Siirry sisältöön

Teolliset investoinnit

Teollisten tuotantolaitosten kannattavaan investointiin liittyy merkittäviä haasteita ja riskejä. Suurilta pettymyksiltä vältytään johdonmukaisella investointimallilla, johtamisen kyvykkyydellä ja tuotantoteknologian hallinnalla.

Teolliset investoinnit vaatii optimointia

Esimerkiksi suuret petrokemian, sellu- ja paperiteollisuuden, sekä metalli- ja kaivosteollisuuden investointiprojektit ovat massiivisia ja luonteeltaan monimutkaisia. Siksi investointien suunnittelu, kehittäminen, uudistaminen ja ylläpito on vaativaa työtä. Onnistumiseen tarvitaan myös sidosryhmien välistä tiivistä yhteistyötä, markkinavaihteluun, lainsäädäntöön sekä vihreään siirtymään liittyvien vaatimusten takia.

Etteplanilla olemme erikoistuneet tukemaan sinua teollisten investointien suunnittelussa. Tarjoamme laajan asiantuntemuksen teknologiaan ja laitossuunnitteluun. Meillä on tarvittava osaaminen projektiriskien hallintaan ja optimoimme investoinnit niiden elinkaaren aikana.

Strategisesta suunnittelusta esiselvityksiin ja hankintoihin

Investointihankkeen onnistuminen tai epäonnistuminen rakentuu esiselvityksen, investointilaskelman ja aikataulun pohjalta. Toimintojen integrointi koko elinkaaren ajan, huolellinen ja strateginen suunnittelu sekä vahva projektiriskienhallinta ovat ratkaisevan tärkeitä. Pelkästään suunnitteluvaiheessa määritetään jopa 80% investoinnin elinkaarikustannuksista.

Koko liiketoimintaympäristö on otettava huomioon investointilaskelman kannattavuutta arvioitaessa. Prosessiin on sisällyttävä toteutettavuusselvitykset, esisuunnittelu ja perussuunnittelu sekä IT/OT-vaatimusten määrittely ja huolellinen hankintatoimi sisältäen toimittajien laadunvarmistuksen.

Erityisosaamista laitossuunnittelussa

Etteplan kattaa kaikki tehdas- ja laitossuunnittelun ammattialueet ainutlaatuisella yhdistelmällä suunnittelua, tiedonhallintaa sekä ohjelmisto- ja automaatio-osaamista. Meillä on vahvaa näyttöä investointihankkeista, mukaan lukien älykkäät tehdaskonseptit ja vihreän siirtymän vaatimukset. Autamme sinua kaikissa investointiprojektin vaiheissa hyödyntäen tehokkaita projektinhallintamenetelmiä.

Tee yhteistyötä kanssamme varmistaaksesi, että investointisi vastaa markkinoiden dynamiikkaan ja täyttää vihreän siirtymän tavoitteet. Palvelujemme ja asiantuntemuksemme avulla takaamme sujuvan ja onnistuneen investointihankkeen, joka kattaa koko elinkaareen.

Etteplanin palvelut teollisiin investointeihin

To­teu­tet­ta­vuus­tut­ki­muk­set ja esisuunnittelu

Etteplan auttaa sinua tekemään alustavan toteutettavuusselvityksen projektin kannattavuuden arvioimiseksi, prosessisuunnittelun ja teknisten konseptien todentamiseksi sekä mahdollisten riskien havaitsemiseksi. Tarjoamme vaikuttavia esisuunnittelupalveluita tarvittavan teknisen tiedon saamiseksi sekä tarkentuneiden projektivaatimusten perusteeksi investointiehdotusta varten. Palvelumme kattavat muun muassa talotekniikan, laitossuunnittelun, prosessiohjauksen, IT/OT-teknologiat ja turvallisuusvaatimukset.

Pe­rus­suun­nit­telu sekä riskienhallinta

Perussuunnitteluvaiheessa laaditaan yksityiskohtaisia toteutusvaatimuksia ja suunnitelmia. Tuemme sinua rakennesuunnittelussa, LVIS- ja putkistosuunnittelussa sekä palontorjunnan, tehdasautomaation ja instrumentoinnin suunnittelussa. Perussuunnitteluvaiheessa määritämme tiedonhallintamallin (AIM) organisoimaan investointivaiheen toteutusta sekä tukemaan tehtaan teknisen tiedon hallintaa käytön ja ylläpidon aikana. Lisäksi palveluihimme kuuluvat IT/OT-vaatimusten määrittely, automaation käyttöliittymä- ja sovelluskehitys, IoT ratkaisut, data-analytiikka ja integrointipalvelut.

Pro­jek­tin­hal­linta ja hankintatoimi

Voit luottaa projektinhallintaamme ja kokeneisiin projektipäällikköihimme projektin suunnittelussa ja toteutuksessa. Voimme ottaa vastuun koko projektista tai osaprojektista, ja tarjoamme myös palveluita projektin omistajille joilla koordinoidaan tilaajan vaatimusten, eritelmien, standardien ja odotusten noudattaminen, mukaan lukien tekninen dokumentointi. Tuemme hankintaa toimittajien laadunhallinnan ohjauksella (QA) ja toimitusvalvonnan avulla sekä ennakoivalla laadunvarmistuksella joka kattaa suunnittelun ja valmistuksen kannalta olennaiset näkökohdat.

To­teu­tus­suun­nit­telu

Palvelumme kattaa kaikki ammattialat. Yksityiskohtaisia toteutussuunnitelmia ja dokumentteja käytetään työmaan urakoiden hankintaan ja sopimiseen. Teemme projektin pääaikataulut ja valvomme, että yksityiskohtaisia aikatauluja luodaan ja ylläpidetään. Laitossuunnittelumme sisältää mm. prosessilaitteet, rakennustekniikan, sähkönjakelun, automaation ja hyväksyntätestauksen (FAT). Lisäksi suunnittelemme talotekniikan sisältäen kaiken mekaniikan, sähköistyksen ja putkistot (MEP-kohteet mukaan lukien ilmastointi).

Tiedonhallinta

Autamme tiedonhallintamallin määrittelyssä (Asset Information Model) sekä dokumenttien ja laitetiedon hallinnassa (AIM-koordinointi). Koordinoimme projektin osapuolia ja toimittajia suunnittelemaan, hallitsemaan ja toimittamaan ajantasaista ja tarkkaa teknistä tietoa projektin eri vaiheissa. Huolehdimme dokumenttien hallinnasta, koneiden ja laitteiden teknisistä tiedoista (master data) sekä määritämme tarvittavat huolto-ohjelmat ja aikataulut.

Työmaavalvonta, käyttöönotto ja tuotannon aloitus

Asiantuntijamme tukevat sinua työmaavalvonnassa varmistaen asennuksen mekaanisen valmistumisen, puutelistojen kirjaamisen, as-built-tiedon sekä laitetoimittajan toimitusten hyväksynnän. Autamme sinua käyttöönotossa ja tuotannon aloituksessa, mukaan lukien hyväksyntätestauksen (SAT). Tarjoamme myös koulutus- ja e-oppimisratkaisuja onnistuneen käyttöönoton ja tuotannon varmistamiseksi.

Aiheeseen liittyvät referenssit

Etteplan tukee Henkelin te­hos­ta­mis­pro­jek­tia usealla rintamalla

Kysy asiantuntijaltamme

Johan Ehrnrooth

Vice President, Smart Factory

Pakollinen kenttä

Kun lähetät tämän lomakkeen, asiantuntijamme ottaa sinuun yhteyttä sähköpostitse tai puhelimitse. Lähettämällä lomakkeen hyväksyt tietosuojakäytäntömme.