Siirry sisältöön

Meidän tarina

Etteplan on viitoittanut tietä suunnittelualalla jo 40 vuoden ajan. Yhtiö on ollut edelläkävijä niin suunnittelutyön ja -menetelmien kuin myös uusien liiketoimintamallien kehittämisessä. Olemme ennakoineet asiakkaittemme tarpeita esimerkiksi perustamalla ensimmäisenä pohjoismaisena suunnittelualan yrityksenä toimiston Kiinaan. Toimialan ensimmäiset tuotteistetut palvelut tehostavat asiakkaittemme toimintaa ja heidän tuotteidensa kilpailukykyä. Me olemme kasvaneet pienestä hollolaisesta insinööritoimistosta globaaliksi teknologiapalvelu yritykseksi, jolla on huippuosaamista ja alan kilpailukykyisimmät palveluratkaisut.

 • 2024

  Uudistettu brändi ja arvot lanseerataan

  Uudistettu brändi ja arvot lanseerataan

  Jatkaessamme kasvuamme, laajentuessamme uusille alueille ja markkinoille sekä lanseeraamalla yhä laajemman valikoiman ratkaisuja ja palveluita, kävi selväksi, että tarvitsimme uudistetun brändin yhdessä uuden visuaalisen identiteetin, tarkoituksen, vision ja arvojen kanssa heijastamaan paremmin sitä, mitä me yrityksenä tänään olemme. Etteplanin kolmeksi arvoksi muodostui: Forward focus, Bold thinking ja Smarter together.

 • 2023

  Etteplan täyttää 40 vuotta

   Etteplan täyttää 40 vuotta

  15. syyskuuta 2023 juhlistimme Etteplanin 40-vuotispäivää.

  40 vuoden aikana kehityimme hollolaisesta insinööritoimistosta globaaliksi teknologiapalveluyhtiöksi, jolla on huippuosaamista ja alan kilpailukykyisimmät palveluratkaisut.

 • 2023

  Etteplan ostaa ruotsalaisen High Vision Engineering AB:n ja saksalaisen LAE Engineering GmbH:n

  Etteplan ostaa ruotsalaisen High Vision Engineering AB:n ja saksalaisen LAE Engineering GmbH:n

  Vuonna 2023 jatkoimme kansainvälistä kasvumatkaamme strategialla ja kunnianhimolla laajentaa täysi palvelutarjontamme kaikille nykyisille markkinoillemme. Ruotsalaisen High Vision Engineering AB:n ja saksalaisen LAE Engineering GmbH:n ostot vahvistavat asemaamme auto- ja valmistavassa teollisuudessa sekä automaatiossa.

 • 2022

  4 000. työntekijä liittyy Etteplaniin

  4 000. työntekijä liittyy Etteplaniin

  Globaalina organisaationa ja kasvuyrityksenä Etteplanilla on nyt yhteensä yli 4 000 työntekijää kahdeksassa toimintamaassa. Lähes puolet Etteplanin työntekijöistä työskentelee Suomen ulkopuolella. Yhdessä innovoimme ratkaisuja, jotka tekevät tietä tulevaisuudelle.

 • 2022

  Etteplan laajentaa kestävän kehityksen osaamista ostamalla LCA Consulting Oy:n

  Etteplan laajentaa kestävän kehityksen osaamista ostamalla LCA Consulting Oy:n

  Etteplan laajentaa kestävän kehityksen osaamista ostamalla LCA Consulting Oy:n Suomessa. Yrityskaupan myötä Etteplan siirtyy kohti kestävämpää tulevaisuutta itsellemme ja yhteistyökumppaneillemme.

  “Merkittävimmät ilmastovaikutuksemme syntyvät arvoketjujemme ja asiakkuuksiemme kautta” Outi Torniainen, markkinointi- ja viestintäjohtaja.

 • 2022

  Juha Näkki saavuttaa virstanpylvään oltuaan 10 vuotta Etteplanin toi­mi­tus­joh­ta­jana

  Juha Näkki saavuttaa virstanpylvään oltuaan 10 vuotta Etteplanin toimitusjohtajana

  Juha Näkki saavuttaa virstanpylvään oltuaan 10 vuotta Ettepla-nin toimitusjohtajana

  “Etteplan on muuttunut ja uudistunut vuosien varrella niin, että olen itse löytynyt aina uutta koettavaa ja opittavaa.”

 • 2022

  Etteplan ostaa Cognitas GbmH:n Canonilta

  Etteplan ostaa Cognitas GbmH:n Canonilta

  Etteplan ostaa Cognitas GbmH:n Canonilta ja nousee teknisessä dokumentoinnissa johtavaan asemaan Saksan markkinoilla 200 uuden asiantuntijan voimin. Yrityskauppa vahvistaa Etteplanin asemaa Saksassa, ja on jatkoa strategisille investoinneillemme Keski-Euroopassa.

 • 2021 - 2022

  Etteplan ostaa Syncore Technologies Ab:n Ruotsista ja Skyrise.tech S.A.:n Puolasta

  Etteplan ostaa Syncore Technologies Ab:n Ruotsista ja Skyrise.tech S.A.:n Puolasta

  Etteplan laajentaa ohjelmistojen ja sulautettujen ratkaisujen osaamistaan kansainvälisesti yrityskaupoin ostamalla Syncore Technologies Ab:n Ruotsista (2022) ja Skyrise.tech S.A.:n Puo-lasta (2021). Yritysostot ovat jatkoa Etteplanin viime vuosina tekemiin panostuksiin digitalisaatioon ja ohjelmistokehitykseen.

 • 2021

  Etteplan aloittaa toiminnan Tanskassa ostamalla TekPartnerin

  Etteplan aloittaa toiminnan Tanskassa ostamalla TekPartnerin

  Etteplan aloittaa toiminnan Tanskassa ostamalla elektroniikkaan ja ohjelmistoihin erikoistuneen suunnittelu- ja tietotekniikkayhtiö TekPartnerin. Kauppa luo Etteplanille uusia kasvumahdollisuuksia.

 • 2019 & 2020

  Toimintaa laajennetaan yritysostoilla

  Toimintaa laajennetaan yritysostoilla

  Vuosina 2019 ja 2020 Etteplan kasvaa kansainvälisesti: yhtiö tekee kaksi yrityskauppaa Ruotsissa ja kaksi Alankomaissa ja käynnistää Suunnitteluratkaisut-palvelualueen toiminnan Saksassa ostettuaan EMP Engineeringin.

 • 2019

  Etteplan tukee Nesteen di­gi­ta­li­saa­tiota

  Etteplan tukee Nesteen digitalisaatiota

  Etteplan toteuttaa projektinhallinnan, järjestelmäintegraation ja mobiilimaksusovelluksen Nesteen itsepalvelukauppaan ja kehittää taustajärjestelmät Neste Easy Wash ‑itsepalvelupesulaan.

 • 2019

  Etteplan to Nasdaq Mid Cap market capitalization segment

  Etteplan to Nasdaq Mid Cap market capitalization segment

  Etteplan nousee vuonna 2019 Nasdaq Helsingin pörssissä keskisuurten yhtiöiden (Mid Cap) markkina-arvoluokkaan, jossa yhtiöiden markkina-arvo on vähintään 150 miljoonaa euroa mutta alle miljardi euroa.

 • 2018

  Etteplan ostaa oh­jel­mis­to­y­ri­tys Eatech Oy:n

  Etteplan ostaa ohjelmistoyritys Eatech Oy:n

  Etteplan vahvistaa yritysostolla merkittävästi osaamispohjaansa digitaalisten kokonaisratkaisujen ja ohjelmistojen tarjoajana.

 • 2017

  Maan­tie­teel­li­nen laajeneminen

  Maantieteellinen laajeneminen

  Uudet toimistot avattiin Pekingiin ja Xi'aniin Kiinassa ja Poznaniin Puolassa.

 • 2016

  Espotelin ja Soikea Solutionsin hankinnat

  Espotelin ja Soikea Solutionsin hankinnat

  Yrityskaupat vahvistavat Etteplanin osaamista sulautetuissa järjestelmissä ja esineiden internetissä (Internet of Things, IoT). Uusi palvelualue Sulautetu järjestelmät ja IoT perustetaan.

 • 2016

  Menestystä strategisilla kasvualueilla

  Menestystä strategisilla kasvualueilla

  Johdettujen palvelumallien osuus ylittää 50 prosenttia liikevaihdosta. Etteplanin ulkoistusliiketoiminta menestyy.

 • 2015

  Toiminta laajenee Saksan markkinoille

  Toiminta laajenee Saksan markkinoille

  Etteplanin toiminta laajenee Saksan markkinoille arvato AG:n teknsen dokumentoinnin liiketoiminnan oston myötä.

 • 2015

  Laajeneminen lai­tos­suun­nit­te­lussa

  Laajeneminen laitossuunnittelussa

  SAV Oy:n ja Suomen Unitin yritysostot vahvistivat Etteplanin asemaa laitossuunnittelussa.

 • 2012

  Insinöörityön uusimmat menetelmät ja ratkaisut

  Insinöörityön uusimmat menetelmät ja ratkaisut

  Etteplan on alansa edelläkävijä edistyksellisten suunnittelumenetelmien ja palvelutuotteiden kehittämisessä. Palveluissa hyödynnetään uusimpia teknologioita ja työkaluja.

 • 2009

  Siirtyminen rat­kai­su­lii­ke­toi­min­taan

  Siirtyminen ratkaisuliiketoimintaan

  Etteplan on siirtynyt vaiheittain vuodesta 2009 korkean lisäarvon palveluihin ja ratkaisuliiketoimintaan. Liiketoimintamallin muutos on edellytys kasvulle ja kannattavuudelle.

 • 2004

  Toiminta käynnistyy Kiinassa

  Toiminta käynnistyy Kiinassa

  Etteplan perusti ensimmäisenä pohjoismaisena suunnittelualan yrityksenä toimiston Kiinaan. Olemme palvelleet Kiinassa jo yli 120 asiakasta.

 • 2001

  Kompetenssin kasvattaminen yritysostoin

  Kompetenssin kasvattaminen yritysostoin

  Osaamispohjaa laajennettiin 2000-luvulla yritysostoin erityisesti Suomessa ja Ruotsissa. Yhtiöstä tuli merkittävä kumppani mm. ilmailu- ja puolustusvälineteollisuudelle sekä lääketieteen tekniikan laitevalmistajille.

 • 2000

  Kan­sain­vä­lis­ty­mi­nen ja listautuminen

  Kansainvälistyminen ja listautuminen

  Etteplan listautui Helsingin Pörssin NM-listalle huhtikuussa 2000. Yhtiön kansainvälisten toimintojen osasto perustettiin pian listautumisen jälkeen.

 • 1998

  Ulkoistus uutena lii­ke­toi­min­ta­mal­lina

  Ulkoistus uutena liiketoimintamallina

  Uusi liiketoimintamalli otettiin käyttöön vuonna 1998, kun Valmet ja Etteplan sopivat 30 suunnittelijan siirtymisestä Etteplanille. Kaikkiaan lähes 500 työntekijää on ulkoistusten kautta siirtynyt töihin Etteplanille.

 • 1985

  Ensimmäinen tie­to­ko­nea­vus­tei­nen ohjelma

  Ensimmäinen tietokoneavusteinen ohjelma

  Etteplanin ensimmäinen yhtiölaina tarvittiin tietokoneen hankintaan. Vuonna 1985 tietokone maksoi 320 000 markkaa (noin 54 000 euroa).

 • 1983

  Etteplan perustetaan

  Etteplan perustetaan

  Yhtiön perustivat neljä suunnittelutoimiston vetäjää: Ensio Juotasniemi, Tero Elomaa, Tapani Mönkkönen ja Esko Poltto, joiden etunimien ensimmäisistä kirjaimista tuli yhtiön nimen alku Ette.