Siirry sisältöön

Ky­ber­tur­val­li­suus

Tuotteiden ja operatiivisten järjestelmien kyberturvallisuus on ratkaisevan tärkeää liiketoiminnan menestykselle. Nykypäivän kyberturvallisuusongelmien kustannukset ovat korkeat, ja laitteiden ja ohjelmistojen turvallisuuden varmistaminen on muodostunut lakisääteiseksi vaatimukseksi. Etteplanilla auttamme sinua kehittämään ja ylläpitämään turvallisiksi suunniteltuja tuotteita, jotka täyttävät asiakkaidesi sekä sovellettavien säännösten kyberturvallisuusvaatimukset.

Palvelumme

Ky­ber­tur­val­li­suu­den säännösten strateginen ohjaus ja kou­lu­tus­työ­pa­jat:

Tarjoamme strategista ohjausta sekä järjestämme koulutustyöpajoja auttaaksemme sinua navigoimaan tehokkaasti kyberturvallisuuden säännösten läpi.

IEC 62443-4-1 SPDL -prosessin toteuttaminen ja ser­ti­fioin­ti­tuki:

Tiimimme tarjoaa apua IEC 62443-4-1 SPDL -prosessin toteuttamiseen sekä tarjoaa sertifiointitukea varmistaakseen alan standardien noudattamisen.

Secure-by-Design -tuotteiden kehittäminen ja ylläpito:

Olemme erikoistuneet turvalliseksi suunniteltujen tuotteiden kehittämiseen ja ylläpitoon, mukaan lukien laitteet, laitteistot, ohjelmisto-sovellukset, digitaaliset palvelut, IoT-ratkaisut ja tuotantoratkaisut.

Tuo­te­tur­val­li­suu­den tarkastus- ja va­li­doin­ti­pal­ve­lut:

Asiantuntijamme suorittavat perusteelliset tarkastus- ja validointiprosessit varmistaakseen tuotteidesi turvallisuuden koko niiden elinkaaren ajan.

Tuo­te­tur­val­li­suu­den elin­kaa­ri­val­von­nan sopimukset:

Tarjoamme ylläpitosopimuksia tukemaan tuotteidesi kyberturvallisuutta niiden koko elinkaaren ajan.

Luo kyberturvallisia ratkaisuja Etteplanin kanssa

Kyberturvallisuuden tekninen osaamisemme sekä sertifioidut prosessit ja hallintajärjestelmät antavat Etteplanille ainutlaatuiset kyvykkyydet tukea yritystäsi kehittämään turvallisesti suunniteltuja laitteita, ohjelmisto-sovelluksia ja operatiivisia ratkaisuja. Kokeneella laitekehitystiimillämme on näyttöjä kyberturvallisuuskriittisten tuotteiden kehityksestä eri teollisuudenaloilla. Työskentelemmekin parhaillaan useiden IEC 62443-4-2 -sertifioitujen IoT-laitteiden parissa. 

Jo yli vuosikymmenen ajan olemme kehittäneet ja ylläpitäneet liiketoimintakriittisiä sovelluksia ja IoT-ratkaisuja, jotka liittyvät herkkien tietojen ja fyysisten laitteiden käsittelyyn. Asiantuntemuksemme ulottuu teollisuuskohtaisiin turvallisuusstandardeihin, kuten PCI- ja EMV-normeihin maksuteollisuudessa, ISO 15118- ja OCPP-standardit sähköautojen latauksessa sekä GDPR-henkilötietosuojaan. Lisäksi teknisen viestinnän ratkaisutiimimme varmistaa, että kaikki turvallisuuteen liittyvä tekninen tuotetieto dokumentoidaan asianmukaisesti. 

Etteplanilla priorisoimme turvallisesti suunniteltuja ratkaisuja virallisella Secure Product Development Lifecycle -prosessillamme. Tämä lähestymistapa varmistaa, että kyberturvallisuus otetaan huomioon aina tuotteesi kehityksen alusta alkaen. 

Miksi kehittää kyberturvallisesti suunniteltuja tuotteita?

Tiukka kyberturvallisuutta koskeva lainsäädäntö otetaan käyttöön EU:ssa vaikuttaen sekä tuotteisiin että toimijoihin. Tuotteiden, jotka eivät ole turvallisesti suunniteltuja lanseeraaminen EU-markkinoille muuttuu laittomaksi. Tämä lainsäädäntä vaikutta myös vanhoihin tuotteisiin vaatien haavoittuvuuden hallintaa, ja aiheuttaen myyntikiellon jos ne eivät täytä uusia CE-merkintävaatimuksia. 

Tuoteturvallisuuteen liittyen kaksi tärkeää EU:n lainsäädäntöä ovat radiolaitedirektiivi ja kyberkestävyysdirektiivin ehdotus. Nämä kaksi tuoteturvallisuusmääräystä ovat vain jäävuoren huippu; lääketieteellisten laitteiden, koneiden, tieliikenteen ajoneuvojen, siviili-ilmailun ja merenkulun kyberturvallisuutta säätelevät jo EU:n tai maailmanlaajuiset määräykset. 

Kun kyse on toimijan kyberturvallisuudesta, pääasiallinen lainsäädännöllinen asiakirja EU:ssa on 2. verkko- ja tietoturvasuojadirektiivi (NIS2), joka tulee voimaan kaikissa EU-maissa 18. lokakuuta 2024 alkaen. 

Varmista tuotteidesi ja järjestelmiesi turvallisuus ja yhdenmukaisuus Etteplanin Kyberturvallisuus ja SPDL-palveluiden avulla. Älä riskeeraa kyberturvallisuusongelmien kalliita seurauksia - ota yhteyttä meihin tänään ja anna asiantuntijoidemme opastaa sinua säännösten monimutkaisessa labyrintissä. 

Aiheeseen liittyvät referenssit

S-Business sai kattavaa tietoa palvelunsa tur­val­li­suu­desta

Tie­to­tur­va­tes­tauk­sen avulla Saarni Learning Oy pitää asia­kas­lu­pauk­sensa palvelun tietoturvasta

Talenomille jatkuvaa tie­to­tur­va­tes­tausta ja tietoisuuden lisäämistä – Etteplanista pitkäaikainen kumppani

Tarina jatkuu – Yepzonin paikantimesta tu­le­vai­suu­den­kes­tävä huipputason ra­dio­tek­no­lo­gioilla

Kysy asiantuntijaltamme

Antti Tolvanen

Sales Director

Pakollinen kenttä

Kun lähetät tämän lomakkeen, asiantuntijamme ottaa sinuun yhteyttä sähköpostitse tai puhelimitse. Lähettämällä lomakkeen hyväksyt tietosuojakäytäntömme.