Siirry sisältöön

Ratkaisut

Yhteistyössä Etteplanin kanssa saavutat optimaalisen liiketoimintahyödyn kaikissa tuotteen tai investoinnin elinkaaren vaiheissa.

Keskity siihen missä olet parhaimmillasi

Hyödynnämme monipuolista kokemustamme eri toimialoilta tuodaksemme projekteihisi parhaat käytännöt, teknologiat, tietotaidon ja tuoreet näkökulmat. Suunnittelemme ja kehitämme fyysisiä tuotteita ja tuotantoratkaisuja ja integroimme ne älykkäillä toiminnallisuuksilla, liitettävyydellä ja analytiikalla sekä mahdollistamme tehokkaan tuotannollisen käytön ja ylläpidon asiaankuuluvalla teknisellä informaatiolla. Monialainen ajattelutapa ja yhteistyö ovat meille luontaista. Asiantuntemuksemme ja liiketoimintaosaamisesi avulla varmistamme, että ylität asiakkaittesi odotukset.

Asiantuntijuutemme + liiketoimintaosaamisesi

Emme tarjoa vain palveluita; toimimme kumppaninasi, tunnistamme sidosryhmien, projektien ja asiakkaiden vaatimukset ja suunnittelemme räätälöityjä ratkaisuja, jotka noudattavat lainsäädäntöä ja toimialakohtaisia standardeja, ovat turvallisia käyttää ja hyödyntävät alan viimeisintä tietoturvaosaamista. Olemme strateginen kumppanisi, jotta voit keskittyä siihen, missä olet parhaimmillasi.

Tutkimus ja kehitys

Tutkimus- ja kehittämistoiminnan kyvykkyys on ratkaisevan tärkeää korkean lisäarvon tuotteiden ja palveluiden kehittämisessä, jotka ovat asiakastarpeiden ja kestävyystavoitteiden mukaisia. Sisäisten toimintojen virtaviivaistaminen varmistaa toiminnan tehokkuuden ja oikea-aikaisen markkinoille pääsyn.

Tilauksesta toimitukseen

Huolellisesti mietitty tilauksesta toimitukseen -prosessi luo asiakasarvoa, kasvattaa luottamusta ja lisää uskollisuutta asiakkaidesi keskuudessa. Se avaa oven strategiselle edulle, johon lukeutuu parantunut ketteryys, toimitusketjun laatu, dataan perustuva operatiivinen tehokkuus ja lopulta markkinaosuuden kasvu.

Tuotannon kehittäminen

Diskreetissä valmistuksessa joustavuuden lisääminen ja virheettömien toimitusten varmistaminen ovat keskeisiä menestystekijöitä. Erätuotannon virtaviivaistaminen samalla kun noudatetaan tarkkaa laadunvalvontaa on olennaista.

Huol­to­lii­ke­toi­min­nan ratkaisut

Huoltoliiketoiminnan ratkaisut, kuten tekninen tuki, huoltopalvelut, varaosat, elinkaaripäivitykset ja huolto-ohjelmat, ovat välttämättömiä laitevalmistajille (OEM), teknologiatoimittajille ja pelkästään palvelutoimintaa harjoittaville organisaatioille. Näiden ratkaisujen avulla voidaan merkittävästi lisätä liikevaihtoa, syventää asiakassuhteita ja saavuttaa kilpailuetua markkinoilla.

Teolliset investoinnit

Teollisten tuotantolaitosten kannattavaan investointiin liittyy merkittäviä haasteita ja riskejä. Suurilta pettymyksiltä vältytään johdonmukaisella investointimallilla, johtamisen kyvykkyydellä ja tuotantoteknologian hallinnalla.

Tuotanto ja kunnossapito

Menestyksekäs teollinen tuotanto edellyttää tehokkaita prosesseja sekä huolellista investointien suunnittelua, tuotannon kehitystä ja kunnossapitoa. On välttämätöntä hallita tuotannon käyntiastetta, lopputuotteen laatua ja huolehtia kannattavuudesta. Parempi päätöksenteko on seurausta digitalisaatiosta, analytiikan käytöstä ja kunnossapidon asiantuntemuksesta.