Siirry sisältöön

LCA- ja hii­li­ja­lan­jäl­ki­sel­vi­tyk­set helpottivat asettamaan tavoitteita oman toiminnan kehittämiseen

FORCIT on pohjoismainen toimija, jolla on kokonaisvaltainen tietämys räjäytys- ja louhintatöistä sekä niihin liittyvistä ympäristövaikutuksista, kuten myös puolustusteollisuuden epäherkkien räjähteiden teknologioihin liittyen maailmanlaajuisesti. FORCIT on kasvattanut osaamistaan vuodesta 1893 lähtien, ja heidän pääkonttorinsa sijaitsee Hangossa.

Oy Forcit Ab halusi selvittää oman toimintansa ilmastovaikutukset sekä tunnistaa valmistamiensa tuotteiden ympäristösuorituskyvyn. Näiden selvittämiseksi Forcitille toteutettiin organisaatiotason hiilijalanjälkilaskenta, jolla koko yrityksen ja sen arvoketjun vuositasolla aiheuttama ilmastonlämpenemisvaikutus (ts. hiilijalanjälki) sekä siihen vaikuttavat tekijät pystyttiin yksilöimään. Lähtötilanteen kartoitus helpotti Forcitia asettamaan tavoitteita toiminnan parantamiseen ja seuraamaan tehtyjen toimenpiteiden vaikutusta toiminnastaan aiheutuvan hiilijalanjäljen näkökulmasta. 

”Olemme aikaisempaa huomattavasti paremmin selvillä todellisesta tilanteestamme hiilijalanjälkemme osalta ja olemme tehokkaammin myös pystyneet tiedottamaan asioista sekä sisäisesti että asiakkaidemme suuntaan. LCA- ja hiilijalanjälkiselvitysten tulosten perusteella olemme myös suunnitelleet päästöjä vähentäviä toimia eri painopistein.”

Veera Wiinamäki

Forcitin ympäristöpäällikkö

Osalle Forcitin tuotteista on myös laadittu ympäristötuoteselosteet (EPD). Ympäristötuoteselosteiden laadinnan myötä Forcitin ymmärrys ja tietämys omien tuotteidensa ympäristön kannalta relevanteimmista tekijöistä lisääntyi ja he pystyvät keskustelemaan sujuvammin eri sidosryhmiensä kanssa tuotteidensa kestävyydestä ja ympäristösuorituskyvystä. EPD-dokumenttien avulla pystytään myös vertailemaan oman tuotteen ympäristövaikutuksia kilpailijan vastaavaan tuotteeseen. 

Yhteistyötä Etteplanin kanssa Wiinamäki kuvailee toimivaksi. ”Se, että sama henkilö on ollut yhteyshenkilönä ja tekemässä niin EPD:itä kuin hiilijalanjälkilaskentaakin, on auttanut huomattavasti tietojen käsittelyä. Etteplanin asiantuntijan kanssa asiat hoituivat sujuvasti ja saimme vastauksia ja lisätietoja aina kiitettävästi ja nopeasti. Kaiken kaikkiaan yhteistyö on sujunut mielestämme erittäin hyvin!” 

Aiheeseen liittyvät referenssit

Hiilijalanjälkilaskenta

Yrityksen hii­li­ja­lan­jäl­ki­las­kenta ja il­mas­to­tie­kartta auttavat VEOa saavuttamaan il­mas­to­ta­voit­teensa

Hiilijalanjälkilaskenta

Etteplanin kanssa tehty il­mas­to­tie­kartta tukee Molok Oy:n vas­tuul­li­suus­työtä sekä il­mas­to­ta­voit­tei­den saavuttamista

Hiilijalanjälkilaskenta

Biometaanin ja organisaation hii­li­ja­lan­jäl­ki­las­ken­nat tukevat Stormossenin strategiaa

Hiilijalanjälkilaskenta

Lounais-Suomen Jätehuollon toiminnan hiilijalanjälki

Hiilijalanjälkilaskenta

Suomen kan­sal­li­soop­pe­ran ja -baletin hiilijalanjälki

Kysy asiantuntijaltamme

Joni Kemppi

Project Manager

Pakollinen kenttä

Kun lähetät tämän lomakkeen, asiantuntijamme ottaa sinuun yhteyttä sähköpostitse tai puhelimitse. Lähettämällä lomakkeen hyväksyt tietosuojakäytäntömme.