Fortsätt till innehåll

Tillgångs­han­te­ring och underhåll

Framgångsrik industriell produktion kräver effektiva processer och noggrann tillgångshantering, drift och underhåll. Det är ett måste att balansera mellan att säkerställa produktion, slutproduktskvalitet och lönsamhet. Bättre beslutsfattande är resultatet av expertis inom industriell digitalisering, analysering och underhållsteknik.

Att uppnå excellens genom industriell tillgångshantering och underhåll

Industrier förlitar sig på en bredare typ av tillgångar, såsom maskiner, utrustning, faciliteter och kompletta produktionslinjer samt IT/OT-system, data, programvara och immateriella rättigheter. Effektiv tillgångshantering är viktig inom processindustrier som kemi, massa och papper, metall, läkemedel och livsmedel. Detta gäller även för gruvdrift och leverantörer av viss teknologi.

På Etteplan är vi på jakt efter operativ excellens tillsammans med våra kunder som står inför komplexa utmaningar för att förbättra produktions- och underhållseffektiviteten, kvaliteten samt den totala utrustningseffektiviteten (OEE), för att minimera driftsstopp och optimera resursallokeringen. Varierande efterfrågan och marknadscykler kräver fokus på högkvalitativ produktion samt mätbar kapacitet, samtidigt som verksamheten behöver anpassa sig till förändrade specifikationer.

Strategiskt underhåll, data och nya kompetenser

Att säkerställa tillgångarnas pålitlighet och tillgänglighet för drift minskar driftsstopp och förlänger deras livslängd. Nyckeln är att dra nytta av gedigna underhållsstrategier och förbättra situationsmedvetenheten genom digitalisering, analys och smart produktion. Detta möjliggör övergången från förebyggande underhåll till prediktivt underhåll, inklusive skapandet av smarta fabriker.

När kraven på hållbarhet ökar ger Livscykelbedömning (LCA) värdefulla insikter för att minska miljöpåverkan.

Integration av ny teknik ger lösningar men introducerar nya risker och kräver nya arbetskompetenser. Standardiserade processer hjälper till att överföra expertkunskap över generationer bland arbetarna.

Ge kraft åt din industriella tillgångshantering och underhåll

Ge dig ut på en resa mot operationell excellens med oss i ett flexibelt partnerskap som sträcker sig över hela livscykeln för vilken tillgång som helst. Vi erbjuder en omfattande svit av kapabiliteter anpassad efter dina behov och säkerställer sömlös ingenjörsverksamhet i varje skede.

  • Med en stark lokal närvaro och ett globalt supportnätverk erbjuder vi responsiv service oavsett plats. Vår expertis inom underhållsteknik säkerställer tillgångarnas livslängd och effektivitet, med stöd av en robust hantering av tillgångsinformation.
  • Vi utmärker oss inom mjukvaru- och automationsutveckling och implementering som förbättrar driftseffektiviteten och produktiviteten. Vår multi-teknologiska strategi adresserar unika utmaningar på ett genomgripande sätt, med fokus på människan och användaren i Industry 5.0.

Etteplans tjänster för effektiv tillgångs­han­te­ring och underhåll

Planering och samordning

Vi ser till att planeringen blir effektiv och tar hand om projekt- och arbetspaketshantering, inklusive underhållsteknik. Vi etablerar och levererar kontinuerliga tjänster för att stödja dina drifts- och underhållsaktiviteter med våra tjänster. Vi genomför genomförbarhetsstudier för att anpassa lösningar efter dina operativa och tekniska krav.

Tillgång­sin­for­ma­tions­han­te­ring (AIM)

Etteplans tillhandahåller tjänster inom tillgångsinformation för drifts- och underhållsändamål som hjälper dig att hantera och organisera kritisk tillgångsinformation, vilket i sin tur säkerställer problemfri tillgänglighet för underhållsteamen. Våra tjänster inkluderar etablering av strukturerad informationshantering och samordningsprocesser, rådgivning, integreringstjänster och BIM-underhåll i enlighet med branschstandarder och regleringskrav. Vi hjälper till med att etablera komplett uppsättning för information om tillgänglighetsprestanda för tillgångar inklusive data- och sensorsdesign, IoT och datainsamling samt dataengineering. Vi erbjuder serviceutformning med användarcentrerat fokus, såsom utveckling av datavisualisering för att underlätta säkert och enkelt arbete för slutanvändarna.

Un­derhålls­tek­nik och analys

Etteplan hjälper dig att förbättra dina utrustningars underhållbarhet, pålitlighet och tillgänglighet. Vi påskyndar övergången från tidbaserat förebyggande underhåll till statusbaserade eller till och med prediktiva underhållsstrategier. Våra tjänster inkluderar RCM-studier (Reliability Centered Maintenance), grundläggande teknisk konstruktion, mekanisk konstruktion samt EAI-teknik (elektriskt, automation, instrumentering). Vi designar och implementerar hela dataplattformar inklusive integrering av datainsamling, datalagring samt lösningar för datamanagement. Vi hjälper dig också med data, analysverktyg, visualisering samt ML/AI för att skapa insikter för dina drifts- och underhållsaktiviteter.

Driftshantering och lo­gis­tiklös­nin­gar

Våra integreringstjänster och mobila lösningar förbättrar vardagsdriften genom att integrera, koppla samman och säkert dela information mellan applikationer och enheter för att automatisera manuella processer, öka effektiviteten samt integrera datakällor. Vi erbjuder moln- och edge-lösningar samt mobilutveckling vid behov.

Produktion och processkontroll

Vi tillhandahåller ERP/MES- oc IT/OT-integreringstjänster, produktionslösningar (applicerbara för diskret tillverkning), EAI-teknik, applikationsutveckling samt UI/UX-design för att effektivt hantera produktionskapital. Vi hjälper till med att utveckla digitala tvillingar i produktionsmiljöer för att möjliggöra virtuella simuleringar vid design av nya produktionslinjer eller förbättring av befintliga.

Appli­ka­tions­livscy­kel­han­te­ring och digitala tjänster

Vi erbjuder kontinuerlig teknisk support dygnet runt, 7 dagar i veckan samt felsökning. Vi fungerar som tjänsteförvaltare under hela livscykeln för IT/OT-lösningarna. Detta inkluderar hantering av systemlivscykel, applikationsutveckling, cybersäkerhet samt lokal service. Våra digitala tjänster, såsom e-learning-verktyg, teknisk dokumentationsplattformen Etteplan HowTo samt digitala tvillingtjänster underlättar effektivt lärande, utbildning samt introduktion av lösningar för operatörer, underhållstekniker och slutanvändare.

Relaterade referenscase

Balansering av energinätet med Fortum Spring

Stötta Henkels ef­fek­ti­vi­tet­sut­ma­nin­gar i projekt på flera fronter

Ställ en fråga till vår expert

Eric Tengstrand

SVP Solutions and Technologies

Obligatoriskt fält

När du skickar in detta formulär kommer vår specialist att kontakta dig via e-post eller telefon. Genom att skicka in formuläret accepterar du vår integritetspolicy.