Siirry sisältöön

Tuupalan puukoulun hii­li­ja­lan­jäl­ki­las­kenta

Tuupalan puukoulu on Suomen ensimmäinen massiivipuuelementtitekniikalla rakennettu koulu, joka valmistui Kuhmoon vuonna 2018. Puukoulu on rakennettu CLT-elementti- ja liimapuutekniikalla, rakentamisvaiheessa käytettiin Terve talo -kriteerejä ja rakennukset valmistettiin sääsuojassa. Tuupalan päiväkodissa on 60 esikoululaista ja vuosiluokilla 1-6 on 350 oppilasta.

Rakennusten hiilijalanlaskenta ja laskennalla tuotetut tulokset antavat arvokasta tietoa tarkastellun rakennuksen aiheuttamista kasvihuonekaasupäästöistä ja kuinka niitä voidaan mahdollisesti vähentää. Tuupalan puukoulun hiilijalanjälkilaskenta osoitti, että rakennusmateriaalit aiheuttavat huomattavasti pienemmän hiilijalanjäljen kuin koulun elinkaaren aikaisesta energiankulutuksesta aiheutuu. 

Rakennuksen hiilijalanjälkilaskennan toteuttaminen

Rakennuksen hiilitaselaskenta voidaan toteuttaa jo rakentamisen hankesuunnitteluvaiheessa tai rakentamisen jälkeen. Jotta rakennusmateriaalien valmistuksesta aiheutuvat kasvihuonekaasupäästöt voitaisiin minimoida, materiaalivalintojen vaikuttavuus rakennuksen hiilijalanjälkeen tulisi huomioida jo hankesuunnitteluvaiheessa. Esimerkiksi materiaalivertailuja varten materiaalilaskennat tulisi toteuttaa vaihtoehtoisille materiaaleille. 

Hiilitaselaskennan voi toteuttaa myös rakentamisen jälkeen, kuten Tuupalan koululle tehtiin. Tällöin on tärkeää, että hankkeen dokumentaatio olisi tehty riittävän kattavasti ja luotettavasti. Samoin on huomioitava, että materiaalien vertailtavuus ja mahdollisuus vaikuttaa rakennuksen materiaalivalintoihin heikkenee, mikäli materiaalilaskentaa erilaisilla materiaalivaihtoehdoilla ei ole suunnitteluvaiheessa toteutettu. Ainoastaan vaikutusmahdollisuus rakennuksen käyttövaiheeseen ja käytön jälkeisen vaiheen, kuten rakennuksen purkamisen optimointiin ja materiaalien ohjaamisen hyötykäyttöön, säilyy. 

Rakennusmateriaalien vaikutus puukoulun hiilijalanjälkeen

Tuupalan puukoulun hiilijalanjälkilaskenta osoitti, että rakennusmateriaalit aiheuttavat huomattavasti pienemmän hiilijalanjäljen kuin koulun elinkaaren aikaisesta energiankulutuksesta aiheutuu. Koulun sähkön käyttö on suurin hiilijalanjälkeen vaikuttava tekijä, mikä aiheuttaa hieman yli 60 prosenttia koulun elinkaaren aikaisesta hiilijalanjäljestä. Puukoulun lämmitys on toteutettu bioenergialla, mikä osaltaan vähentää kokonaishiilijalanjälkeä. 

Hiilijalanjälkilaskelman tulosten mukaan puukoulun materiaalipohjaiset kasvihuonekaasupäästöt ovat alle 140 kgCO2-ekv/brm2. Rakennustuotteiden kasvihuonekaasupäästöt ovat toiseksi suurin hiilijalanjälkeen vaikuttava tekijä yhteensä n. 23 prosentilla. 

Rakentamisen aikainen energiankulutus keskimääräistä suurempi

Tuupalan puukoulun rakentamisen aikainen energiankulutus oli noin 50 % suurempi kuin rakentamisen aikainen energiankulutus on keskimäärin. Rakentamisen aikaiseen energiankulutukseen vaikuttavat mm. Terve-talo kriteeristön noudattaminen, rakentamistapa (elementtien paikallaan asennus ja työkoneiden käyttö) sekä rakentamispaikan sijainti ja rakentamisaika (rakentamisen vuodenaika, joka vaikuttaa mm. valaistus-, ja lämmitystarpeeseen). 

Energiankulutus heijastuu rakentamisen aikaisiin kasvihuonekaasupäästöihin, joiden osuus Tuupalan puukoululla on 6 prosenttia koko rakennuksen hiilijalanjäljestä. Rakentamisen aikaiseen energiankulutukseen ja siten hiilijalanjälkeen voidaan vaikuttaa esittämällä urakoitsijalle vaateet bioenergian, biopolttoaineiden ja EKOenergian käytöstä. 

Ensisijaisesti rakennusmateriaalien ja rakentamisen laadusta täytyy huolehtia, eikä hiilijalanjäljen vähentäminen saa aiheuttaa riskejä rakentamisessa. Esimerkiksi Tuupalan koulun rakentamisessa noudatettiin Terve-talo kriteeristöä. Tämä voi aiheuttaa rakentamisvaiheessa suuremman hiilijalanjäljen (kuin keskimäärin rakentamisessa), mutta sen ansioista voidaan hyvin todennäköisesti pidentää rakennuksen elinkaaren pituutta ja vähentää saneeraustarvetta. Toisin sanoen ”hinnalla millä hyvänsä” ei kannata lähteä hiilijalanjälkeä pienentämään, vaan tärkeämpää on toimiva rakennus, siinä käyttötarkoituksessa, mihin se on suunniteltu. 

Aiheeseen liittyvät referenssit

Hiilijalanjälkilaskenta

Yrityksen hii­li­ja­lan­jäl­ki­las­kenta ja il­mas­to­tie­kartta auttavat VEOa saavuttamaan il­mas­to­ta­voit­teensa

Hiilijalanjälkilaskenta

Etteplanin kanssa tehty il­mas­to­tie­kartta tukee Molok Oy:n vas­tuul­li­suus­työtä sekä il­mas­to­ta­voit­tei­den saavuttamista

Hiilijalanjälkilaskenta

Biometaanin ja organisaation hii­li­ja­lan­jäl­ki­las­ken­nat tukevat Stormossenin strategiaa

Hiilijalanjälkilaskenta

Lounais-Suomen Jätehuollon toiminnan hiilijalanjälki

Hiilijalanjälkilaskenta

LCA- ja hii­li­ja­lan­jäl­ki­sel­vi­tyk­set helpottivat asettamaan tavoitteita oman toiminnan kehittämiseen

Hiilijalanjälkilaskenta

Suomen kan­sal­li­soop­pe­ran ja -baletin hiilijalanjälki

Kysy asiantuntijaltamme

Joni Kemppi

Project Manager

Pakollinen kenttä

Kun lähetät tämän lomakkeen, asiantuntijamme ottaa sinuun yhteyttä sähköpostitse tai puhelimitse. Lähettämällä lomakkeen hyväksyt tietosuojakäytäntömme.