Fortsätt till innehåll

Ackrediterad EMC- och RF-testning

Omfattande testning är ett avgörande steg för att få ut en produkt på marknaden. På Etteplan erbjuder vi toppmodern ackrediterad EMC- och RF-testning för att säkerställa att dina enheter inte bara uppfyller standarder och regler, utan också prioriterar interoperabilitet och användarupplevelse.

EMC-testning – obligatoriskt för alla elektroniska produkter

Testning för elektromagnetisk kompatibilitet är viktig för att säkerställa att elektroniska produkter uppfyller officiella krav. Våra EMC-testlabb genomför omfattande emission- och immunitetstester, inklusive strålande emissioner, för att säkerställa att din produkt kan fungera utan störningar i såväl hushållsmiljö som en industriell miljö. Denna testning garanterar den säkra användningen av din produkt genom att se till att den inte stör annan elektrisk utrustning eller utgör några elektriska faror för användaren. Vi erbjuder ett brett utbud av grundläggande EMC-tester och kompetens inom produktstandarder för trådlösa, industriella, maskinella, vetenskapliga och medicinska produkter samt multimediaenheter.  

Ackrediterad EMC- och RF-testning

Etteplan Finland Oy har ackreditering för EMC-testlabb enligt kod T298 i enlighet med krav SFS-EN ISO/IEC 17025:2017. Detta gör det möjligt för oss att tillhandahålla EMC- och RF-testning som uppfyller branschstandarder. Du kan se vår ackrediteringens omfattning på FINAS webbplats

Testningstjänster och rådgivning inom efterlevnad

Vi erbjuder ett brett utbud av standardiserade EMC-tester och RF-tester med hjälp av automatiserad mätutrustning och testmiljöer. Våra tjänster inkluderar utförande av ESD, EFT, överspänning, strålad immunitet, emissionstester samt RF-mätningar för radiosystem som WLAN, Bluetooth LE, NFC, LoRa, WMBUS med snabb hanteringstid och kostnadseffektiva priser. Dessutom samarbetar vi med andra ackrediterade testlabb för att komplettera vår tjänsteportfölj. Vi erbjuder också komplett rådgivning inom efterlevnad och godkännande. 

Vad är EMI och EMC?

EMI (Elektromagnetisk interferens) är störningar som uppstår när elektromagnetiska fält påverkar funktionen av elektroniska enheter. Det kan exempelvis handla om effekter som felaktig funktion eller prestandaavvikelser hos berörda enheter. EMC (Elektromagnetisk kompatibilitet) syftar till att minimera och hantera dessa störningar genom användning av tekniker som skärmning och filtrering samt efterlevnad av regleringar för att säkerställa enheternas korrekta och störningsfria funktion. EMC är avgörande för att säkerställa att elektronik fungerar pålitligt och samtidigt minimerar risken för störningar på andra enheter. 

Säkerställ att din produkt uppfyller standarder och regler med Etteplans ackrediterade EMC- och RF-testning. Våra toppmoderna faciliteter och expertteam prioriterar interoperabilitet och användarupplevelse. Kontakta oss idag för rådgivning och testning. 

Vanliga testmetoder och standarder:

 • EN 301 489-x för RED 
 • IEC/EN 61000-4-2 ESD 
 • IEC/EN 61000-4-3 Strålad immunitet 
 • IEC/EN 61000-4-4 EFT/Burst 
 • IEC/EN 61000-4-5 Överspänning 
 • IEC/EN 61000-4-6 Ledningsbunden immunitet 
 • IEC/EN 61000-4-8, -9 Magnetisk immunitet 
 • IEC/EN 61000-4-11 AC-sänkningar 
 • IEC/EN 61000-4-29 DC-sänkningar 
 • EN 55016-2-1 / CISPR 16-2 Radioburen ledningsmetodik 
 • EN 55016-2-3 / CISPR 16-2 Radioburen strålmetodik 
 • IEC/EN 61000-6-1 Immunitet, bostadsmiljö 
 • IEC/EN 61000-6-2 Immunitet, industrimiljö 
 • IEC/EN 61000-6-3 Utsläpp, bostadsmiljö 
 • IEC/EN 61000-6-4 Utsläpp, industrimiljö 
 • IEC/EN 61000-6-7 Funktionssäkerhet (industriell) 
 • EN 12015 / 12016 Hissar 
 • EN 55011 / CISPR 11 Industriell, vetenskaplig och medicinsk utrustning 
 • EN 55022 / 24 / 32 / 35 Multimediautrustning 
 • CISPR 22 / 24 / 32 / 35 Multimediautrustning 
 • EN 55014-1 / CISPR 14-1 Hushållsapparater osv. 
 • EN 55014-2 / CISPR 14-2 Hushållsapparater osv. 
 • EN 50083-2 Kabelnätutrustning 
 • EN 50121-3-2 Rullande materiel 
 • EN 50121-4 Järnvägssignalering m.m. 
 • EN 50130-4 Larmsystem EMC-immunitet 
 • EN 60255-26 Mätreleer och skyddsutrustning 
 • IEC/EN 60974-10 Svetsmaskiner 
 • IEC/EN 60601-1-2 Medicinsk utrustning 
 • IEC/EN 61326-1 Mät- och reglerutrustning 
 • IEC/EN 61326-2-x Produktspecifik 
 • EN 61439-1, -7 Lågspänningsströmbrytare och styrenheter 
 • IEC 62599-2 Komponenter för brand- och säkerhetslarmssystem 
 • IEC/EN 63044-5-1, -2 HBES och BACS 
 • DNV-CG-0339 EMC-krav 
 • IACS UR E10 EMC-krav 

Standarder för RF-spektrum

 • 3GPP TS 51.010 GSM  
 • 3GPP TS 34.121 WCDMA  
 • 3GPP TS 36.521 LTE  
 • 3GPP2 C.S0011-E CDMA EN  
 • 301 511 GSM EN  
 • 301 908-1, -2, -13 UTRA/E-UTRA, WCDMA, LTE  
 • EN 302 208 Låg effekt 865–868/915–921 MHz radio  
 • EN 300 328 WLAN, BT, SRD  
 • EN 301 893 RLAN  
 • IEEE 802.11 WLAN/WIFI  
 • Bluetooth SIG  
 • EN 300 220 SRD < 1 GHz  
 • EN 300 330 SRD < 30 MHz  
 • EN 300 342-1 Bärbara och tillbehör till radio  
 • EN 300 386 Telekommunikationsnätutrustning  
 • EN 303 204 SRD nätverksbaserad  
 • EN 300 413 GNSS 
 • EN 300 440 1-40 GHz  
 • EN 302 065-1, -2, -3 UWB  
 • EN 303 417 WPT 

Ställ en fråga till vår expert

Alexander Tollsner

Sales Director

Obligatoriskt fält

När du skickar in detta formulär kommer vår specialist att kontakta dig via e-post eller telefon. Genom att skicka in formuläret accepterar du vår integritetspolicy.