Siirry sisältöön

Räätälöidyt kestävän kehityksen työkalut

Ilmastotyön hallintaan ja päästöjen vähentämisen saavuttamiseksi tarvitaan konkreettisia toimenpiteitä. Etteplanin räätälöidyt kestävän kehityksen työkalut ohjaavat organisaatiotasi kohti kestävää liiketoimintaa. Räätälöityihin kestävän kehityksen työkaluihimme kuuluvat ilmastotiekartat ja hiilijalanjälkilaskurit. Tarjoamme myös malleja ja työkaluja ympäristövaikutusten hallintaan.

Ilmastotiekartta kestävyysraportoinnin ja hiilijalanjäljen pienentämisen apuna

Räätälöity ilmastotiekartta on työkalu, joka ohjaa organisaatiotasi kohti kestävää toimintaa tarjoamalla selkeyttä, asettamalla tavoitteita ja helpottamalla ympäristövastuullisuusviestintää. Ilmastotiekarttamme esittää yrityksesi hiilijalanjäljen nykytilanteen, ilmastotavoitteet ja tarvittavat toimenpiteet päästöjen vähentämiseksi.

Ilmastotiekartan laatimisen apuna käytetään työpajatyöskentelyä, jossa yhdessä organisaation avainhenkilöiden kanssa tunnistetaan ja suunnitellaan toimenpiteitä sekä määritellään toteutusaikataulu ja vastuuhenkilöt hiilijalanjäljen pienentämiseksi. Tiekartan päivittäminen päästökehityksen seurannan ohessa tukee ilmastotyötänne nostaen esiin onnistumisia ja toisaalta kehityskohteita.

Skenaariotarkasteluilla arvioidaan hiilijalanjäljen kehitystä tulevaisuudessa

Ilmastotiekartassa määritettyjen toimenpiteiden avulla saavutetut päästövähennykset arvioidaan numeerisesti skenaarioanalyysin avulla. Skenaarioilla arvioidaan hiilijalanjäljen kehitystä tulevaisuudessa, mikä auttaa niin ilmastotavoitteen asettamisessa kuin arvioitaessa toimenpiteiden riittävyyttä suhteessa jo asetettuihin tavoitteisiin.

Skenaarioiden tukena käytetään organisaation hiilijalanjälkilaskelmaa, kansallisen ja kansainvälisen ilmastopolitiikan viitoittamaa kehitystä sekä työpajassa tunnistettujen toimenpiteiden vaikutusta organisaation oletettuun päästökehitykseen. Toimenpiteiden päästövaikutukset arvioidaan laskennallisesti perustuen saatavilla oleviin määrätietoihin sekä oletuksiin. Yleensä perusuraskenaariossa otetaan huomioon toimintaympäristössä ennakoidut muutokset, eli esimerkiksi lainsäädännön tuomat polttoaineisiin kohdistuva bio-osuuden jakeluvelvoite sekä energiantuotannon hiilineutraali kehitys.

Hiilijalanjälkilaskurit mahdollistavat itsenäisen ilmastovaikutusten arvioinnin

Kehitämme räätälöityjä työkaluja, laskureita ja laskentamalleja hiilijalanjälkilaskentaan niin organisaatio- kuin tuotetasolla toimialasta riippumatta. Yksinkertaisimmillaan työkalut ovat taulukkomuotoisia laskentapohjia, mutta toteutamme myös automatisointia hyödyntäviä laskureita sekä web-sovelluksia ja järjestelmiä, jotka voidaan tiiviisti integroida organisaation muiden seurantajärjestelmien kanssa (Power BI, energiatehokkuuden tai talouden seurantajärjestelmät jne.).

Hiilijalanjäljen laskenta- ja seurantatyökalujen avulla voit varmistua siitä, että asiat tehdään oikein ja päästövähennykset sekä muut asetetut tavoitteet saavutetaan ajallaan. Noudatamme elinkaariarvioinnin standardeja sekä organisaatiotason laskentaa ohjaavia GHG protokollan (Greenhouse Gas Protocol) standardeja työkaluissamme ja malleissamme.

Räätälöidyt kestävän kehityksen työkalut ja mallit ympäristövaikutusten hallintaan

Ilmastotiekarttojen ja hiilijalanjälkilaskureiden lisäksi tarjoamme myös räätälöityjä työkaluja muiden ympäristövaikutusten hallintaan, olipa kyse esimerkiksi vesijalanjäljestä, materiaalitehokkuudesta tai luonnon monimuotoisuuden säilyttämisestä.

Kysy asiantuntijaltamme

Maija Mattinen-Yuryev

Team Leader, LCA

Pakollinen kenttä

Kun lähetät tämän lomakkeen, asiantuntijamme ottaa sinuun yhteyttä sähköpostitse tai puhelimitse. Lähettämällä lomakkeen hyväksyt tietosuojakäytäntömme.