Siirry sisältöön

Suunnittelualan trendit

Kaikkiin toimialoihin vaikuttavat ilmiöt – kuten digitalisaatio ja vihreä siirtymä – muokkaavat Etteplanin ja sen asiakkaiden toimintaympäristöä.

Etteplanin asiakaskunnasta suurin osa on teollisuusyrityksiä, joiden toimintaympäristön kehitykseen vaikuttaa tällä hetkellä monta globaalia megatrendiä. Esimerkiksi globaalin talouden rakenteelliset muutokset, kaupungistuminen, ilmastonmuutos sekä kestävä kehitys vaikuttavat yritysten, kansantalouksien ja ihmisten elämään. Edellä mainittujen megatrendien lisäksi suunnittelualaan vaikuttavat ja suunnittelupalvelujen kysyntää kasvattavat keskeisimmin kolme trendiä: digitalisaatio, jatkuvasti nopeutuva teknologinen kehitys sekä kasvava tarve osaajista. Erityisesti tekoälyn hyödyntäminen erilaisissa sovelluksissa kiihtyy. Nämä trendit luovat tarpeita älykkäille ja energiatehokkaille ratkaisuille kaikilla teollisuudenaloilla.

Erityisesti kuluttajavetoiset teollisuudenalat ovat kärsineet kustannusten noususta ja supistuneesta kysynnästä. Toisaalta sähköistymiseen, puolustusvälineteollisuuteen sekä energiatehokkuuden ja vihreän siirtymän kiihdyttämiseen liittyvät investoinnit ovat kasvussa. Samalla toimintaympäristön shokit ovat monella toimialalla luoneet painetta muuttua. Yhä useampi asiakkaamme haluaa vastata paremmin tiukentuvaan sääntelyyn kehittämällä liiketoimintaansa ja tuotantoaan kestävämmäksi. Monella toimialalla tarkastellaan myös tuotantoketjuihin liittyviä strategioita ja pyritään siirtämään tuotannon painopistettä lähemmäs kotimarkkinaa.

Palveluiden hankinnan keskittymiskehitys jatkuu asiakkaiden kysynnän muuttuessa entistä kansainvälisemmäksi, mikä tarjoaa globaalisti toimiville suunnittelualan yrityksille kasvumahdollisuuksia. Palveluiden ulkoistustrendin jatkuminen vaikuttaa positiivisesti toimialan kehitykseen ja tukee Etteplanin kasvua.

Digitalisaatio

Teollisuuden ja koko yhteiskunnan digitaalinen murros jatkuu ja kiihtyy. Digitaalinen aikakausi ja teollinen internet lupaavat yrityksille ja ihmisille ratkaisuja, jotka avaavat uusia mahdollisuuksia, tuottavat uutta tietoa ja vapauttavat maantieteellisistä rajoista. Älykkäät ja verkottuneet tuotantoprosessit lisäävät tehokkuutta ja muuttavat teollisuuden toimintaa, mikä mahdollistaa uusia liiketoimintamalleja sekä arvoverkoston uudelleenmäärittelyä. Osaamisemme ja älykkään teknologian avulla optimoimme valmistavan teollisuuden prosesseja ja autamme asiakkaitamme muovaamaan käytäntöjään ja palveluitaan tehokkaammiksi, resurssiviisaammiksi ja turvallisemmiksi.

Kasvava tarve osaajista

Insinöörityön ja suunnittelutyön tarve kasvaa maailmanlaajuisesti samalla, kun digitalisaatio ja yleinen teknologinen kehitys muuttavat yhä useampaa yhteiskunnan osaa. Uuden luominen vaatii laajaa ymmärrystä eri alojen osaajien kesken. Etteplanilla ratkomme osaajapulaa kilpailukykyisellä palkalla, kouluttamalla henkilöstöä ja tukemalla sisäistä urakehitystä myös kansainvälisesti. Pystymme tarjoamaan myös asiakkaillemme ratkaisuja osaajapulaan, sillä kykenemme tuottamaan maailmanluokan teknologiapalveluita asiakkaamme maantieteellisestä sijainnista riippumatta.

Vastuullisuus

Kestävän kehityksen periaatteet ohjaavat sekä meidän että asiakkaidemme toimintaa. Yhä useampi asiakkaamme pyrkii kehittämään omien tuotteidensa ja tuotantolaitostensa vastuullisuutta, mikä avaa meille jatkuvasti uusia liiketoimintamahdollisuuksia. Asiantuntijamme Etteplanilla tekevät työssään valintoja, jotka auttavat asiakkaitamme saavuttamaan omat liiketoiminta- ja vastuullisuustavoitteensa. Pystymme edistämään kestävän kehityksen tavoitteita digitaalisten ratkaisujemme avulla ja tukemaan muun muassa materiaali- ja energiatehokkuutta sekä sähköistämistä.