Fortsätt till innehåll

Pålitlighet och ackrediterade miljötester

På Etteplan är vi kända för att erbjuda omfattande tjänster inom miljötester, felfelsökning och konsultation inom produktsäkerhet. Vår breda testkapacitet och vårt expertteam finns tillgängligt för att hjälpa dig hantera kraven och utmaningarna med tester.

One-stop-shop för testning

Våra toppmoderna testfaciliteter täcker en bred variation av generella och specifika tester som uppfyller olika kundbehov. Vi förstår att testing är en investering, men det är värt varenda krona för att säkerställa pålitlighet för tillverkare och slutanvändare. 

Oavsett om du behöver tillförlitlighets- och miljötestning på grund av regleringsmyndigheters krav inom industrier som maritim, luftfart, järnväg eller vägfordon, eller om du vill möta marknadens efterfrågan på miljötestning, så hjälper vi dig. En grundlig testning är avgörande för att undvika garantikrav, onödiga kostnader och till och med potentiell verksamhetstopp. Genom att aktivt bedöma dina produkters tillförlitlighet och robusthet genom våra tester kan du skydda ditt företag mot oväntade risker och kostnader. 

Tillförlitlighets- och miljötestning

Med våra dedikerade testtjänster och avancerad utrustning kan vi utsätta enheter, produkter och material för olika förhållanden som accelererade livscykler. Det innefattar simulering av klimatförändringar, luftföroreningar, fuktighetsnivåer, slitage, effekter av vibrationer, exponering för UV-ljus samt kemiska reaktioner. Vi erbjuder helhetsstöd genom hela testprocessen – från planering och anpassning av tester till genomförande. Våra experter erbjuder också grundlig felanalys och tolkning av testresultat. Dessutom erbjuder vi accelererad livslängdstestning och kan genom data och resultat göra noggranna förutsägelser om produktens livslängd, vilket ger insikt kring hur den kommer att fungera under realtidförhållanden.  

Ackrediterad miljötestning

Etteplan Finland Oy har den kommersiella ackrediteringen T298 enligt kravet SFS-EN ISO/IEC 17025:2017 för miljötestlaboratorium som ger oss möjlighet att erbjuda ackrediterad miljötestning. Etteplan Finland Oy:s omfattning av ackreditering finns att se på FINAS:s webbplats

Öka miljötestningen med säkerhetsanalys

På Etteplan besitter vi expertis inom både produktsäkerhet och miljötestningsmetoder vilket gör det möjligt för oss att leverera mervärde till våra kunder. Genom att kombinera dessa tjänster hjälper vi dig att avgöra vad som behöver testas och på vilken nivå av allvarlighet. Även om ett testresultat uppfyller nuvarande utvärderingskrav kommer vi att informera dig om eventuella problem eller möjliga högre standarder som specificeras av säkerhetsregleringar. Vi erbjuder även möjlighet till omtester med ytterligare krav för att säkerställa omfattande utvärdering och överensstämmelse. 

Etteplans Corrosion Cube – enkelt övervakningstjänst för korrosion under olika förhållanden

Om dina produkter används i krävande miljöer kan korrosion leda till oväntade fel och underhållskostnader. Vår Corrosion Cube hjälper dig att mäta korrosionsgraden och förekomsten av korroderande element vid vanliga användningsmiljöer eller din produktionsplats. Genom att övervaka korrosionsinformationen kan du fatta beslut baserat på fakta, bestämma korrosionstakt för produkter och platser samt undersöka fel orsakade av korrosion. 

Kontakta oss idag för mer information om hur Etteplan kan stödja dina behov av tillförlitlighets- och ackrediterad miljötestning! 

Våra miljötestningstjänster täcker följande standarder

Internationella standarder för miljötestning av elektrotekniska produkter: 

 • IEC 60068-2-1 Kyla 
 • IEC 60068-2-2 Torr värme 
 • IEC 60068-2-5 UV-test 
 • IEC 60068-2-6 Sinusformad vibration 
 • IEC 60068-2-64 Slumpmässig vibration 
 • IEC 60068-2-27 Stöttest 
 • IEC 60068-2-29 Stötbump 
 • IEC 60068-2-31 Test Ec: Grovt hanteringsstötar 
 • IEC 60068-2-70 Test Xb: Slitage av märkning och bokstäver orsakad av finger- och handgnidning (Ej ackrediterat) 
 • IEC 60068-2-75 Test Eh: Hammartester 
 • IEC 60068-2-14 Test N: Temperaturändring 
 • IEC 60068-2-30 Test Db: Fuktig värme, cyklisk 
 • IEC 60068-2-32 Fritt fall 
 • IEC 60068-2-38 Sammansatt temperatur/fuktighetscyklisk test 
 • IEC 60068-2-78 Fuktig värme, stadig state 
 • IEC 60068-2-11 Test Ka: Saltmist (Ej ackrediterat) 
 • IEC 60068-2-52 Test Kb: Saltmist, cyklisk (Ej ackrediterat) 
 • IEC 60068-2-27 Test Ea – Stöt 
 • IEC 60068-2-55 Test Ee – Testning av lösa laster inklusive studsar 
 • IEC 60068-2-67 Fuktig värme accelererad åldring (85/85) 
 • IEC 60068-2-80 Vibration – Blandat läge 

Grader av skydd som tillhandahålls av kapslingar för elektrisk utrustning: 

 • IEC 60529 IP-klassificering, inträngningstestning, skydd mot fasta objekt, damm och vatten 
 • IEC 62262 IK-klassificering, stöttålighetstestning 
 • ISO 20653 IP-test, vägfordon 

Medicinsk utrustning: 

 • IEC/EN 60601-1-11 Allmänna krav för grundläggande säkerhet och väsentlig prestanda (delvis) 
 • IEC/EN 60601-1 Medicinsk elektrisk utrustning (delvis) 

Transport, t.ex.: 

 • ASTM D4332 Standard Practice for Conditioning Containers, Packages, or Packaging Components for Testing (Ej ackrediterat) 
 • ASTM D4169 Standard Practice for Performance Testing of Shipping Containers and Systems (Ej ackrediterat) 

Beläggningstester, t.ex.: 

 • ISO 9211-4 Optik och optiska instrument – Optiska beläggningar – Specifika testmetoder (Ej ackrediterat) 
 • MIL-C-675 Militär specifikation: beläggning av glasoptiska element (Ej ackrediterat) 
 • IPC 2.3.24.2 Porositet av metallbeläggningar på kopparbaserade legeringar och nickel (Ej ackrediterat) 
 • IEC 60068-2-11 Test Ka: Salt Mist (Ej ackrediterat) 
 • IEC 60068-2-52 Test Kb: Saltmist, cyklisk (Ej ackrediterat) 

Föreskrifter angående vägfordon, järnväg, luftfart, sjöfart: 

 • ISO 16750-3, vägfordon – mekaniska belastningar 
 • ISO 16750-4, vägfordon – klimatbelastningar 
 • IEC 61373, Järnvägsapplikationer – Rullande materielutrustning 
 • IEC/EN 50155, Järnvägsapplikationer 
 • IEC/EN 50130-5, Larmssystem 
 • IEC/EN 50125-3, Järnvägsapplikationer – miljöförhållanden för utrustning: utrustning för signalering och telekommunikation 
 • IACS UR E10, Elektronisk utrustning för användning på fartyg 
 • DNVGL-CG-0339, Maritimt, Miljötestspecifikation för elektrisk, elektronisk och programmerbar utrustning och system 
 • DNV Standard för certifiering nr. 2.4, Maritimt, Miljötestspecifikation för instrument- och automatiseringsutrustning 
 • MIL-STD-810, Ingenjörsmässiga överväganden och laboratorietester (delvis) 
 • MIL-STD-810, Metod 514 Vibration 
 • MIL-STD-810, Metod 516 Stöt 
 • DO-160G, Miljöförhållanden och testprocedurer för luftburen utrustning (Ej ackrediterat) 

Andra produkttester: 

 • EN 54-21 Branddetektering och brandlarmssystem 
 • EN 81-50 Hissar 
 • EN 14846 Byggnadsbeslag – Lås och låsbeslag 
 • IEC/EN 60255-1 Mätreleer och skyddsutrustning 
 • IEC/EN 60255-21-1 Vibrationsprov (sinusformig) 
 • IEC/EN 60255-21-2 Stötoch bumptester 
 • IEC/EN 60255-21-3 Seismiska tester 

Ställ en fråga till vår expert

Alexander Tollsner

Sales Director

Obligatoriskt fält

När du skickar in detta formulär kommer vår specialist att kontakta dig via e-post eller telefon. Genom att skicka in formuläret accepterar du vår integritetspolicy.