Siirry sisältöön

Tuotanto ja kunnossapito

Menestyksekäs teollinen tuotanto edellyttää tehokkaita prosesseja sekä huolellista investointien suunnittelua, tuotannon kehitystä ja kunnossapitoa. On välttämätöntä hallita tuotannon käyntiastetta, lopputuotteen laatua ja huolehtia kannattavuudesta. Parempi päätöksenteko on seurausta digitalisaatiosta, analytiikan käytöstä ja kunnossapidon asiantuntemuksesta.

Pyrkimys toiminnalliseen erinomaisuuteen

Teollinen toiminta perustuu investointeihin, kuten koneisiin, laitteisiin, tiloihin ja kokonaisiin tuotantolinjoihin, IT/OT-järjestelmiin ja ohjelmistoihin unohtamatta dataa ja immateriaalioikeuksia. Vaikuttava teollisten investointien hallinta on elintärkeää prosessiteollisuudelle, mukaan lukien kemianteollisuus, sellu- ja paperi, metalliteollisuus sekä lääke- ja elintarviketeollisuus. Tämä koskee myös kaivosteollisuutta ja laite- ja teknologiatoimittajia.

Etteplanilla pyrimme kohti toiminnallista erinomaisuutta yhdessä asiakkaidemme kanssa. Kohtaamme monimutkaisia haasteita tuotannon ja kunnossapidon tehokkuuden parantamisessa sekä laadun ja käyntivarmuuden (OEE) lisäämisessä, joiden tavoitteena on käyttökatkojen minimointi ja resurssien optimointi. Kysynnän vaihtelu ja markkinasyklit edellyttävät hyvää tuotannon laadunhallintaa ja mittaustarkkuutta samalla kun tuotanto sovitetaan muuttuviin lopputuotteen vaatimuksiin.

Strateginen kunnossapito, data-analytiikka ja osaamisen kehittäminen

Teknisten järjestelmien luotettavuuden ja käytettävyyden varmistaminen vähentää käyttökatkoja ja pidentää laitteistojen elinkaarta. Avainasemassa on selkeän kunnossapitostrategian määrittäminen sekä tilannetietoisuuden parantaminen digitalisaation, analytiikan ja älykkään tuotannon ohjauksen avulla. Tämä mahdollistaa siirtymisen aikaan perustuvasta kunnossapidosta (preventive) ennakoivaan huoltoon (predictive), jopa älykkäiden tehtaiden luomiseen.

Lisäksi kestävyysvaatimusten lisääntyessä elinkaariarviointi (LCA) tarjoaa arvokasta tietoa ympäristövaikutusten minimoimiseksi.

Uusien teknologioiden hyödyntäminen tarjoaa parempia tuotannollisia ratkaisuja, mutta tuo mukanaan uusia riskejä ja vaatii henkilöstöltä uutta osaamista. Toimintamallin yhdenmukaistaminen ja prosessien vakioiminen auttaa osaamisen siirtymisessä sukupolvien välillä.

Kehitä teollista investointiasi parhaalla tavalla

Lähde mukaan kehittämään toiminnallista erinomaisuutta joustavan kumppanuuden muodossa, joka kattaa koko investoinnin elinkaaren. Tarjoamme kattavan valikoiman kyvykkyyksiä ja suunnitteluosaamista, jotka ovat räätälöity tarpeisiisi, ja joilla varmistamme saumattoman yhteistyön investoinnin, tuotannon ja kunnossapidon kaikissa vaiheissa.

  • Vahvan paikallisen läsnäolon ja globaalin tukiverkoston avulla tarjoamme laadukkaan palvelun sijainnista riippumatta. Osaamisemme käyttövarmuudessa ja kunnossapidon suunnittelussa varmistaa investointien pitkäikäisyyden ja tehokkuuden tukeutuen vankkaan laitetiedon hallintaan (AIM).
  • Olemme erikoistuneet ohjelmisto- ja automaatiosovellusten kehittämiseen ja toteuttamiseen, jotka parantavat operatiivista tehokkuutta ja tuottavuutta. Teknologiariippumaton lähestymistapamme vastaa kokonaisvaltaisesti sidosryhmien tarpeisiin. Otamme huomioon jo nyt Teollisuus 5.0:n, jonka keskiössä ovat ihmiset ja käyttäjät.

Etteplanin palvelut tehokkaaseen tuotantoon ja kunnossapitoon

Projektointi ja koordinointi

Varmistamme tehokkaan projektoinnin sekä työpakettien hallinnan, mukaan lukien kunnossapidon suunnittelun. Kehitämme yhteistyötä ja rakennamme jatkuvan palvelun tukemaan tuotannollisia ja kunnossapidollisia tehtäviäsi. Teemme esiselvityksiä ja laadimme teknisiä erittelyitä jotta ratkaisut vastaa sinun operatiivisia ja teknisiä vaatimuksia.

Teknisen tiedon hallinta (AIM) ja tuo­tan­to­tek­no­lo­gia

Etteplanin teknisen tiedon hallintapalvelu auttaa teknisten dokumenttien ja laitetiedon ylläpidossa, varmistaen oikean ja ajantasaisen tiedon saatavuuden kunnossapitotiimeille ja suunnitteluorganisaatioille. Palveluihimme kuuluu tiedonhallintamallin määrittely (AIM) sekä dokumenttien ja laitetiedon laadukas koordinointi, neuvonta, integrointipalvelut sekä BIM- ja CAD-mallien ylläpito alan vaatimusten ja standardien mukaisesti.


Autamme tuotantoteknologian kehittämisessä, mukaan lukien prosessidatan määrittely ja instrumentoinnin suunnittelu, IoT-ratkaisut sekä tiedonkeruu- ja data-analytiikka. Tarjoamme automaation käyttöliittymä- ja sovelluskehitystä hyödyntäen käyttäjäkeskeistä ja visuaalista lähestymistapaa loppukäyttäjien turvallisen ja helpon työskentelyn tueksi.

Kun­nos­sa­pi­to­suun­nit­telu ja analytiikka

Etteplan auttaa parantamaan tuotantolaitteiden huollettavuutta, luotettavuutta ja käytettävyyttä. Nopeutamme siirtymistä aikaperustaisesta kunnossapidosta laitteen kuntoon perustuvaan huollon suunnitteluun, jopa ennakoivaan kunnossapitostrategiaan. Palveluihimme kuuluvat RCM-tutkimukset (Reliability Centered Maintenance), perussuunnittelu, kone- ja laitesuunnittelu sekä sähkö-, automaatio- ja instrumentointi (EAI).

Suunnittelemme ja toteutamme kokonaisia data-alustoja, joihin sisältyvät tiedonkeruu (integraatiot), tietovarastot (edge) sekä hallintaratkaisut. Autamme sinua datan käsittelyssä, analytiikassa, visualisoinnissa sekä tekoälyssä ja koneoppimisessa (AI/ML) tuottaaksemme hyvää tilannekuvaa tuotantoa ja kunnossapitoa varten.

Tuotannon ja logistiikan ratkaisut

Integrointipalvelumme ja mobiiliratkaisumme parantavat päivittäisten toimintojen sujuvuutta integroimalla, yhdistämällä ja jakamalla tietoa turvallisesti sovellusten ja laitteiden välillä. Parannamme manuaalisten prosessien automaatiota tehokkuuden parantamiseksi sekä tietolähteiden integroimiseksi. Tarjoamme sinulle pilvi- ja reunalaskennan (cloud and edge) ratkaisuja sekä mobiilisovellusten kehitystä.

Tuotannon- ja prosessinohjaus

Tarjoamme ERP/MES- sekä IT/OT-integrointipalveluita, tuotantoratkaisuja diskreettiin valmistukseen, sähkö-, automaatio- ja instrumentointisuunnittelua (EAI), sovelluskehitystä sekä käyttöliittymien (UI/UX) suunnittelua koneiden ja laitteistojen tehokkaaseen hallintaan. Autamme kehittämään simulointimalleja ja digitaalisia kaksosia virtuaalisen testaamisen mahdollistamiseksi uusien tuotantolinjojen suunnittelussa tai olemassa olevien linjojen parantamisessa.

Sovelluksen elinkaaren hallinta ja digitaaliset palvelut

Tarjoamme jatkuvaa 24/7 teknistä tukea ja palvelun hallintaa liiketoimintakriittisiin sovelluksiin, mukaan lukien OT/IT ratkaisut, niiden elinkaaren aikana. Palvelu sisältää järjestelmien teknistä hallintaa, sovelluskehitystä, tietoturvan ylläpitoa sekä paikan päällä tarjottavia palveluita päivitysten ja muutosten osalta.

Digitaaliset palvelumme, kuten e-oppimisympäristöt, teknisen dokumentoinnin jakelualusta Etteplan HowTo, sekä simulointiympäristöt ja digitaaliset kaksoset palvelevat tehokasta oppimista, koulutusta ja perehdytystä operaattoreille, huoltohenkilöstölle sekä loppukäyttäjille.

Aiheeseen liittyvät referenssit

Fortum Spring tasapainottaa energiaverkkoa

Etteplan tukee Henkelin te­hos­ta­mis­pro­jek­tia usealla rintamalla

Kysy asiantuntijaltamme

Eric Tengstrand

SVP Solutions and Technologies

Pakollinen kenttä

Kun lähetät tämän lomakkeen, asiantuntijamme ottaa sinuun yhteyttä sähköpostitse tai puhelimitse. Lähettämällä lomakkeen hyväksyt tietosuojakäytäntömme.