Fortsätt till innehåll

Stötta Henkels ef­fek­ti­vi­tet­sut­ma­nin­gar i projekt på flera fronter

Henkel verkar globalt med en välbalanserad och diversifierad portfölj. Företaget har en ledande ställning med sina tre affärsenheter inom både industri- och konsumentbranschen tack vare starka varumärken, innovationer och teknologier. Henkel Adhesive Technologies är den globala ledaren på limmarknaden – inom alla industrisegment världen över. Henkel har en ledande ställning på många marknader och i många kategorier världen över inom Laundry & Home Care och Beauty Care.

Henkel grundades 1876 och ser tillbaka på mer än 140 års framgång. Under 2020 rapporterade Henkel en försäljning på över 19 miljarder euro och en justerad rörelsevinst på cirka 2,6 miljarder euro. Henkel sysselsätter cirka 53 000 människor globalt – ett passionerat och mycket diversifierat team som förenas av en stark företagskultur, ett gemensamt syfte att skapa hållbart värde och gemensamma värderingar. Som erkänd ledare inom hållbarhet har Henkel topplaceringar i många internationella index och rankningar. Henkels preferensaktier är noterade i det tyska aktieindexet DAX.

Henkel har ett långsiktigt mål att tredubbla sitt värde till samma fotavtryck år 2030 och en vision om att bli ett klimatpositivt företag år 2040. För att uppnå detta letade Henkel efter en partner som kunde stödja dem med effektivitet på flera fronter i deras affärsenhet Laundry & Homecare (L&HC). Företaget ville minska energiförbrukningen, bekräfta ISO 50001-certifiering för alla L&HC-produktionsanläggningar och förbättra resurseffektiviteten i leveranskedjan. Dessutom behövde Henkel hjälp med att bygga upp sin digitala backbone- och KPI-rapportering.

En av de största tekniska utmaningarna som Henkel stod inför när det gällde att uppnå målen var heterogeniteten i systemlandskapet över olika platser för L&HC, olika PLC:er, mätarleverantörer, bussystem, befintliga lokala energiledningssystem (EMS), fyllningslinjer och utrustning.

På det hela taget ville Henkel ha en lösning som skulle vara pålitlig, flexibel, agnostisk, tillgänglig, global för alla anläggningar och baserad på en central databas för strukturerad hämtning av data, nyckeltal och riktmärken var som helst, när som helst.

Etteplan valdes som leverantör på grund av vår breda och djupa expertis.

Etteplan stöttar Henkel med PLC, EMS, Big data och OEE-utveckling

Etteplans lösning var ett omfattande effektivitetsprojekt. Projektet inleddes med implementeringen av ett energiledningssystem (EMS) med cirka 4 000 fysiska och virtuella sensorer som samlar in över en miljon datapunkter per dag i 27 fabriker världen över. EMS möjliggör integrering av produktionsdata och nyckeltal för energidata och rapportering för Henkels globala ISO 50001-lösning. Etteplan tillhandahöll också utveckling, förbättringar, underhåll, support och utbildning för EMS-lösningen.

Baserat på erfarenheterna från EMS-projektet lade Henkel och Etteplan till data från L&HC-fyllningslinjer för att beräkna den övergripande utrustningseffektiviteten (OEE). Etteplan tillhandahöll relaterade tjänster som utveckling, skapande av globala PLC-mallar, förbättringar och underhåll. Henkel fick också utrullning, utbildning och support för OEE av Etteplan.

Parallellt inleddes ett Big Data-projekt där alla insamlade data och ett växande antal andra datakällor integrerades i den digitala ryggraden i affärsdivisionen Laundry and Homecare.

Slutligen gjordes integrationen av SAP i verkstadsgolvet från ingående och utgående datagränssnitt av Etteplan. Integrationen innebar tjänster, utveckling, förbättringar, underhåll, utrullning och åtföljs av support dygnet runt från Etteplan.

Henkel får betydande fördelar genom ökad effektivitet

Lösningens stöd för tillväxt- och hållbarhetsstrategier har minskat energiförbrukningen med upp till 18 % år 2021, utöver andra pågående minskningsåtgärder, som att investera i mer hållbar process- och automatiseringsutrustning. Investeringsavkastningen har visat sig vara exponentiell med full återbetalning inom fyra år och fyrdubblad ROI efter åtta år. Dessutom har utrustningens totala effektivitet förbättrats med 15 % efter bara två år.

”Vi lyckades göra globala energiförbrukningsdata tillgängliga för våra Supply Chain Managers i realtid.”

Dr. Dirk Holbach

Corporate Senior Vice President för Global Supply Chain, Laundry & Home Care

Henkel har alltid haft en känsla för att implementera kreativa idéer för att spara energi på ett effektivt sätt. Den verkliga utmaningen här är att ha en bra samling data”, fortsätter Dr Johannes Holtbrügge, Senior Manager för Digital Transformation, Laundry & Home Care. ”I Etteplan har vi hittat en pålitlig partner som hjälper oss att lösa våra utmaningar med kunskap, smidighet och flexibilitet.”

Relaterade referenscase

Automatisering, instrumentering och processtyrning 

EHTA Test Factory: Omvandlar biprodukter till biobränsle

Automatisering, instrumentering och processtyrning 

Etteplans experter stöder Kalmars verksamhet på flera fronter

Ställ en fråga till vår expert

Andreas Ring

Manager Region ES Mitte/SW & Factory IT (FIT)

Obligatoriskt fält

När du skickar in detta formulär kommer vår specialist att kontakta dig via e-post eller telefon. Genom att skicka in formuläret accepterar du vår integritetspolicy.