Siirry sisältöön

Lounais-Suomen Jätehuollon toiminnan hiilijalanjälki

Lounais-Suomen Jätehuolto Oy (LSJH) on 18 kunnan omistama yhtiö, joka huolehtii kuntien puolesta asukkaiden jätehuollon järjestämisestä ja jäteneuvonnasta. Yhtiön toimialueella asuu noin 440 000 asukasta. LSJH:n suurimmat omistajat ovat Turun kaupunki ja Salon kaupunki.

Lounais-Suomen Jätehuolto Oy (LSJH) halusi selvittää toimintansa hiilijalanjäljen strategisten ilmastotavoitteiden asettamiseksi, saavuttamiseksi ja seuraamiseksi. Hiilijalanjäljen kartoittamisen myötä LSJH:lla voitiin tunnistaa merkittävimmät päästöjä aiheuttavat toiminnot sekä kehittää jatkuvaa, vuosittaista seurantaa hiilijalanjäljelle. 

Laskenta toteutettiin vuodelle 2019 ja siinä selvitettiin LSJH:n toimialueen asumisessa ja kuntien palvelutuotannossa syntyvien jätteiden keräyksestä ja käsittelystä aiheutuneet kasvihuonekaasupäästöt. Laskentaan sisällytettiin LSJH:n omasta sekä merkittävimpien arvoketjujen toiminnasta aiheutuvat kasvihuonekaasupäästöt. LSJH:n keräämän tai vastaanottaman jätteen lisäksi selvityksessä arvioitiin myös kiinteistön haltijan järjestämään keräysjärjestelmään sekä RINKI-ekopistekeräykseen ohjautuvien jätteiden keräyksen ja käsittelyn ilmastovaikutuksia. Siten saatiin muodostettua kokonaiskuva asumisessa ja kuntien palvelutuotannossa syntyvien jätteiden keräyksestä ja käsittelystä, sekä LSJH:n toiminnan osuutta siihen. 

LSJH:n omien toimintojen osalta laskennassa huomioitiin yhtiön omistamien ajoneuvojen ja työkoneiden käyttö, kaatopaikat sekä ostetun sähkön ja lämmön tuotanto. LSJH:n arvoketjujen aiheuttamista päästöistä huomioitiin LSJH:n järjestämä, mutta urakoitsijoiden hoitama, jätteiden keräys, vuokrattu omaisuus, muut urakointipalvelut ja polttoaineiden tuotanto. Muiden toimijoiden toimintojen osalta laskentaan sisällytettiin jätteiden keräys kiinteistön haltijan ja Ringin järjestämänä, erilliskerättyjen jätteiden siirtokuljetus ja käsittely sekä jätekeskuksissa ja lajitteluasemilla kerättyjen jätteiden siirtokuljetus ja käsittely. Yhteensä selvitykseen kuului yli kolmenkymmenen eri jätelajin kierrätysketjun ja saavutettavien päästöhyötyjen mallinnus. 

Laskennassa huomioitiin myös jätteiden hyödyntämisellä saavutettavat päästöhyvitykset. Päästöhyvityksiä syntyy biojätteen, polttokelpoisen jätteen, pakkausjätteen ja lajitteluasemilla kerättyjen jätteiden käsittelystä sekä kaatopaikkakaasulla tuotetun energian hyödyntämisestä. 

LSJH aikoo hyödyntää hiilijalanjäljen vuosittaista seurantaa muun muassa toiminnan seuraamiseen, kehitystarpeiden kartoittamiseen ja kohdentamiseen sekä sisäiseen ja ulkoiseen viestintään. 

LSJH:lle laskettiin toiminnan hiilijalanjälki myös vuodelle 2021. Laskenta toteutettiin samoilla rajauksilla, mikä mahdollistaa tulosten vuosivertailun. 

Aiheeseen liittyvät referenssit

Hiilijalanjälkilaskenta

Yrityksen hii­li­ja­lan­jäl­ki­las­kenta ja il­mas­to­tie­kartta auttavat VEOa saavuttamaan il­mas­to­ta­voit­teensa

Hiilijalanjälkilaskenta

Etteplanin kanssa tehty il­mas­to­tie­kartta tukee Molok Oy:n vas­tuul­li­suus­työtä sekä il­mas­to­ta­voit­tei­den saavuttamista

Hiilijalanjälkilaskenta

Biometaanin ja organisaation hii­li­ja­lan­jäl­ki­las­ken­nat tukevat Stormossenin strategiaa

Hiilijalanjälkilaskenta

LCA- ja hii­li­ja­lan­jäl­ki­sel­vi­tyk­set helpottivat asettamaan tavoitteita oman toiminnan kehittämiseen

Hiilijalanjälkilaskenta

Suomen kan­sal­li­soop­pe­ran ja -baletin hiilijalanjälki

Kysy asiantuntijaltamme

Joni Kemppi

Project Manager

Pakollinen kenttä

Kun lähetät tämän lomakkeen, asiantuntijamme ottaa sinuun yhteyttä sähköpostitse tai puhelimitse. Lähettämällä lomakkeen hyväksyt tietosuojakäytäntömme.