Fortsätt till innehåll

Automatisering, instrumentering och processtyrning

För processindustrier kan Etteplan hjälpa till med design av automatisering, instrumentering och processtyrning. Vi stöttar bland annat kemisk industri, fiber- och pappersindustrin samt energisektorn. Vår kompetens täcker fältinstrumentering till design av automatiseringssystem och applikationsutveckling. Vidare kan vi även erbjuda hjälp med att upprätta och säkerställa pålitlig anslutning, utföra dataanlyser och tillhandahålla ERP-system (Enterprise Resource Planning). Våra tjänster inkluderar även planerings- och rapporteringssystem som OEE (Overall Equipment Effectiveness), EMS (Energy Management Systems) och MES (Manufacturing Execution System). Vår expertis ligger inom processtyrning och förståelse på systemnivå med detaljerad kompetens inom teknik, applikationsutveckling och support.

Vi erbjuder ett brett utbud av tjänster från genomförbarhetsstudier till grundläggande och detaljerad teknik till driftsättning för att säkerställa att varje aspekt av automatiserings- och processtyrningsprojektet täcks. Vårt team är specialiserat på applikationsdesign, skapande av HMI-och UI/UX-lösningar samt utveckling av P&ID-diagram för att ge kunderna de nödvändiga verktygen för effektiv processtyrning. Vi erbjuder också support och underhåll under hela livscykeln för att optimera processerna och säkerställa långsiktig framgång. Våra anpassade utbildningskurser och moderna verktyg hjälper till med operatörsutbildning. Med vår expertis och samarbetsmetodik är Etteplan din pålitliga partner att lita på för alla dina behov av automatisering och processtyrning. 

Diskret automatisering

Etteplan levererar omfattande tjänster för automatisering av tillverkningsprocesser inom olika projekt, inklusive nyutveckling, befintliga projekt och migreringsprojekt. Vi kan stötta genom hela livscykeln för investeringsprojekt, t.ex. specifikation, genomförbarhetsstudier, implementering, FAT (Factory Acceptance Test), SAT (Site Acceptance Test) och driftsättning. 

Här får du fullständig ingenjörsservice för enheter och automatiseringssystem (PCS, PLC). Våra tjänster täcker allt som behövs för att designa och utveckla aktuatorerna för att styra processerna. 

Dessutom ingår eftermarknadssupport och processoptimering efter projektets driftsättning och genomför utbildning. Vi erbjuder skräddarsydda kurser, moderna verktyg och snabb felavhjälpning med jourstöd som särskild tjänst. Vi hjälper dig att automatisera och optimera din produktionsprocess med hårdvaru- och mjukvaruutveckling från Etteplan. 

Processautomatisering

Etteplans tjänster inom processautomatisering hjälper till att bibehålla hög prestanda och produktivitet för industriella processer. 

Vi erbjuder omfattande nyckelfärdiga tjänster som inkluderar: 

 • elektrisk och automationsystemdesign
 • elektrisk ingenjörskap
 • fältinstrumenteringsteknik
 • Applikationsutveckling för processautomatisering
 • driftsättning
 • säkerhetsteknik
 • projektledning

Vår omfattande kunskap inom ingenjörsdesign stöds av djup kompetens inom de senaste automatiseringssystemen. Dessutom inkluderar våra fältinstrumenteringstjänster och automatiseringstjänster design av tillverkningsutförandesystem, process och fältinstrumentering samt design av programvara för processtyrning. 

Operativa teknologier

Vi utformar operativ teknik, från fältanslutningar till fiberkablingsystem anslutna till lämpliga automatiserings- och elrum. Etteplan erbjuder omfattande tekniska tjänster för operativa teknologier, till exempel: 

 • industriella styrsystem (ICS) 
 • fältautomatisering 
  • sensorer och aktuatorer 
  • definitioner (atmosfärsexplosiva miljöer) 
 • anslutningssystem 
  • kabelsystem 
  • datanätverk 
 • processtyrsystem
  • funktionella beskrivningar
  • applikationsprogrammering och testning
  • kvalitetsmätning och styrsystem
  • arbetsplatsinfrastruktur
  • databehandling
  • videohanteringssystem och kameror
  • fysisk säkerhet, åtkomstkontroll och låsning
 • radiokommunikation

Ingenjörstjänster för trafikstyrning och automatiseringssystem för tunnlar

Vi utformar trafikstyrning och automatisering för tunnelmiljö, inklusive lösningar för varierande hastighetsskyltar, indikeringskyltar, trafikljus, vägbommar och kontrollrumslösningar. 

Våra tjänster inom trafikstyrning och tunnelautomatisering omfattar allt från genomförbarhetsstudier och specifikationer till detaljerad ingenjörsdesign och driftsättningg. Våra omfattande ingenjörslösningar innefattar elektriska lösningar såväl som programvaru-och datakommunikationslösningar. 

Relaterade referenscase

EHTA Test Factory: Omvandlar biprodukter till biobränsle

Etteplans experter stöder Kalmars verksamhet på flera fronter

Stötta Henkels ef­fek­ti­vi­tet­sut­ma­nin­gar i projekt på flera fronter

Ställ en fråga till vår expert

Sofie Sundgren

Director Service Solutions

Obligatoriskt fält

När du skickar in detta formulär kommer vår specialist att kontakta dig via e-post eller telefon. Genom att skicka in formuläret accepterar du vår integritetspolicy.