Fortsätt till innehåll

Referenser

Här visar vi upp ett blandat urval av projekt där vår expertis, dedikation och strävan efter excellens har gjort en skillnad. Upptäck hur vi hjälpt företag inom olika branscher att nå sina mål och låsa upp sin fulla potential.

Senaste referenser

Etteplan optimerar MLDs avancerade tråldörrar

Senop utnyttjar additiv tillverkning för att utveckla en unik lösning

Automatiserad testlinje säkerställer säkrare och högre kva­li­tets­test­ning för Sulzer

Visuellt innehåll

Teknisk dokumentation och förberedelse av animation för Endress+Hauser

Lärande

Kombinering av in­struk­tion­sin­nehåll med CGI-animationer för en mer engagerande lä­ran­deupple­velse

Applikations- och mobilutveckling 

Effektiv trans­portför­valt­ning och användarvänlig bokning med BusU-tjänsten

Etteplan optimerar MLDs avancerade tråldörrar

MLD är ett innovativt utvecklingsföretag baserat i Esbjerg, Danmark. Företaget levererar och servar världens mest avancerade, styrbara tråldörrar för Nordatlanten, med hjälp av hydrodynamiska krafter som genereras när en tråldörr dras genom vattnet. Detta resulterar i att fiskaren kan fjärrstyra systemets patenterade, specialdesignade tråldörrar snabbt och flexibelt från bryggan på fiskefartyget, vilket förbättrar lönsamheten, minskar […]

Läs hela storyn

Senop utnyttjar additiv tillverkning för att utveckla en unik lösning

En lösning för komponentsäkerhet under transporter Senop stod inför en utmaning med sin produkt och behövde en fästanordning att använda vid transport. Det primära målet var att förhindra komponentrörelse under upprepade transporter. Dessutom behövde fästanordningen vara lätt manövrerbar för hand, utan behov av några verktyg. Eftersom det inte fanns någon tidigare lösning på denna utmaning […]

Läs hela storyn

Automatiserad testlinje säkerställer säkrare och högre kvalitetstestning för Sulzer

Sulzer, en av världens ledande pumptillverkare, tillhandahåller ett brett utbud av pumpar som används i olika industrier. Pumparnas vikt varierar mellan 40 och 1500 kg och var och en av dem testas noggrant innan de lämnar fabriken i Kotka, Finland. Sulzer gav Etteplan i uppdrag att implementera en automatiserad testlinje av pumpar som en del av […]

Läs hela storyn

Visuellt innehåll

Teknisk dokumentation och förberedelse av animation för Endress+Hauser

Endress+Hauser är en global ledare inom mätinstrumentering, tjänster och lösningar för industriell processteknik. De tillhandahåller processlösningar för flöde, nivå, tryck, analys, temperatur, inspelning och digital kommunikation, vilket optimerar processer med avseende på ekonomisk effektivitet, säkerhet och miljöpåverkan. Företaget har över 16 000 anställda i 125 länder.

Läs hela storyn

Lärande

Kombinering av instruktionsinnehåll med CGI-animationer för en mer engagerande lärandeupplevelse

Shimano is a world-leading manufacturer of bicycle components and fishing equipment. In a legacy spanning more than a century, the family business has played an increasingly vital role in the cycling community, providing precision equipment for elite athletes and everyday riders alike.   Shimano är en världsledande tillverkare av cykelkomponenter och fiskeutrustning. Med en historia som sträcker sig över mer än ett sekel har det familjeägda företaget spelat en vital roll inom cykling genom att tillhandahålla precisionsutrustning för både elitidrottare och vardagscyklister.

Läs hela storyn

Applikations- och mobilutveckling 

Effektiv transportförvaltning och användarvänlig bokning med BusU-tjänsten

Länsilinjat Oy, grundat 1939, erbjuder charterresor, ExpressBus samt lokal-, landsbygds-, kontrakts- och servicetrafik. Länsilinjat har 320 förare och cirka 160 fordon. Länsilinjat tillhör det internationella GPN-nätverket som täcker nästan 30 länder, samt samarbetsgruppen CharterFinland som verkar i Finland. Länsilinjat är ett familjeföretag som förvaltas av familjen Penttilä i tredje generationen. Gruppen har 350 anställda. År 2022 var omsättningen för Länsilinjat-gruppen 29 miljoner euro, varav Länsilinjat Oy:s andel var 26 miljoner euro.

Läs hela storyn