Siirry sisältöön

Yrityksen hii­li­ja­lan­jäl­ki­las­kenta ja il­mas­to­tie­kartta auttavat VEOa saavuttamaan il­mas­to­ta­voit­teensa

VEO on 500 henkilöä työllistävä energia-alan asiantuntijayritys, joka tarjoaa asiakkailleen sähköistys- ja automaatioratkaisuja. Suurin osa yhtiön liikevaihdosta tulee uusiutuvan energian ratkaisuista. VEOn pääkonttori on Vaasassa, ja yhtiöllä on tytäryhtiöt myös Ruotsissa, Norjassa ja Isossa-Britanniassa.

VEO on asettanut toiminnalleen strategiset ilmastotavoitteet, joiden saavuttamiseksi tieto omasta hiilijalanjäljestä ja keinoista sen pienentämiseksi on olennaisen tärkeää. VEO on toteuttanut organisaation päästölaskentaa toimintojensa päästöjen seuraamiseksi vuodesta 2016, ja vuoden 2022 osalta heidän tavoitteenaan oli kehittää ja laajentaa laskentaa Etteplanin avulla.

 ”Etteplanin laatiman vuoden 2022 yrityksen hiilijalanjälkilaskennan myötä saimme laajennettua laskennan scopea ja näin ollen myös tarkempaa tietoa omista päästöistämme. Saimme myös eriteltyä päästöt Suomen, Ruotsin ja Norjan yksiköiden osalta”, kertoo VEOn kehitys- ja HSEQ-johtaja Kim Råholm.

Ilmastotiekartta auttoi hahmottamaan toimenpiteitä päästövähennystavoitteiden saavuttamiseksi

Yrityksen hiilijalanjälkilaskennan pohjalta laadittiin ilmastotiekartta, jonka avulla havainnollistettiin toimenpiteitä hiilijalanjäljen pienentämiseksi. Tiekarttatyö alkoi Etteplanin laatiman ennakkomateriaalin toimittamisesta VEOlle, johon oli laadittu alustavia toimenpide-ehdotuksia päästövähennysten saavuttamiseksi.

Ennakkomateriaalin toimittamisen jälkeen projekti eteni työpajatyöskentelyyn, jossa yhdessä VEOn avainhenkilöstön kanssa laadittiin varsinainen suunnitelma päästövähennystoimenpiteistä ja niiden aikataulusta ja vastuuhenkilöistä.

Konkreettisia toimenpide-ehdotuksia päästöjen vähentämiseksi

Yrityksen hiilijalanjälkilaskennan tulokset antoivat arvokasta tietoa VEOn suurimmista päästölähteistä, ja ilmastotiekartan myötä VEOlle konkretisoitui, mitä heidän asettamaansa ilmastotavoitteeseen pääseminen vaatisi.

"Projektin myötä saimme käsityksen siitä, minkä suuruisia toimenpiteitä meidän tulisi tehdä, jotta saavutamme ilmastotavoitteemme. Tiekartan laadinta auttoi ymmärtämään muun muassa sen, että sidosryhmäyhteistyöllä on merkittävä rooli päästövähennysten saavuttamisessa."

Kim Råholm

VEOn kehitys- ja HSEQ-johtaja

Kattavan projektin tuloksena syntyi tiekartat myös tuotteen hiilijalanjälkilaskennasta ja -kädenjälkilaskennasta

Etteplanin monipuolinen osaaminen avasi VEOlle uusia näkökohtia myös tuotteen hiilijalanjälkilaskennasta sekä hiilikädenjälkilaskennasta.

”Yrityksen hiilijalanjälkilaskennan ja siihen liittyvän ilmastotiekartan lisäksi työpajakokonaisuudet kattoivat myös tuotteen hiilijalanjälki- ja hiilikädenjälkilaskennan, joiden myötä VEO sai syvällisempää ymmärrystä eri laskentavaihtoehdoista ja valmiuksia paremmin hallita ympäristövaikutuksiaan”, kertoo tuotteen hiilijalanjälkilaskentatyöpajan asiantuntija ja Etteplanin LCA-projektipäällikkö Lassi Leinonen.

Projektin päätteeksi VEO sai tiekartat niin yrityksen hiilijalanjäljen pienentämiseksi kuin tuotteen elinkaariarvioinnin ja hiilikädenjälkilaskennan edistämiseksi. ”Tiekarttojen avulla VEO pystyy etenemään myös tuotetason elinkaarimallinnuksen ja hiilikädenjälkilaskennan kanssa. Hiilikädenjälkilaskennan tarkoituksena on nostaa esiin myönteisiä ilmastovaikutuksia, joita saavutetaan suhteessa tavanomaiseen verrokkituotteeseen”, Etteplanin organisaatiolaskennan tiiminvetäjä Maija Mattinen-Yuryev sanoo.

Råholm kertoo olevansa tyytyväinen Etteplanilta saamaansa tukeen VEOn vastuullisuusprojekteissa. ”Etteplanilla on vahvaa osaamista vastuullisuusasioissa sekä päästölaskennassa. Olemme aloittaneet Etteplanin kanssa myös vuoden 2023 hiilijalanjälkilaskentaprojektin.”

Kysy asiantuntijaltamme

Maija Mattinen-Yuryev

Team Leader, LCA

Pakollinen kenttä

Kun lähetät tämän lomakkeen, asiantuntijamme ottaa sinuun yhteyttä sähköpostitse tai puhelimitse. Lähettämällä lomakkeen hyväksyt tietosuojakäytäntömme.