Fortsätt till innehåll

Beräkning av kol­dioxi­davt­ryck

På Etteplan erbjuder vi omfattande beräkningsanalyser av koldioxidavtryck för produkter, tjänster, projekt, organisationer och byggnader. Analysen möjliggör identifiering av de mest betydande faktorerna som bidrar till ditt koldioxidavtryck, att vi kan upptäcka områden för förbättring och sträva efter dekarboniserade lösningar. Resultaten kan användas både för att kartlägga befintliga verksamheter och bedöma koldioxidavtrycket för en pilotanläggning eller framtida planerad anläggning.

Allt fler företag överväger att göra beräkningar av sina egna koldioxidavtryck eller kräver beräkningar av sina underleverantörer. Även finansiärer och andra intressenter liksom lagstiftningen kräver i allt större omfattning införandet av koldioxidavtrycksberäkningar. 

Med hjälp av beräkningen kan klimatförändringarnas påverkan bestämmas, det vill säga koldioxidavtrycket som påverkar den globala uppvärmningen under livscykeln för en produkt, en tjänst, en byggnad eller en organisation. Vår beräkning av koldioxidavtryck ger inte bara ett numeriskt värde för koldioxidavtrycket utan också en tydlig översikt och en omfattande förståelse för de faktorer som påverkar utsläppen. 

Fördelarna med beräkning av koldioxidavtryck

Resultaten av beräkningen av koldioxidavtryck kan användas på olika sätt: 

  • Stödja forskning och utveckling genom att identifiera de viktigaste faktorerna som bidrar till områden för förbättring inom tillverkningsprocesser eller genom att jämföra alternativ (material, process tekniker, etc.) 
  • Bidra till att formulera klimatmål och åtgärder 
  • Visa ditt hållbarhetsarbete för kunder och intressenter genom kommunikation och marknadsföring 
  • Som ett verktyg för utsläppsövervakning 

Din betrodda partner inom beräkning av koldioxidavtryck

Våra använda metoder säkerställer tillförlitliga resultat eftersom beräkningen av koldioxidavtryck följer internationella standarder, såsom ISO 14040 och 14044 (standarder för livscykelbedömningar), ISO 14067 (standard för beräkning av produktens koldioxidavtryck) samt Greenhouse Gas Protocol (GHG Protocol). Våra experter rekommenderarde mest lämpliga beräkningsmetoderna skräddarsydda efter dina specifika behov. 

Beräkningen av koldioxidavtryck spelar en avgörande roll i att hjälpa till att förstå och minska den negativa påverkan på klimatet. Genom att optimera processer och fatta informerade beslut baserade på tillförlitliga data kan du arbeta mot en mer hållbar framtid. 

Ställ en fråga till vår expert

Johan Dahlström

Department Manager

Obligatoriskt fält

När du skickar in detta formulär kommer vår specialist att kontakta dig via e-post eller telefon. Genom att skicka in formuläret accepterar du vår integritetspolicy.