Fortsätt till innehåll

Säkerhetsteknik

Etteplan prioriterar säkerhet, miljö och kundfokus för industriella företag. Vi är specialiserade inom säkerhetsteknik för nya anläggningar, maskiner och elektriska enheter. Våra omfattande lösningar täcker produktionsanläggningar, verktyg, maskiner och processer. Vi säkerställer efterlevnad av globala regler och hjälper din service- och underhållsverksamhet att blomstra samtidigt som vi bibehåller höga säkerhetsstandarder.

Säkerhetsteknik

Vi förstår att bedömning av potentiella risker kräver djup kunskap om teknik och arbetsmetoder. Vi erbjuder ett brett spektrum av tjänster inom säkerhetsteknik som hjälper dig att navigera genom komplexiteten i lagar, direktiv och standarder specifika för din marknad. 

Etteplans säkerhetsingenjörer stöttar dig i att skapa trygga arbetsmiljöer, maskiner och processer, så att du kan fokusera på din kärnverksamhet. 

Expertis som gör skillnad

Med över 30 års erfarenhet har våra säkerhetsingenjörer omfattande kunskaper när det gäller tillämpning av standarder på kontinent-, områdes- eller lokalnivå. Vi utvecklar ständigt vår expertis och håller oss uppdaterade med den senaste informationen inom säkerhet för maskiner och anläggningar. 

Säkerhet i första hand

För att eliminera faror och minimera risker är det avgörande att tänka på säkerheten tidig i fasen för produktutveckling eller i processprojektet. Våra experter har kunskapen som krävs för att hjälpa dig undvika kostsamma produktåterkallanden eller fel. Vi stöttar våra kunder genom att hantera och utveckla säkerhetsrelaterade processer genom nyckelfärdiga leveranser (Managed Service-lösningar), rådgivning och utbildningstjänster. 

Riskbedömning

Att bedöma potentiella risker  kräver djup kunskap om teknik och arbetsmetoder. Att tillämpa lagar, direktiv och standarder specifika för din marknad samt tolka dem i praktiken kan vara en överväldigande uppgift. 

Etteplans ingenjörer har omfattande erfarenhet av att tillämpa olika utvärderingsmetoder inom området för utrustning- och processäkerhet. Vi utvecklar ständigt vår expertis och använder oss av den senaste informationen och kompetensen när det gäller säkerhet för maskiner och anläggningar. 

Säkra din produkt eller anläggning

Våra säkerhetsingenjörer finns här för att hjälpa dig skapa trygga arbetsmiljöer, maskiner och processer samtidigt som du uppfyller lagkraven. Vår rådgivning om säkerhetsförebyggande hjälper dig att navigera genom lokal lagstiftning och göra de nödvändiga ändringarna för att uppfylla marknadsspecifika regler. Du kan även anförtro oss med konstruktion och underhåll av dina anläggningar eller enheters säkerhetsteknik, vilket ger dig möjlighet att fokusera på din kärnverksamhet. 

Våra moduler för säkerhetslösningar är utformade för att stötta konstruktionen av dina enheter och säkerställa säkerheten hos dina anläggningar under hela deras livscykel. 

Med våra säkerhetsexperter kan du lita på oss när det gäller allmän hantering, planering, bedömning och praktisk implementering av säkerhetsåtgärder. 

Ställ en fråga till vår expert

Sofie Sundgren

Director Service Solutions

Obligatoriskt fält

När du skickar in detta formulär kommer vår specialist att kontakta dig via e-post eller telefon. Genom att skicka in formuläret accepterar du vår integritetspolicy.