Siirry sisältöön

Etteplan si­joi­tus­koh­teena

Etteplan on kasvava teknologiapalveluyritys, jonka liikevaihdon kasvutavoite on noin 15 prosenttia vuodessa sekä orgaanisesti että yritysostojen kautta. Toteutuessaan kasvu johtaa yli 500 miljoonan euron liikevaihtoon vuonna 2024.

Etteplan on kasvuyritys; haluamme kasvaa taloudellisesti, maantieteellisesti sekä osaamisemme osalta. Orgaaninen kasvumme perustuu strategiamme keskeisiin elementteihin sekä laajaan palvelutarjontaamme, osaamiseemme ja vahvaan markkina-asemaamme. Tavoitteenamme on strategisten yritysostojen kautta kasvattaa osaamispohjaamme, laajentaa markkina-asemaamme ja palvelutarjontaamme.

Työskentelemällä sitoutuneesti asiakkaidemme ja yhteistyökumppaneidemme kanssa saamme aikaan tuloksia, jotka uudistavat yrityksiä ja parhaimmillaan kokonaisia toimialoja. Uskomme yhteistyöhön, jatkuvaan kehittymiseen ja monialaiseen ajatteluun. Näiden ominaisuuksien avulla olemme jatkuvasti kilpailukykyisiä ja johdamme alamme kehitystä.

Etteplanin palvelut kattavat ohjelmisto- ja sulautettujen järjestelmien ratkaisut, teollisuuden laite- ja laitossuunnittelun ratkaisut sekä teknisen viestinnän ratkaisut. Asiakkaitamme ovat maailman johtavat valmistavan teollisuuden yritykset. Palvelumme parantavat asiakkaittemme tuotteiden, palvelujen ja suunnitteluprosessien kilpailukykyä tuotteen koko elinkaaren ajan. Etteplanin innovatiivisen suunnittelun tuloksia on nähtävissä lukuisissa teollisuuden ratkaisuissa ja arjen tuotteissa.

Vuonna 2023 Etteplanin liikevaihto oli noin 360 miljoonaa euroa. Yrityksessä työskentelee 4 000 asiantuntijaa Suomessa, Ruotsissa, Tanskassa, Alankomaissa, Saksassa, Puolassa ja Kiinassa. Etteplanin osakkeet on listattu Nasdaq Helsinki Oy:ssä ETTE-tunnuksella.

Kannattava kasvustrategia

Etteplanin hallitus päätti jatkaa Increasing value for customers -strategiakautta vuosille 2023-2024. Samassa yhteydessä päivitettiin yhtiön taloudelliset tavoitteet 2023-2024, jotka saavutetaan vahvalla strategian toteuttamisella.

  • Kasvu: liikevaihto yli 500 miljoonaa euroa
  • Kansainvälinen kasvu: Suomen ulkopuolelta tulevan liikevaihdon osuus vähintään 55 prosenttia
  • Johdetut palvelut: Johdettujen palvelujen osuus liikevaihdosta 75 prosenttia (Managed Services
    Index, MSI)
  • Kannattavuus: liikevoitto (EBITA) yli 10 prosenttia liikevaihdosta

Arvonluonti asiakkaille

Digitalisaatio ja kasvava tarve osaajista ovat keskeisiä teollisuuden trendejä, jotka vaikuttavat Etteplanin ja sen asiakkaiden toimintaan. Vastuullisuuden merkitys on kasvanut entisestään, ja sillä on entistä keskeisempi rooli Etteplanin ja asiakkaiden liiketoiminnassa. Etteplanin strategian keskeisenä tavoitteena on edelleen tuottaa entistä enemmän arvoa asiakkaille, tukea heitä teollisuuden muutoksessa ja vastuullisen liiketoiminnan kehittämisessä.

Etteplanin asiakkaat investoivat digitalisointiin ja laitteiden älykkyyteen, mikä luo yhtiölle merkittäviä kasvumahdollisuuksia. Myös Etteplan on viime vuosina investoinut digitalisaatioon ja ohjelmistokehitykseen tavoitteenaan laajentaa palvelutarjontaansa ja osaamispohjaansa vastaamaan asiakkaiden digitalisaatiotarpeisiin. Samanaikaisesti investoimme orgaaniseen kasvuun ja oman liiketoimintamme kehittämiseen sekä sen digitalisaatioasteen lisäämiseen.

Jatkamme teknologiaratkaisujen kehittämistä osana palveluratkaisujamme. Vahvistamme osaamistamme esimerkiksi materiaalia lisäävän valmistuksen, digitaalisen kaksosen ja muiden digitaalisten teknologioiden alueilla. Tekoälyn käyttö erilaisissa sovelluksissa kiihtyy, ja olemme käynnistäneet kehitysohjelman tekoälyn hyödyntämiseksi liiketoiminnassamme.