Gå til indhold

Aktiv-forvaltning og vedligeholdelse

En succesfuld industriproduktion kræver effektive processer og nøje styring af aktiver, drift og vedligeholdelse. Det er afgørende at finde en balance mellem at sikre produktion, slutproduktskvalitet og lønsomhed. Bedre beslutningstagning er resultatet af ekspertise inden for industriel digitalisering, analytics og vedligeholdelsesteknik.

At opnå fremragende resultater gennem industriel styring af aktiver og vedligeholdelse

Industrier stoler på en bred vifte af aktiver, såsom maskiner, udstyr, faciliteter, hele produktionslinjer, samt IT/OT-systemer, data, software og immaterielle rettigheder. Effektiv aktivstyring er vigtig inden for procesindustrier, som kemisk industri, papir- og pulpindustri, metalindustri, farmaceutisk industri og fødevareindustri. Dette gælder også for minedrift og teknologileverandører. 

Hos Etteplan stræber vi efter operationel ekspertise sammen med vores kunder, der står over for komplekse udfordringer med henblik på at forbedre produktions- og vedligeholdelseseffektiviteten, kvaliteten samt den samlede udstyrsydelse (OEE), for at minimere driftsstop og optimere ressourceallokeringen. Skiftende efterspørgsel og markedscyklusser kræver fokus på høj kvalitet i produktionen, samt målbar kapacitet, samtidig med at virksomheden skal kunne tilpasse sig ændrede specifikationer.

Strategisk vedligeholdelse, data og nye kompetencer

At sikre pålidelighed og tilgængelighed af aktiver til drift, reducerer driftsstop og forlænger deres levetid. Nøglen er at drage fordel af en solid vedligeholdelsesstrategi og øge situationssensitiviteten gennem digitalisering, analytics og smart produktion. Dette muliggør overgangen fra forebyggende vedligeholdelse til prædiktiv vedligeholdelse, herunder opbygning af Smart Factories.

Når kravene til bæredygtighed øges, giver livscyklusvurdering (LCA) værdifulde indsigter i at reducere miljøpåvirkningen.

Integration af ny teknologi fører til en løsning, men introducerer nye risici og kræver nye arbejdskompetencer. Standardiserede processer hjælper med at overføre ekspertviden mellem generationerne i arbejdsstyrken.

Giv kraft til din industrielle aktivstyring og vedligeholdelse

Kom med på en rejse mod operationel ekspertise sammen med os i et fleksibelt partnerskab, der strækker sig over hele livscyklussen for ethvert aktiv. Vi tilbyder en omfattende pakke af kapabiliteter, skræddersyet efter dine behov og sikrer sømløs ingeniørvirksomhed på hvert trin.

  • Med en stærk lokal tilstedeværelse og et globalt supportnetværk tilbyder vi lydhør service uanset placering. Vores ekspertise inden for vedligeholdelsesteknik sikrer aktivers levetid og effektivitet af aktiverne, med understøttelse af robust informationsstyring af aktiver.
     
  • Vi udmærker os inden for software- og automationsudvikling og -implementering, der forbedrer driftseffektivitet og produktivitet. Vores multiteknologiske strategi adresserer unikke udfordringer på en omfattende måde, med fokus på mennesket og brugeren i Industry 5.0.

Etteplans tjenester inden for effektiv forvaltning og vedligeholdelse af aktiver

Planlægning og koordinering

Vi sikrer effektiv planlægning og håndtering af projekt- og arbejdspakker, herunder vedligeholdelsesteknik. Vi etablerer og leverer kontinuerlige services til at støtte dine drifts- og vedligeholdelsesaktiviteter med vores tjenester. Vi udfører feasibility-studier for at tilpasse løsninger til dine operative og tekniske krav.

Asset Information Management (AIM) og Asset Performance Management

Etteplan tilbyder tjenester inden for Asset Information Management til drifts- og vedligeholdelsesformål, der hjælper dig med at styre og organisere kritisk aktivinformation, hvilket sikrer problemfri adgang for vedligeholdelsesteamet. Vores tjenester inkluderer etablering af struktureret informationsstyring og koordinationsprocesser, rådgivning, integreringstjenester og BIM-vedligeholdelse i henhold til branchestandarder og reguleringskrav. Vi hjælper med at etablere en komplet sæt af tilgængelighedspræstationer for aktiver, herunder data- og sensorprojektering, IoT og dataindsamling samt dataengineering. Vi tilbyder servicedesign med brugercentreret fokus, såsom udvikling af datavisualisering for at lette sikker og nem arbejde for slutbrugere.

Ved­li­ge­hol­del­ses­tek­nik og analyse

Etteplan hjælper dig med at forbedre vedligeholdelsesegnethed, pålidelighed og tilgængelighed for dit udstyr. Vi fremskynder overgangen fra tidbaseret forebyggende vedligeholdelse til tilstandsbaserede eller endda forudsigende vedligeholdelsesstrategier.

Vores tjenester inkluderer RCM-studier (Reliability Centered Maintenance), grundlæggende teknisk design, mekanisk design samt EAI-teknologi (elektrisk, automation, instrumentering). Vi designer og implementerer hele dataplatforme, inklusive integration af dataindsamling, datalagring samt løsninger til datamanagement. Vi hjælper også med dataengineering, analytics-værktøjer, visualisering samt ML/AI for at skabe indsigter til dine drifts- og vedligeholdelsesaktiviteter.

Driftsstyring og lo­gis­tikløs­nin­ger

Vores integreringstjenester og mobile løsninger forbedrer daglig drift ved at integrere, koble sammen og sikkert dele information mellem applikationer og enheder for at automatisere manuelle processer, øge effektiviteten samt integrere datakilder. Vi tilbyder cloud- og edge-løsninger samt mobiludvikling efter behov.

Produktion og proceskontrol

Vi leverer ERP/MES- og IT/OT-integreringstjenester, produktionsløsninger (anvendelige til diskret produktion), EAI-teknologi, applikationsudvikling samt UI/UX-design til effektiv styring af produktionskapital. Vi hjælper med at udvikle digitale tvillinger i produktionsmiljøer for at muliggøre virtuel simulering ved design af nye produktionslinjer eller forbedring af eksisterende.

Application Lifecycle Management og digitale tjenester

Vi tilbyder kontinuerlig teknisk support 24/7 samt fejlfindingsservices. Vi fungerer som service manager gennem hele livscyklussen for dine IT/OT-løsninger. Dette inkluderer håndtering af systemlevetid, applikationsudvikling, cybersikkerhed samt lokal service. Vores digitale services, såsom e-learning-værktøjer, den tekniske dokumentationsplatform Etteplan HowTo samt tjenester indenfor digitale tvillinger, letter effektivt læring, uddannelse samt introduktion af løsninger til operatører, vedligeholdelsesteknikere og slutbrugere.