Fortsätt till innehåll

Etteplan optimerar MLDs avancerade tråldörrar

MLD är ett innovativt utvecklingsföretag baserat i Esbjerg, Danmark. Företaget levererar och servar världens mest avancerade, styrbara tråldörrar för Nordatlanten, med hjälp av hydrodynamiska krafter som genereras när en tråldörr dras genom vattnet. Detta resulterar i att fiskaren kan fjärrstyra systemets patenterade, specialdesignade tråldörrar snabbt och flexibelt från bryggan på fiskefartyget, vilket förbättrar lönsamheten, minskar

MLD är ett innovativt utvecklingsföretag baserat i Esbjerg, Danmark. Företaget levererar och servar världens mest avancerade, styrbara tråldörrar för Nordatlanten, med hjälp av hydrodynamiska krafter som genereras när en tråldörr dras genom vattnet. Detta resulterar i att fiskaren kan fjärrstyra systemets patenterade, specialdesignade tråldörrar snabbt och flexibelt från bryggan på fiskefartyget, vilket förbättrar lönsamheten, minskar CO2-utsläpp och skyddar det marina ekosystemet.

"Vi har just nu en konsult från Etteplan Danmark som arbetar med olika optimeringsuppgifter. Arbetet utförs flexibelt då arbetsuppgifterna formuleras ad hoc utifrån den löpande feedback vi får från våra trålare, som använder våra dörrar för pelagiskt fiske. Ingenjörsarbetet innebär att optimera och vidareutveckla styrsystem och datasäkerhet men innehåller även hantering av nya funktioner för att hantera dörrarna, samt felsökning och datainsamling för dokumentation."

Gregers Baungaard

CEO och grundare av MLD

Etteplan Danmark valdes som ingenjörspartner för flera år sedan. Ur ett praktiskt perspektiv hade Etteplan till en början redan samarbetat med en av MLDs affärspartners och utvecklat avancerad firmware. Enligt Gregers Baungaard har det varit en fördel att ha samma leverantör av ingenjörslösningar.

"Samtidigt har det varit en stor fördel för oss att samarbeta med externa konsulter", säger Gregers Baungaard. "Det gör att vi inte behöver hitta en annan ingenjör för att lösa dessa uppgifter. Det har funnits perioder då vi inte kunnat anställa en ingenjör på heltid, så för oss innebär det enorm flexibilitet att arbeta med uppgifter i samarbete med konsulter från Etteplan."

Det pågående optimeringsarbetet bygger på ett årslångt samarbete mellan Danmarks Tekniske Universitet, Aqua och MLD i projektet STEER, med stöd av det danska ministeriet för livsmedel, jordbruk och fiskeri. STEER är ett banbrytande projekt som utvecklar och undersöker de miljömässiga och ekonomiska effekterna av att använda styrbara dörrar för bottenfiske, där MLDs användargränssnitt tillåter exakt justering och kontroll av klaffarna, håller ett säkert avstånd från havsbotten, skyddar den marina miljön och minskar CO2-avtrycket per fångad fisk. Detta är möjligt tack vare avancerad teknik som gör att fiskaren kan justera trålens position effektivt i förhållande till fiskstim. Etteplan har haft flera mjukvaru- och hårdvaruingenjörer som arbetat med att utveckla och testa andra generationens tråldörrar för detta projekt.

"Det har varit viktigt för oss att kommunikationen med både konsulten och Etteplan i stort är bra. Avtalet vi har med Etteplan har hållits, och vi är mycket nöjda med samarbetet", avslutar Gregers Baungaard.