Fortsätt till innehåll

Lösningar

När du samarbetar med oss på Etteplan får du optimalt affärsvärde från alla kritiska skeden i din produkt eller tillgångs livscykel.

Fokusera på det du gör bäst

Vi designar och utvecklar fysiska produkter och produktionsresurser. Vi integrerar dem med intelligenta funktioner, anslutningar och analyser som möjliggör effektiv användning och smart underhåll med relevant teknisk information.

Vår expertis + din affärskunskap

Vi utnyttjar vår erfarenhet från olika branscher när vi tar oss an ditt projekt och vi tillför de bästa metoderna, teknologierna, branschkunskap och nya perspektiv. Vi gör mer än att bara tillhandahålla en tjänst; vi blir din partner och anpassar oss efter dina intressenter och projektsspecifika krav för att skapa skräddarsydda lösningar som överensstämmer med lagstiftning, branschstandarder, säkerhet och cyberskyddsregler. Som din strategiska partner möjliggör vi att du kan fokusera på det du gör bäst.

Forskning och utveckling

Att uppnå effektiv FoU är avgörande för att utveckla produkter och tjänster som medför ett verkligt kundvärde och möte hållbarhetsmål på ett kostnadseffektivt. Genom att effektivisera interna processer säkerställs resurseffektivitet och snabb marknadsintroduktion.

Från order till leverans

En väl optimerad process för order-till-leverans skapar kundvärde, förtroende och lojalitet bland dina kunder. Sådan optimering kan ge signifikanta strategiska fördelar, så som förbättrad flexibilitet, ökad kvalitet i leverantörskedjan, datastyrd operationell effektivitet vilket slutligen kan leda till en större marknadsandel.

Pro­duk­tion­sut­veckling

Inom diskret tillverkning är flexibilitet och felaktighetsfria leveranser avgörande framgångsfaktorer. Att effektivisera batchproduktion samtidigt som man implementerar rigorös kvalitetskontroll är avgörande.

Ef­ter­mark­nads­lös­nin­gar

Att tillhandahålla eftermarknadslösningar som teknisk support, underhållstjänster, reservdelar, uppgraderingar under produktlivscykeln och tillgångsförvaltning är idag avgörande för såväl OEM:er, som teknikleverantörer och renodlade serviceorganisationer. Att minimera driftstopp blir allt jämt viktigare för våra kunder.

Hantering och utveckling av tillgångar

Inom industriella företag innebär investeringar i produktionanläggningar i stor skala betydande utmaningar och risker. För att undvika stora besvikelser krävs genomtänkt utveckling av tillgångar och förvaltningskapacitet baserad på tillämpad teknik.

Tillgångs­han­te­ring och underhåll

Framgångsrik industriell produktion kräver effektiva processer och noggrann tillgångshantering, drift och underhåll. Det är ett måste att balansera mellan att säkerställa produktion, slutproduktskvalitet och lönsamhet. Bättre beslutsfattande är resultatet av expertis inom industriell digitalisering, analysering och underhållsteknik.