Siirry sisältöön

Hii­li­ja­lan­jäl­ki­las­kenta

Etteplan tarjoaa kattavaa hiilijalanjälkilaskentaa tuotteille, palveluille, projekteille, organisaatioille ja rakennuksille. Hiilijalanjälkilaskenta mahdollistaa merkittävimpien päästötekijöiden tunnistamisen, kehityskohteiden tunnistamisen hiilijalanjäljen pienentämiseksi sekä vähähiilisen toiminnan tavoittelun. Hiilijalanjälkilaskentaa voidaan käyttää sekä olemassa olevan toiminnan kartoittamiseksi että suunnitteilla olevan tai pilot-laitoksen hiilijalanjäljen arviointiin.

Nykyään yhä useammat yritykset harkitsevat ja toisinaan myös vaativat hiilijalanjäljen laskemista. Myös esimerkiksi rahoittajat, muut sidosryhmät tai jopa lainsäädäntö voivat vaatia hiilijalanjälkilaskennan toteuttamista.

Hiilijalanjälkilaskenta kertoo ilmastonmuutosvaikutukset tuotteen, palvelun, rakennuksen tai organisaation elinkaaren ajalta. Toteuttamamme hiilijalanjälkilaskenta tuottaa hiilijalanjäljen numeroarvon lisäksi selkeän kokonaiskuvan hiilijalanjälkeen vaikuttavista tekijöistä.

Hiilijalanjälkilaskennan hyödyt

Hiilijalanjälkilaskennan tuloksia voidaan hyödyntää monin tavoin:

  • Tutkimus- ja kehitystyön tukena tunnistamalla keskeiset päästötekijät ja parannuskohteet tuotantoprosesseissa tai vertailemalla vaihtoehtoja (materiaaleja, prosessiteknologioita jne.)
  • Apuna ilmastotavoitteiden ja -toimenpiteiden muotoilussa
  • Viestinnässä ja markkinoinnissa osoittamalla kestävyystoimenpiteidesi käytännön toteuttamisen asiakkaille ja sidosryhmille
  • Mittarina päästöjen seurantaan

Luotettava kumppanisi hiilijalanjäljen laskennassa

Käyttämämme menetelmät varmistavat luotettavat tulokset, sillä hiilijalanjälkilaskentaa ohjaavat kansainväliset standardit, kuten ISO 14040 ja 14044 (elinkaariarviointistandardit), ISO 14067 (tuotteen hiilijalanjälkilaskennan standardi) ja GHG-protokolla (Greenhouse Gas Protocol, GHG Protocol). Asiantuntijamme suosittelevat tarpeisiisi sopivimmat laskentatavat.

Hiilijalanjälkilaskenta auttaa ymmärtämään ja vähentämään ympäristövaikutuksia. Prosessien optimoinnin ja luotettavan datan perusteella tehtyjen valintojen avulla voit työskennellä kohti kestävämpää tulevaisuutta.

Aiheeseen liittyvät referenssit

Yrityksen hii­li­ja­lan­jäl­ki­las­kenta ja il­mas­to­tie­kartta auttavat VEOa saavuttamaan il­mas­to­ta­voit­teensa

Etteplanin kanssa tehty il­mas­to­tie­kartta tukee Molok Oy:n vas­tuul­li­suus­työtä sekä il­mas­to­ta­voit­tei­den saavuttamista

Biometaanin ja organisaation hii­li­ja­lan­jäl­ki­las­ken­nat tukevat Stormossenin strategiaa

Lounais-Suomen Jätehuollon toiminnan hiilijalanjälki

LCA- ja hii­li­ja­lan­jäl­ki­sel­vi­tyk­set helpottivat asettamaan tavoitteita oman toiminnan kehittämiseen

Suomen kan­sal­li­soop­pe­ran ja -baletin hiilijalanjälki

Tuupalan puukoulun hii­li­ja­lan­jäl­ki­las­kenta

Organisaation hii­li­ja­lan­jäl­ki­las­kenta Rudus Oy:lle

Kysy asiantuntijaltamme

Maija Mattinen-Yuryev

Team Leader, LCA

Pakollinen kenttä

Kun lähetät tämän lomakkeen, asiantuntijamme ottaa sinuun yhteyttä sähköpostitse tai puhelimitse. Lähettämällä lomakkeen hyväksyt tietosuojakäytäntömme.