Fortsätt till innehåll

Industrier

Våra kunder säger ofta “Äntligen, en grupp experter som verkligen förstår vår industri.” Vi tar detta som en komplimang, men det förvånar oss inte. För att oavsett om du bygger en ny anläggning, designar nya maskiner, produkter eller till och med en tjänst, är det ytterst troligt att vi har djupa branschkunskaper inom området. Det är en fråga om att förstå drivkrafterna, utmaningarna och möjligheterna – allt från tekniska problem och din verksamhet till relevanta miljöfrågor. 

ICT och High-Tech

  • Multi-Faceted Expertise

Etteplan tillhandahåller värdefulla lösningar inom ICT & High-Tech. Det kan handla om att utforma och implementera ett affärskritiskt system eller att ta hand om en större systemintegration.

Medicinteknik

  • New technologies

Den medicintekniska industrin växer snabbt när hälso- och sjukvårdssektorn inför ny teknik.

Energi och kraftöverföring

  • Renewables

Förnybar energi och att minska kundens fotavtryck och totala energikostnader är kärnan i Etteplans omfattande kompetens inom energi och kraftöverföring.

Flyg och försvar

Etteplan har i nästan 50 år servat organisationer som specialiserar sig på produkter och tjänster inom försvar och säkerhet, samt verk och myndigheter som förser civila och militära organisationer med material och system.

Fordon och transport

Med toppmoderna anläggningar och expertis anger Etteplan riktningen för säker, hållbar och smart mobilitet och transport.

Konsument

EEtteplan är er tvärvetenskapliga strategiska partner inom det ständigt föränderliga området för konsumentprodukter.

Skog, massa och papper

Etteplan har över 30 års erfarenhet av att konstruera utrustning, maskinerier och industriella anläggningar för skogs-, massa- och pappersindustrin.

Industriella maskiner och komponenter

Etteplan är en erfaren expert inom utveckling av industriella maskiner och utrustningar. Vi uppfyller varje kunds behov med vårt breda utbud av lösningar inom teknik, programvara, utveckling av inbyggda system och teknisk dokumentation.

Lyft- och hissindustrin

Etteplan är en betrodd partner till ledande företag inom lyft- och hissindustrin över hela världen. Vi har hjälpt våra kunder att lyckas i lanseringen av innovativa produkter med de senaste teknikerna.

Metallindustri

Etteplan har omfattande domänkunskap inom metallindustrin och kan förse er med experttjänster inom konstruktion, digitalisering och teknisk dokumentation.

Gruvdrift och ma­te­rial­han­te­ring

Gruvdrift är utan tvekan en av världens mest komplicerade branscher. Vi levererar marknadsledande lösningar som hjälper er att förbättra prestanda, minimera risker och minska miljöpåverkan.

Sjöfart och offshore

Etteplan erbjuder tjänster för de olika stadierna i teknikprojekt inom offshore och sjöfart, både för nya fartyg och eftermonteringar. Vi hjälper kunderna att uppfylla tekniska säkerhetskrav och förordningar för varje typ av fartyg.