Siirry sisältöön

Forchem selvitti tuotteidensa ym­pä­ris­tö­suo­ri­tus­ky­vyn

Forchem on mäntyöljytutkimuksen ja -kehityksen edelläkävijä, joka on luonut mäntyöljypohjaisia ​​tuotteita moniin teollisiin prosesseihin. Mäntyöljy on luonnollinen raaka-aine ja kestävä vaihtoehto uusiutumattomille raaka-aineille. Mäntyöljy syntyy männyistä sellunkeiton sivutuotteena, jonka jälkeen se jatkojalostetaan Forchemin mäntyöljyjalostamolla Raumalla. Jalostettuja mäntyöljytuotteita käytetään esimerkiksi maalien, pinnoitteiden ja painomusteiden raaka-aineina.

Forchem halusi toteuttaa tuotteilleen elinkaariarvioinnin, jotta se voi tarjota asiakkailleen todennettua tietoa tuotteidensa ympäristösuorituskyvystä. Forchemin tuotteet ovat mäntyöljystä (CTO) valmistettuja biopohjaisia ​​kemikaaleja. Jalostettuja mäntyöljytuotteita käytetään monissa teollisissa prosesseissa, esimerkiksi maaleissa, pinnoitteissa ja painomusteissa.

”Asiakkaillamme oli tarve tietää raaka-aineensa ympäristövaikutukset, mikä johti päätökseen elinkaariarvioinnin toteuttamisesta”, kertoo Forchemin Regulatory Manager Sanna Raukko.

Selvitys eteni reunaehtojen määrittelystä tulosten esittämiseen

Elinkaariarviointi toteutettiin neljälle Forchemin CTO-pohjaiselle tuotteelle. Projektin alussa käytiin läpi reunaehdot projektin toteuttamiselle ja linjattiin muun muassa, miten päästötekijät allokoidaan pää- ja sivutuotteille niin sellunvalmistuksessa, josta CTO saadaan sivutuotteena, kuin Forchemin omalla jalostamolla.

”Allokointivalinnat oli kriittinen vaihe projektissa, sillä monitoimintoisten prosessien, kuten juuri mäntyöljypohjaisten tuotteiden valmistuksen päästöjen allokointiin ei ole yhtä oikeaa menettelytapaa vaan useampi vaihtoehto. Kävimme paljon keskusteluja asiakkaan kanssa siitä, millä tavalla allokointi toteutetaan ja miten valinta vaikuttaa tuloksiin ja niiden käytettävyyteen, sovellettavuuteen sekä vertailtavuuteen esimerkiksi kilpailijoiden tai Forchemin asiakkaiden laskentoihin nähden”, kertoo Etteplanin projektipäällikkö Emma Salminen.

Aloituspalaverin jälkeen Forchem sai täydennettäväksi tiedonkeruulomakkeet, joista saatuja tietoja käytettiin laskennan toteuttamisessa. Dataan ja menetelmiin liittyvien keskustelujen jälkeen projekti eteni laskenta- ja raportointivaiheeseen sekä tulosten esittämiseen.

Syvällistä ymmärrystä oman toiminnan ympäristövaikutuksista ja niihin liittyvistä tekijöistä

Forchem on aiemmin selvittänyt tuotteidensa hiilijalanjäljen, mutta halusi päivittää laskennan ja sisällyttää siihen myös muut ympäristövaikutusluokat hiilijalanjäljen lisäksi.

”Aiemmat hiilijalanjälkilaskentamme oli tehty useampi vuosi sitten ja näin ollen ne olivat vanhentuneet. Samalla painopisteemme hiilijalanjälkikeskeisyydestä on muuttunut enemmän elinkaariarviointipainotteiseksi, kun aloimme ymmärtämään, että ympäristövaikutuksia on muitakin kuin vain CO2-päästö”, Sanna sanoo.

Elinkaariarvioinnin myötä Forchem pystyi tuottamaan asiakkaidensa tarvitsevat LCA-tulokset tuotteistaan. Lisäksi se sai syvällistä ymmärrystä siitä, minkälaisia ympäristövaikutuksia heidän toiminnallaan on, mistä ne koostuvat ja miten niihin voidaan itse vaikuttaa.

”Elinkaariarviointiselvityksen myötä pystymme vastaamaan asiakkaittemme vaatimuksiin sekä tiedämme paremmin, miten kuormitamme ympäristöä ja mitä kohtia toiminnastamme voimme parantaa."

Sanna Raukko

Forchemin Regulatory Manager

Aiheeseen liittyvät referenssit

Elinkaariarviointi

Paptic lisäsi ymmärrystään tuotteidensa ym­pä­ris­tö­vai­ku­tuk­sista

Elinkaariarviointi

EPD-dokumenttien laadinta kahdelle Molok Oy:n tuotteelle

Kysy asiantuntijaltamme

Emma Salminen

Project Manager

Pakollinen kenttä

Kun lähetät tämän lomakkeen, asiantuntijamme ottaa sinuun yhteyttä sähköpostitse tai puhelimitse. Lähettämällä lomakkeen hyväksyt tietosuojakäytäntömme.