Fortsätt till innehåll

Additiv tillverkning

Oavsett om du vill införa AM (additiv tillverkning) i din verksamhet eller om du är redo att industrialisera din AM-produktion kan Etteplans team inom additiv tillverkning och optimering stötta dig. Vi kombinerar expertis inom AM med vår omfattande expertis inom teknik, simulering och mekanisk design i våra projekt genom att använda beprövade designflöden som drivs av simulering och har förfinats genom en rad olika kundfall.

Förbättra funktionalitet och prestanda med additiv tillverkning

På Etteplan utnyttjar vi kraften i additiv tillverkning (AM) för att omdefiniera produktutformning och tillverkningsprocesser. Med vårt team av innovativa ingenjörer, djup insikt i AM-kostnader och affärsutveckling, samt ett starkt nätverk av AM-leverantörer, är vi den idealiska partnern för dina utvecklingsprojekt inom AM. 

Vår breda erfarenhet av både alternativa och traditionella produktionstekniker möjliggör för oss att väga kompromisser och värden inom AM för att uppfylla dina specifika behov. Genom nära samarbete med dig strävar vi efter att hitta den optimala lösningen som förbättrar funktionalitet och prestanda, samtidigt som kostnadseffektiviteten maximeras. 

Accelerera användandet av additiv tillverkning

Att ta steget in i additiv tillverkning (AM) kan verka överväldigande, men vi är här för att vägleda dig genom varje steg av processen. Vårt expertteam erbjuder skräddarsydda utbildningskurser som anpassas efter dina behov. Oavsett om du är en ledare som vill förstå grunderna i AM eller en ingenjör som söker mer djupgående utbildning, har vi skräddarsydda lösningar för dig. 

Vid sidan av utbildning kan vi assistera dig i att utvärdera din befintliga produktportfölj och identifiera starka affärsfall för övergång till additiv tillverkning. Med vår expertis inom AM kan vi tydligt se möjligheterna som kan innebära betydande fördelar, inklusive kostnadsbesparingar, designflexibilitet och minskade ledtider. Vi på Etteplan strävar efter att göra övergången till AM så smidig och givande som möjligt för dig och ditt företag. 

AM-simulering och designresurser

Etteplan har en stor grupp med simulerings- och designingenjörer som är utbildade inom AM och redo att stötta din resa inom produkttillverkning med AM. Med deras beprövade och effektiva arbetssätt, tillsammans med en bred kompetensbas, har vi ett brett spektrum av tjänster: 

  • Heltäckande design- och produktionssupport för AM
  • Djupgående studier eller forskning kring de senaste AM-trenderna
  • AM-simulering för att optimera designen med avseende på prestanda och kostnadseffektivitet
  • Konsultation om design för additiv tillverkning (DFAM) för att säkerställa optimal delproduktion

Varför välja Etteplan?

Etteplan är en betrodd branschledare med år av erfarenhet av att leverera innovativa ingenjörslösningar. Vårt samarbetsinriktade tillvägagångssätt innebär att vi arbetar nära tillsammans med dig och utnyttjar vår expertis för att förverkliga dina idéer. 

Vi är inte bara en vanlig tjänsteleverantör; vi är din partner som driver meningsfulla framsteg genom additiv tillverkning. Vårt teams ambition och beredskap att ifrågasätta status quo gör det möjligt för oss att leverera betydelsefulla lösningar som skapar väsentlig och varaktig förändring över olika sektorer. 

Relaterade referenscase

Valmet utvecklar grön teknik för att ersätta plast med nya fiberprodukter – Etteplan ingår i projektteamet

Kundcase Hy­brid­till­verk­ning: Rosendahl Nextrom

Designcase för additiv tillverkning av hydraulblock åt John Deere

Additiv till­verk­nings­de­sign för optimerad produktion – kundcase

Design för additiv tillverkning åt Wärtsilä