Fortsätt till innehåll

Livscykel-bedömning

Livscykelbedömning (LCA) ger värdefull information om miljöpåverkan från produkter, tjänster eller system under deras livscykel. Denna information kan användas på olika sätt för att förbättra ditt företags verksamhet, såsom i forskning och utveckling, som stödmaterial vid ansökningar om finansiering, för att skilja sig från konkurrenter samt inom kommunikation och marknadsföring. Utöver LCA-studier genomför vi kritiska granskningar av LCA- och koldioxidavtrycksstudier samt förbereder miljövarudeklarationer (EPD).

Livscykelbedömning identifierar miljöpåverkan genom hela livscykeln

Livscykelbedömning (LCA) är en systematisk och etablerad metod för att bedöma miljöpåverkan från en produkt, ett system eller en tjänst. LCA möjliggör utvärdering av olika miljöpåverkningar såsom klimatförändringar (koldioxidavtryck), försurning, övergödning, vattenavtryck och utarmning av naturresurser. 

Våra LCA-studier baseras på internationella standarder ISO 14040 och 14044 och vi utvärderar miljöpåverkningar i hela livscykeln – från vaggan till graven – vilket möjliggör identifiering av de mest betydande livscykelfaserna. Beroende på dina behov kan andra LCA-baserade beräkningsregler och riktlinjer, såsom PEF/PEFCR, också tillämpas vid bedömningen. 

LCA erbjuder utmärkta möjligheter att förbättra miljöprestandan genom att identifiera faktiska och potentiella områden för utveckling samt de mest relevanta faktorer som bidrar till miljöpåverkan. Resultaten kan användas för olika ändamål: 

  • Produktutveckling som en del av forskning och utveckling 
  • Skilja sig från konkurrenter 
  • Kommunikations- och marknadsföringsstrategier 

Våra experter har ackumulerat sin expertis och kunskap på toppnivå genom att genomföra LCA- och koldioxidavtrycksstudier inom olika områden och branscher. Vi har utfört både studier för kundens interna ändamål (t.ex. teknikjämförelse) och bedömningar för kommunikation med allmänheten. 

Miljövarudeklaration (EPD) ger jämförbar information om miljöprestanda

En Miljövarudeklaration (EPD) är ett standardiserat dokument som används både i B2B- och B2C-kommunikationen och som omfattande presenterar miljöpåverkan från en produkt under hela dess livscykel. EPD:er baseras alltid på en LCA-studie och förbereds i enlighet med produktkategori-regler (PCR). Detta säkerställer att resultaten som presenteras i EPD:erna är jämförbara med andra EPD-dokument som har upprättats med samma beräkningsregler. Dessutom verifieras EPD:er alltid av en tredje part. 

Förutom att producera EPD-dokument strävar vi efter att öka din förståelse för din produkts miljöprestanda genom att tydligt förklara bakgrunden till resultaten och de betydande faktorer som påverkar miljöpåverkan. 

Kritisk granskning säkerställer kvaliteten hos LCA- eller koldioxidavtrycksstudier

Kritisk granskning ger kvalitetssäkring av LCA- eller koldioxidavtrycksstudier genom att säkerställa överensstämmelse med standarder, konsekvens och transparens. Vår process för kritisk granskning garanterar att studien har utförts i enlighet med riktlinjer och standarder samt att de använda metoderna är motiverade utifrån studiens mål. 

Resultatet av vår kritiska granskning är en rapport och uttalande som innehåller värdefull feedback och förbättringsförslag för att höja studiens kvalitet. Vi utför kritiska granskningar enligt internationella standarder ISO 14044 och ISO/TS 14071. Vi granskar både våra egna studier och de utförda av andra enheter. Vid granskning av våra egna studier säkerställer vi alltid att granskaren är oberoende och opartisk. 

Bli partner med Etteplan för att få tillgång till miljöinsikter, driva hållbar utveckling och visa ditt engagemang för en grönare framtid. Kontakta oss idag för att lära dig mer om våra tjänster inom Livscykelbedömning och hur vi kan hjälpa dig att göra en varaktig påverkan. 

Ställ en fråga till vår expert

Johan Dahlström

Department Manager

Obligatoriskt fält

När du skickar in detta formulär kommer vår specialist att kontakta dig via e-post eller telefon. Genom att skicka in formuläret accepterar du vår integritetspolicy.