Siirry sisältöön

Biometaanin ja organisaation hii­li­ja­lan­jäl­ki­las­ken­nat tukevat Stormossenin strategiaa

Jätehuoltoyhtiö Stormossen hoitaa kuuden pohjalaisen omistajakuntansa jätehuollon. Omistajakunnat ovat Isokyrö, Korsnäs, Maalahti, Mustasaari, Vaasa ja Vöyri ja asukkaiden lukumäärä näissä kunnissa on yhteensä yli 105 000 asukasta. Yrityksen pääpaikka on Koivulahdessa sijaitseva jätekeskus. Stormossenin ensimmäinen biokaasun tankkausasema avattiin helmikuussa 2017.

Biometaanin ja organisaation hiilijalanjälkilaskennat tukevat Stormossenin strategian mukaista hiilineutraaliustavoitetta. 

Etteplan laski Stormossenille eri jätteistä tuotetulle liikennepolttoaineena käytettävälle biometaanille hiilijalanjäljen sekä vuoden 2021 organisaation hiilijalanjäljen. Selvitykset tehtiin tukemaan Stormossenin tavoitetta olla hiilineutraali vuoteen 2030 mennessä. Etteplanin LCA-tiimi valittiin selvitysten toteuttajaksi sen referenssien ja kattavan asiantuntemuksen vuoksi.

Stormossenilla tuotetulla biometaanilla saavutetaan päästövähennystavoite

Stormossenilla tuotetulla biometaanilla saavutetaan RED II -direktiivissä asetettu päästövähennystavoite fossiiliseen vertailuarvoon verrattuna.Stormossenin biokaasulaitoksella tuotetun biometaanin hiilijalanjälkilaskennan pohjana käytettiin RED II -direktiiviä*. RED II:n mukaista kestävyyskriteerien eli biopolttoaineella saavutettavan päästövähennyksen täyttymistä arvioitiin vertaamalla biometaanin hiilijalanjälkeä fossiiliseen vertailuarvoon. Laskennassa noudatettiin myös yleisiä elinkaariarvioinnin standardeja ISO 14040 sekä ISO 14044. Hiilijalanjälki laskettiin koko polttoaineen elinkaarelle eli kehdosta hautaan alkaen jäteraaka-aineen hankinnasta (kuljetuksista) ja päättyen biopolttoaineen hyödyntämiseen.

Laskennan tulokset osoittivat, että fossiiliseen vertailuarvoon verrattuna Stormossenin biokaasulaitoksella tuotetulla biometaanilla saavutetaan noin 64 % päästövähennys, millä päästään RED II -direktiivissä asetettuun päästövähennystavoitteeseen.

Organisaation hiilijalanjälkilaskenta päivitettiin vuoden 2021 tiedoilla

Etteplanin LCA-tiimi on aiemmin laskenut Stormossenin hiilijalanjäljen vuodelle 2020 ja laskenta haluttiin nyt päivittää vuoden 2021 tiedoilla. Laskennassa huomioitiin Stormossenin omasta toiminnasta sekä merkittävimmistä ostopalveluista aiheutuneet kasvihuonekaasupäästöt. Aiheutuneiden päästöjen lisäksi huomioitiin myös päästöhyvitykset.

Omasta toiminnasta aiheutuneet päästöt ja päästöhyvitykset laskettiin logistiikan, kaatopaikkojen, vedenpuhdistamojen, biologisen käsittelyn, hyötykäyttöasemien ja muiden, edellä mainittujen ulkopuolelle jääneiden toimintojen osalta. Ostopalveluiden osalta huomioitiin jätteiden käsittelystä, logistiikasta, urakointipalveluista ja jätteenpoltosta aiheutuneet päästöt ja päästöhyvitykset.

Laskennan tulokset osoittivat, että vuonna 2021 sekä oman toiminnan, että ostopalveluiden päästöt olivat pienemmät kuin vuonna 2020.

Biometaanin ja organisaation hiilijalanjälkilaskennat antoivat Stormossenille merkittävää tietoa suurimmista päästöihin vaikuttavista tekijöistä ja auttavat kommunikoinnissa sidosryhmien kanssa. Lisäksi Stormossenille annettiin toimenpide-ehdotuksia päästöjen vähentämiseksi.

*Euroopan Parlamentin ja Neuvoston Direktiivi 2018/2001 uusiutuvista lähteistä peräisin olevan energian käytön edistämisestä.

Aiheeseen liittyvät referenssit

Hiilijalanjälkilaskenta

Yrityksen hii­li­ja­lan­jäl­ki­las­kenta ja il­mas­to­tie­kartta auttavat VEOa saavuttamaan il­mas­to­ta­voit­teensa

Hiilijalanjälkilaskenta

Etteplanin kanssa tehty il­mas­to­tie­kartta tukee Molok Oy:n vas­tuul­li­suus­työtä sekä il­mas­to­ta­voit­tei­den saavuttamista

Hiilijalanjälkilaskenta

Lounais-Suomen Jätehuollon toiminnan hiilijalanjälki

Hiilijalanjälkilaskenta

LCA- ja hii­li­ja­lan­jäl­ki­sel­vi­tyk­set helpottivat asettamaan tavoitteita oman toiminnan kehittämiseen

Hiilijalanjälkilaskenta

Suomen kan­sal­li­soop­pe­ran ja -baletin hiilijalanjälki

Kysy asiantuntijaltamme

Joni Kemppi

Project Manager

Pakollinen kenttä

Kun lähetät tämän lomakkeen, asiantuntijamme ottaa sinuun yhteyttä sähköpostitse tai puhelimitse. Lähettämällä lomakkeen hyväksyt tietosuojakäytäntömme.