Fortsätt till innehåll

Valmet utvecklar grön teknik för att ersätta plast med nya fiberprodukter – Etteplan ingår i projektteamet

Valmet är en ledande global utvecklare och leverantör av processteknik, automation och tjänster till massa-, pappers- och energiindustrin. Med sina system och lösningar för automatisering och flödeskontroll kan Valmet betjäna en ännu bredare bas av processindustrier. Valmet har en industrihistoria som sträcker sig mer än 220 år tillbaka i tiden och en stark meritlista som omfattar ständiga förbättringar och förnyelse. Under 2022 nåddes en ny milstolpe då Neles, ett företag specialiserat på flödeskontroll, gick samman med Valmet. Det kombinerade företagets nettoomsättning uppgick till cirka 4,5 miljarder euro 2021, baserat på båda företagens siffror.

Samarbetet inom produktutveckling mellan Valmet och Metsä Groups innovationsföretag Metsä Spring fokuserar på globala miljöutmaningar genom att skapa hållbara lösningar för världens förpackningsbehov. Valmets nya teknik Valmet 3D Fiber används för att tillverka formpressade träfiberprodukter och är ett utmärkt alternativ till plast.

Valmet började utveckla tekniken från grunden och ville ha en samarbetspartner som kunde erbjuda olika typer av tjänster för att stödja utvecklingen. Etteplan valdes ut att ingå i projektgruppen tack vare vår kompetens inom konstruktion och produktutveckling samt vår erfarenhet baserad på 20 års arbete inom industrin med företag som Valmet.

Produktutveckling från grunden

I utvecklingsprojektet ansvarade Etteplan för utformningen av torränden av produktionslinjen. Projektet startade 2020 med konceptutvärdering och fortsatte med mer detaljerad produktutveckling efter val av rätt koncept. Etteplan, Valmet och övriga partner hade veckomöten och samarbetet fungerade sömlöst.

”Samarbetet med Etteplan och de andra projektpartnerna var utmärkt, särskilt i konceptfasen. Etteplans experter gav oss värdefulla insikter och konceptualiseringen var både innovativ och effektiv.”

Arto Haavanlammi

Utvecklingschef på Valmet

Formar för Valmet 3D Fiber

Etteplan tillhandahöll bred konstruktionskompetens till produktutvecklingsprojektet, bland annat inom mekanikkonstruktion, termisk design och additiv tillverkning, samt expertis inom produktutveckling, särskilt när det gäller hantering av detaljerna för projektet. Sammanlagt arbetade ett tiotal experter från Etteplan med projektet.

”Skärmaskinen i slutet av torränden var en av höjdpunkterna i utvecklingsprojektet. Det var en utmanande uppgift, men Etteplans experter kunde leverera en funktionell och enkel konstruktion”, fortsätter Arto.

Valmet 3D Fiber gör det möjligt för slutkunderna att påskynda sin gröna omställning

Valmet 3D Fiber gör det möjligt för slutkunderna att påskynda sin gröna omställning Etteplans stöd ledde till snabbare genomförande av Valmets produktutvecklingsprojekt och frigjorde resurser för den övergripande ledningen av projektet. Etteplan arbetade självständigt enligt Valmets riktlinjer och tillhandahöll experter med bred kompetens.

Samarbetet möjliggjorde en ny typ av produkt och utvecklingsarbetet fortsätter i syfte att finslipa den nya tekniken. Framför allt kommer den att hjälpa slutkunderna i deras gröna omställning från plastbehållare till en mer hållbar lösning.

Relaterade referenscase

Additiv tillverkning 

Kundcase Hy­brid­till­verk­ning: Rosendahl Nextrom

Additiv tillverkning 

Designcase för additiv tillverkning av hydraulblock åt John Deere

Additiv tillverkning 

Additiv till­verk­nings­de­sign för optimerad produktion – kundcase

Additiv tillverkning 

Design för additiv tillverkning åt Wärtsilä

Ställ en fråga till vår expert

Riku Saari

Regional Director

Obligatoriskt fält

När du skickar in detta formulär kommer vår specialist att kontakta dig via e-post eller telefon. Genom att skicka in formuläret accepterar du vår integritetspolicy.