Kestävä kehitys

Ympäristö

Asiakkaidemme ja muiden sidosryhmien odotukset Etteplanin ympäristövastuusta ja -toimista ovat kasvaneet merkittävästi viime vuosina. Vuonna 2023 asetimme yhtiötasoiset kestävän kehityksen tavoitteet ja määrittelimme parhaat käytännöt ympäristövastuutavoitteidemme mittaamiseen ja raportointiin.

Ihmiset

Etteplanin arvo asiakkaille syntyy siitä, että meillä on erittäin osaavia ja sitoutuneita työntekijöitä, joilla on korkea hyvinvointitaso ja jotka haluavat työskennellä asiakkaittemme menestyksen eteen. Työntekijöillä on myös keskeinen rooli Etteplanin ympäristö- ja yhteiskuntavaikutusten kannalta. Asiantuntijaorganisaationa menestyksemme riippuu kyvystämme tukea henkilöstömme henkilökohtaista ja ammatillista kehitystä.

Hallinnointi

Etteplanin toimintaa ohjaavat eettisiin toimintaohjeisiimme kuuluvat periaatteet, arvot ja sidosryhmien sitouttaminen. Lisäksi olemme toteuttaneet omaa laatu-, ympäristö-, terveys- ja turvallisuuspolitiikkaamme (QEHS). Kaikessa työssämme otamme huomioon niiden maiden ainutlaatuiset ominaisuudet, joissa toimimme. Etteplanilla vastuullisuus ei ole vain yksittäinen käsite, vaan pikemminkin kokonaisvaltainen teema, joka näkyy arvoketjumme jokaisessa vaiheessa.