jak ustanawianie strukturalnego zarządzania informacjami, koordynację procesów, doradztwo, integrację oraz konserwację BIM zgodnie ze standardami branżowymi i przepisami prawnymi. Pomagamy również w efektywnym wykorzystywaniu zasobów poprzez projektowanie danych i czujników, technologii IoT oraz gromadzenia i analizy danych. Projektujemy nasze usługi z myślą o użytkowniku, na przykład rozwijając narzędzia do wizualizacji danych, które ułatwiają bezpieczną i wygodną pracę dla użytkowników końcowych.

Inżynieria utrzymania ruchu i analityka

Etteplan angażuje się w optymalizację utrzymania, niezawodności i dostępności urządzeń. Naszym celem jest przyspieszenie przejścia od czasowej konserwacji zapobiegawczej do strategii opartej na stanie, a nawet przewidywanej konserwacji. Oferujemy szereg usług, takich jak badania RCM (Reliability Centered Maintenance), inżynieria podstawowa, inżynieria mechaniczna oraz inżynieria EAI (elektryczna, automatyczna, instrumentacyjna). Tworzymy i wdrażamy kompleksowe rozwiązania danych, obejmujące integrację danych, przechowywanie danych oraz narzędzia zarządzania. Nasza pomoc obejmuje również inżynierię danych, analizy, wizualizacje oraz ML/AI, które pozwalają uzyskać cenne informacje na temat operacji i konserwacji.

Rozwiązania do zarządzania operacjami i logistyką

Nasze usługi integracyjne i rozwiązania mobilne poprawiają codzienne operacje, łącząc i bezpiecznie udostępniając informacje między aplikacjami i urządzeniami w celu automatyzacji procesów manualnych, zwiększenia wydajności i integracji źródeł danych. Oferujemy m.in. rozwiązania chmurowe i rozwijamy aplikacje mobilne.

Produkcja i kontrola procesu

Oferujemy usługi integracji ERP/MES i IT/OT, rozwiązania produkcyjne (stosowane w produkcji dyskretnej), inżynierię EAI, rozwój aplikacji oraz projektowanie UI/UX w celu efektywnego zarządzania zasobami produkcyjnymi. Pomagamy w tworzeniu cyfrowych bliźniaków w ustawieniach produkcyjnych, umożliwiających wirtualne symulacje projektowania nowych linii produkcyjnych lub ulepszanie tych istniejących.

Zarządzanie cyklem życia aplikacji i usługi cyfrowe

Oferujemy ciągłe wsparcie techniczne 24/7, działając jako menedżer usług przez cały cykl życia rozwiązań IT/OT. Obejmuje to zarządzanie cyklem życia systemu, rozwój aplikacji, cyberbezpieczeństwo i usługi na miejscu. Nasze usługi cyfrowe, takie jak narzędzia do e-learningu, platforma dokumentacji technicznej Etteplan HowTo i usługi bliźniaków cyfrowych, ułatwiają efektywne uczenie się, szkolenia i rozwiązania wprowadzania na rynek dla operatorów, techników ds. konserwacji i użytkowników końcowych.

Podobne referencje

Zrównoważona sieć energetyczna z Fortum Spring

Zadaj pytanie

Eric Tengstrand

SVP Solutions and Technologies

Pole obowiązkowe

Po przesłaniu formularza nasz specjalista skontaktuje się z Tobą drogą mailową lub telefoniczną. Przesłanie formularza oznacza akceptację naszej polityka prywatności.