Siirry sisältöön

Elin­kaa­riar­viointi

Elinkaariarviointi (LCA) tuottaa arvokasta tietoa tuotteiden, palveluiden tai järjestelmien elinkaaren aikaisista ympäristövaikutuksista. Tietoa voidaan hyödyntää monipuolisesti yrityksen toiminnan kehittämiseksi, kuten tutkimus- ja kehitystyössä, taustamateriaalina rahoituksen hakuun, kilpailijoista erottautumiseen sekä viestinnässä ja markkinoinnissa. LCA-selvitysten lisäksi suoritamme kriittisiä arviointeja LCA- ja hiilijalanjälkiselvityksistä ja laadimme ympäristötuoteselosteita (EPD).

Elinkaariarvioinnilla tunnistetaan elinkaaren aikaiset ympäristövaikutukset

Elinkaariarviointi (LCA) on systemaattinen ja vakiintunut menetelmä tuotteen, järjestelmän tai palvelun ympäristövaikutusten arvioimiseksi. Elinkaariarviointi mahdollistaa erilaisten ympäristövaikutusten, kuten ilmastonmuutos (hiilijalanjälki), happamoituminen, rehevöityminen, vesijalanjälki ja luonnonvarojen ehtyminen, arvioinnin. LCA-selvityksemme perustuvat kansainvälisiin standardeihin ISO 14040 ja 14044, ja arvioimme ympäristövaikutukset koko elinkaaren ajalta – kehdosta hautaan – mikä mahdollistaa merkittävimpien elinkaaren vaiheiden tunnistamisen. Tarpeen mukaan myös muita LCA-pohjaisia laskentasääntöjä ja ohjeita, kuten PEF/PEFCR, voidaan soveltaa selvityksen teossa.

LCA tarjoaa erinomaiset mahdollisuudet ympäristösuorituskyvyn parantamiseen, sillä sen avulla voidaan tunnistamaa todelliset ja potentiaaliset kehityskohteet sekä merkittävimmät ympäristövaikutuksia aiheuttavat tekijät. Tuloksia voidaan hyödyntää monissa eri tarkoituksissa:

  • Tuotekehityksessä
  • Kilpailijoista erottautumisessa
  • Viestinnässä ja markkinoinnissa

Asiantuntijamme ovat kerryttäneet asiantuntemustaan ja osaamistaan huipputasolle eri laajuisten ja eri teollisuudenaloille tehtyjen LCA- ja hiilijalanjälkiselvitysten myötä. Olemme toteuttaneet niin sisäiseen käyttötarkoitukseen tarkoitettuja arvioita (esimerkiksi teknologiavertailu) kuin julkiseen sidosryhmäviestintään tarkoitettuja selvityksiä. 

Ympäristötuoteseloste (EPD) tarjoaa vertailukelpoista tietoa ympäristösuorituskyvystä

Ympäristötuoteseloste on standardimuotoinen dokumentti, joka kertoo laajasti tuotteen elinkaaren aikaiset ympäristövaikutukset. EPD-dokumentteja käytetään sekä yritysten väliseen että kuluttajaviestintään. Ympäristötuoteseloste pohjautuu aina elinkaariarviointiin (LCA) ja se laaditaan aina tuoteryhmäspesifin laskentaohjeen (product category rules, PCR) mukaisesti. Siksi EPD-dokumenteissa esitetyt tulokset ovat vertailukelpoisia muiden samojen laskentasääntöjen mukaan laadittujen EPD-dokumenttien kanssa. Lisäksi EPD:t ovat aina kolmannen osapuolen verifioimia.

EPD-dokumentin tuottamisen lisäksi pyrimme parantamaan ymmärrystäsi tuotteesi ympäristösuorituskyvystä avaamalla tulosten taustat sekä niihin vaikuttavat merkittävät tekijät selkeästi ja ymmärrettävästi.

Kriittinen arviointi on LCA- tai hiilijalanjälkiselvityksen laadunvarmennus

Kriittinen arviointi tuottaa laadunvarmennuksen elinkaariarvioinnille tai hiilijalanjälkiselvitykselle varmistamalla niiden standardinmukaisuuden, johdonmukaisuuden ja läpinäkyvyyden. Kriittisellä arvioinnilla tarkistetaan, että selvitys on toteutettu laskentaa ohjaavien standardien mukaisesti ja käytetyt menetelmät ovat perusteltuja selvityksen tavoitteeseen nähden.

Kriittisen arvioinnin tuloksena syntyy raportti ja lausunto, joka sisältää arvokasta palautetta ja kehitysehdotuksia tutkimuksen laadun parantamiseksi. Suoritamme kriittisiä arviointeja kansainvälisten standardien ISO 14044 ja ISO/TS 14071 mukaisesti. Arvioimme sekä omia että muiden tahojen tekemiä selvityksiä. Mikäli kyseessä on oman selvityksemme kriittinen arviointi, varmistamme aina arvioinnin suorittajan riippumattomuuden ja puolueettomuuden.

Tekemällä yhteistyötä Etteplanin kanssa saat ympäristösuorituskykyyn liittyviä oivalluksia, edistät kestävää kehitystä ja osoitat sitoutumisesi vihreään tulevaisuuteen. Ota yhteyttä saadaksesi lisätietoja LCA-palveluistamme ja siitä, miten voimme auttaa teitä luomaan pysyvän vaikutuksen.

Aiheeseen liittyvät referenssit

Forchem selvitti tuotteidensa ym­pä­ris­tö­suo­ri­tus­ky­vyn

Paptic lisäsi ymmärrystään tuotteidensa ym­pä­ris­tö­vai­ku­tuk­sista

EPD-dokumenttien laadinta kahdelle Molok Oy:n tuotteelle

Kysy asiantuntijaltamme

Emma Salminen

Project Manager

Pakollinen kenttä

Kun lähetät tämän lomakkeen, asiantuntijamme ottaa sinuun yhteyttä sähköpostitse tai puhelimitse. Lähettämällä lomakkeen hyväksyt tietosuojakäytäntömme.